Ekstraordinær genoptagelse, fredet ejendom, særlig karakter, begrænsede anvendelsesmuligheder

Vis printvenlig udgave
Dokumentets dato25 Aug 2015
Dato for udgivelse21 Sep 2015 10:01
SKM-nummerSKM2015.608.SR
MyndighedSkatterådet
Sagsnummer15-058279
Dokument typeAfgørelse
EmneordFredet bygning, ejendomsværdi, begrænsede alternative anvendelsesmuligheder
Resumé

Der skulle anvendes en lavere skønnet leje og en lavere faktor ved vurderingen af en ejendom der var omfattet af bygningsfredning, og som grundet sin karakter havde begrænset alternativ anvendelse

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 3 jf. LBK 175 af 23-02-2011 (ophævet)

Reference(r)

Vurderingsloven jf. LBK

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit H.A.2.2.1.2.4.


Landsskatteretten havde fundet, der ved vurderingen af en ejendom henset til dens specielle karakter, og den omstændighed at størstedelen af ejendommen var omfattet af bygningsfredning, var anvendt såvel for høj skønnet leje og en for høj faktor.

Landsskatteretten pålagde derfor SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på nedsættelse af ejendomsværdien.

Landsskatteretten nedsatte ejendomsværdien fra 89 mill. kr. til 60 mill.kr.

Nedsættelsen fik oprindelig skattemæssig virkning.