Grøn check

Den grønne check er ikke en egentlig check, men et beløb, der automatisk bliver regnet med på din forskudsopgørelse. Beløbet afhænger af din indkomst og af hvor mange børn, du har.

  • Årligt beløb, hvis du er fyldt 18 år: 940 kr. i 2017 (950 kr. i 2016).
  • Årligt beløb for hvert barn, dog højst for to børn: 215 kr. i 2017 (220 kr. i 2016).
  • 280 kr.: Beløb du får ekstra om året, hvis du tjener mindre end 226.900 kr. i 2017 (222.000 kr. i 2016).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.