Internethandel og særlige afgifter

Køber du varer som fx spiritus, nødder og kaffe på internettet fra andre EU-lande og vælger selv at arrangere transporten, skal du betale en særlig afgift. Køber du varer uden for EU, står transportøren for afgifterne.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.