Menu

Oplysninger om erhvervsejendomme til BBR

Frem til oktober 2018 indsamler SKAT mere detaljerede data for ejendomme til erhverv, landbrug og skovbrug, der som noget nyt skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Nyregistreringen sker, for at BBRs oplysninger om erhvervsejendommene kan danne grundlag for ejendomsvurderingen, ligesom oplysningerne også bruges af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og den finansielle sektor (fx forsikringsselskaber og realkreditinstitutter).

Du skal ikke gøre noget, før vi kontakter dig

Når det er tid til at din ejendom skal registreres, kontakter vi dig. Du skal som ejer eller administrator derfor ikke gøre noget, før vi kontakter dig.

Registreringen vil blive åbnet op områdevist gennem landet i perioden november 2016 til oktober 2018.

Selve registreringen i BBR

Hvor og hvordan du gør, får du at vide, når vi kontakter dig. Overordnet handler det om at få registreret, hvad din bygning anvendes til og hvor stort arealet er, da erhvervsbygninger ofte består af enheder med forskellig anvendelse som fx butik, kontor og lager, hvilket vil blive registreret i BBR.

Hvis du har et landbrug, skal du også registrere visse typer af tekniske anlæg som fx gylletanke, siloer og halmfyr.

Nyregistreringen omfatter ca. 730.000 ejendomme og berører ca. 250.000 ejere og administratorer. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?