Årsopgørelsen 2016 - se forløbet

SKAT arbejder efter følgende tidsplan i 2017:

1. januar -
13. marts

Vi indsamler oplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mfl.

13. marts

Årsopgørelsen er klar og kan ses i TastSelv
Hvis din årsopgørelse endnu ikke er klar, får du i stedet en servicemeddelelse eller et servicebrev. Når du har tastet din selvangivelse, får du din årsopgørelse. 

Fra den 13. marts kan du også oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen, uanset om du har fået en årsopgørelse eller et servicebrev/meddelelse.  

Taster du oplysningerne til og med den 30. marts 2017, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse. SKAT får i nogle tilfælde også ændringer fra arbejdsgiver, pengeinstitut m.fl.

Den version af årsopgørelsen, du derfor ser fra den 13. marts 2017 og frem til fastlåsningen den 30. marts 2017, kan der stadig ske ændringer til, som erstatter allerede oplyste beløb, og dermed dannes et nyt resultat. Det er ikke muligt at se den tidligere version, hvis der ændres i løbet af denne periode.

Du får besked på mail eller SMS om nye oplysninger til din årsopgørelse i denne periode.

11. april og frem

Vi sætter overskydende skat op til 100.000 kr. ind på din Nemkonto den 11. april 2017. Overskydende skat over 100.000 kr. bliver også sat ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.

Hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige, bruger vi din overskydende skat på at betale af på gælden. Hvis du har penge til gode herefter, vil udbetalingen tage længere tid end det plejer, men vil senest ske med udgangen af august måned 2017.

15. april -
24.  april

Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke omfattet af digital post. 

1. maj

Deadline for at rette i årsopgørelsen
Sidste frist for at indberette ændringer til Årsopgørelsen i TastSelv. SKAT får i nogle tilfælde også ændringer fra arbejdsgiver, pengeinstitut m.fl.

2. juli

Deadline for at udfylde den udvidede selvangivelse
Du har en udvidet selvangivelse, hvis du fx har virksomhed eller forældreudleje. Du skal udfylde din selvangivelse, selv om du ikke har andre oplysninger end dem, der står på dit servicebrev.
Læs mere om den udvidede selvangivelse