Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidrag - modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den sidste dag i afregningsperioden 

Korrekt periode 

Datoen er udtryk for en dato i den periode, hvor kravet blev overført til SKATs inddrivelsessystem EFI 

Korrekt dato 

Arbejdsmarkedsbidrag - modtaget fra 1. september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den sidste dag i afregningsperioden 

Korrekt periode 

Hvis kravet bygger på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

Hvis kravet bygger på en foreløbig fastsættelse, er datoen udtryk for en dato i henhold til SKATs praksis.

Hvis kravet bygger på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

Hvis kravet bygger på en foreløbig fastsættelse, er datoen udtryk for en dato i henhold til SKATs praksis.

SKAT har for de foreløbige fastsættelser vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning er indtrådt. Dette skyldes, at sidste rettidige betalingsdag er fastsat i henhold til SKATs praksis, og at kravets periode er korrekt angivet.