Moms

 

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Sidste dag i afgiftsperioden 

Korrekt periode 

Hvis kravet bygger på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

Hvis kravet bygger på en foreløbig fastsættelse, er datoen udtryk for en dato i henhold til SKATs praksis. 

Hvis kravet bygger på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

Hvis kravet bygger på en foreløbig fastsættelse, er datoen udtryk for en dato i henhold til SKATs praksis. 

SKAT har for de foreløbige fastsættelser vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning er indtrådt. Dette skyldes, at sidste rettidige betalingsdag er fastsat i henhold til SKATs praksis, og at kravets periode er korrekt angivet.