Menu

Lønsumsafgift

Når du sælger momsfri ydelser, skal du som hovedregel betale lønsumsafgift i stedet for moms.

Du skal registrere dig for lønsumsafgift

Du skal registrere din virksomhed for lønsumsafgift, når det er tydeligt, at grundlaget for at beregne lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. for indkomståret.

Er din virksomhed nystartet, overstiger den sandsynligvis ikke grænsen. Derfor behøver du ikke altid at registrere virksomheden for lønsumsafgift lige med det samme.

Du registrerer virksomheden på indberet.virk.dk. Når virksomheden er registreret, får du et registreringsbevis, som du kan finde i TastSelv Erhverv.

Hvis lønsumsafgiftsgrundlaget er under 80.000 kr.

Hvis du er lønsumsafgiftsregistreret, men afgiftsgrundlaget ikke har oversteget 80.000 kr. for indkomståret, skal du ikke betale lønsumsafgift for perioden. Har du allerede indberettet og betalt lønsumsafgift for perioden, skal du rette indberetningerne.

Ved du på forhånd, at afgiftsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr. for indkomståret, kan du udfylde dine angivelser med 0 (0-angivelse).

Hvis du regner med, at afgiftsgrundlaget fortsat vil være under 80.000 kr. for indkomståret, skal virksomheden ikke være registreret for lønsumsafgift. Du kan afmelde virksomheden for lønsumsafgift på indberet.virk.dk.

Ret din registrering for lønsumsafgift (indberet.virk.dk)

Guide til at indberette lønsumsafgift

Du skal også indberette lønsumsafgift selvom du ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (nulindberet).

 1. Vælg Indberet ud for den periode, du vil indberette. Vælg Nul indberet, hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet i perioden.
 2. Vælg Se satsen og hvordan du beregner lønsum over indberetningssiden og find den aktuelle sats.
 3. Skriv det beløb, du har beregnet. Alle beløb skal være i hele kroner.
 4. Vælg Godkend.
 5. Tjek, at du har indberettet korrekt (vælg Fortryd, hvis du har lavet en fejl).
 6. Du får nu vist et kvitteringsbillede. Her kan du se, hvor meget du skal betale. Du kan betale via netbank eller Nets. Når du betaler via netbank, skal du bruge betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning.
 7. Log af TastSelv.

Du har nu indberettet din lønsumsafgift.

Betal lønsumsafgift

Nets (PBS)

Vil du betale med Nets (PBS), kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Tilmelding til Nets (PBS)

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din skattekonto i TastSelv Erhverv.

Betaling til skattekontoen

Visa/Dankort og MobilePay

Fra din kvitteringsside bliver du tilbudt at betale med Visa/Dankort eller MobilePay.

Udenlandsk konto

Tilføj dit SE-nummer, fx i kommentarfeltet.

Betal til SKAT fra en udenlandsk konto
IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: SKAT

Regler for rettidig betaling

Din betaling er rettidig hvis:

 • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen. Betalingen skal være sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler.
 • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
 • Du betaler via Nets LeverandørService og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
 • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet. Beløbet skal være overført fra din konto til SKATs konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Vi anbefaler desuden, at du betaler til betalingsfristen og tidligst fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Læs mere om vores anbefaling under Betaling til Skattekontoen.

Læs også mere om, hvordan du kan oprette en betalingsordning for betalingen af din lønsumsafgift.

Virksomheder, der skal betale lønsumsafgift 

 • Virksomheder inden for sundhedssektoren, fx læger, tandlæger og tandteknikere, fysioterapeuter, fysioterapeuter med lejer/ydernummer, optikere, kiropraktorer og alternative behandlere, som lever op til SKATs uddannelseskrav og behandlingskrav.
 • Virksomheder, der udfører persontransport i Danmark, herunder hyrevognmænd og vognmænd, der udfører rutekørsel. Turistbuskørsel er momspligtig.
 • Virksomheder i den finansielle sektor, fx banker og sparekasser, kredit- og finansieringsvirksomheder, herunder pensionskasser, investeringsforeninger, kreditforeninger, vekselerere, forsikringsvirksomheder, herunder forsikringsmæglere.
 • Virksomheder, der sælger momsfri undervisning.
 • Virksomheder, der sælger kulturelle ydelser.
 • Bedemænd og begravelsesforretninger.
 • Virksomheder, som udgiver og importerer aviser. Kiosker og andre detailhandlere, som sælger aviser, skal ikke registreres for lønsumsafgift.
 • Virksomheder, der leverer varer og ydelser i tilknytning til sport eller fysisk træning (undtagen frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og amatøridræt i øvrigt, fx idrætsforeninger, sportsklubber og idrætsunioner).
 • Lotterier og spil om penge, fx Danske Spil, totalisatorvirksomheder og spil på gevinstgivende spilleautomater.
 • Selvstændige grupper af personer, fx taxabestillingskontorer.
 • Virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod betaling leverer ydelser, som ikke er momspligtige. Det er blandt andet organisationer, fonde og foreninger, der mod kontingent eller lignende betaling varetager administrative eller fællesøkonomiske formål for medlemmerne. Fx fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og viceværtsydelser i ejerforeninger, ejerlejlighedsforeninger og grundejerforeninger.

Virksomheder, der ikke skal betale lønsumsafgift

Virksomheder, som kun sælger ydelser, der vedrører fx:

 • Social forsorg og bistand.
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og amatøridræt i øvrigt, fx idrætsforeninger sportsklubber og idrætsunioner.
 • Museumsvirksomhed.
 • Genbrugsbutikker med almennyttigt formål.
 • Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter.
 • Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre.
 • Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed.
 • Persontransport direkte til eller fra udlandet.
 • Velgørende arrangementer.
 • Religiøse samfund, fx anerkendte trossamfund og folke- og frikirkelige organisationer, skal ikke betale lønsumsafgift af de aktiviteter, som vedrører den religiøse interessevaretagelse.
 • Nogle børne- og ungdomsuddannelser og voksen- og videreuddannelser.
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?