Menu

eKapital

eKapital vedrører de obligatoriske indberetningspligter efter skattekontrolloven, som ikke er omfattet af eIndkomst (løn).

Det er primært finansielle virksomheder, som skal indberette til eKapital, men det kan også være andre typer af virksomheder og private.

Det drejer sig om indberetning af oplysninger på følgende områder:

  • Indskud og udlån
  • Værdipapirer - finansielle kontrakter
  • Pensioner
  • Finansielle oplysninger til udveksling med andre lande (FATCA og CRS)
  • Øvrige områder - gaver, fagforening/A-kasse, lejeindtægter vedr. fritidsbolig, anparter.

Modernisering af eKapitals indberetningsløsninger


SKAT er i gang med at modernisere eKapitals indberetningsløsninger. 
Læs mere her.

 

Sådan indberetter du

Hvordan du indberetter afhænger af, hvad du skal indberette og til hvilke systemer. I skemaet kan du få et overblik over mulige indberetningskanaler. Mere information kan findes i denne vejledning Indberetningskanaler til eKapital

Vær opmærksom på, at der pt. sker en modernisering af rentesystemerne Indlån og udlån (IRTE,URTE, PANT og PADE). Hvilket betyder at der for indkomståret 2017 og fremover kun kan indberettes vis FTPS Gatewayen og TastSelv Erhverv. For indberetninger der vedrører indkomståret 2016 eller før anvendes de tidligere anvendte systemer, TS-tele, fysiske medier og blanketter.

 

Medie Hvordan
Ftps Gateway

Direkte kommunikation mellem indberetter og modtager

Teknisk vejledning til Gateway

TastSelv Erhverv (for nogle systemer) Indtastning eller filoverførsel
Datatransmission Direkte kommunikation fra indberetter til modtager
TS-tele systemet

Manuel indtastning som kræver særlig autorisation

 

Cd-rom, USB og disketter

Sendes til Strålfors, Midtager 33, 2605 Brøndby. Att.: Konverteringen.

 

Blanketter Sendes til Skattecenter Svendborg, Bryghusvej 30, 5700 Svendborg

 

Meddelelseslog - eKapitalindberetninger

Årsbreve

Årsbreve om indberetninger af renter, værdipapirer mv.

Årsbreve om indberetninger af renter, værdipapirer mv.

Uddybende information, nyhedsbreve mv.

Vejledning vedr. den statslige inddragelse af uidentificerede konti.

6. oktober 2016: Vejledning vedr. den statslige inddragelse af uidentificerede konti version 02 kan hentes her

Nyhedsbreve:
01. november 2016: Brugerbåndstest 2016 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel

25. oktober 2016: Indberetning til CRS/FATCA - indberetningsformater.

10. oktober 2016: FATCA indberetning - kvitteringer fra IRS

07. oktober 2016: Lister med uidentificerede konti er offentliggjort i Statstidende

09. september 2016: Teknisk omlægning af FTPS Gateway udskudt til 2017

25. august 2016: Der er udgivet nyt Årsbrev 2016 om indberetning af renter, værdipapirer mv.

19. august 2016: Indberetning til FATCA - svarfiler er udsendt via FTP 

07. juli 2016: Indberetning til FATCA - afsendelse af svarfiler

22. juni 2016: Inddragelse af uidentificerede konti, supplement til vejledning

15. marts 2016: Indberetning til FATCA - opdateret systemvejledning version 2

10. december 2015: Inddragelse af uidentificerede konti - ny tidsplan for list 1 og 2 

19. november 2015: Varsling af udetid på FTPS GW på eKapital den 29. november 2015

02. november 2015: Brugerbåndstest 2015 samt årets sidste produktionskørsel

24. september 2015: Teknisk omlægning af Gateway

04. september 2015: Implementering af nye ejerstatuskoder

29. april 2015: Indberetning FATCA

05. marts 2015: Håndtering af negativ rente i eKapitals rentesystemer

22. december 2014: Kvartalsvis indberetning af renter

02. november 2014: Anmeldelse af indberetningspligten vedr. SKL § 8 Å - USA FATCA

29. september 2014: Brugerbåndtest 2014

09. september 2014: Inddragelse af uidentificerede konti - proces for indsendelse af revideret liste 2

13. februar 2014: Inddragelse af uidentificerede konti - proces for indsendelse af reviderede og nye lister

7. oktober 2013: Inddragelse af uidentificerede konti - proces for frigivelse af konti mv.

23. august 2013: Inddragelse af uidentificerede konti - Mærkning og spærring af særlige konti

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?