Inddrivelse af gæld til det offentlige

SKAT er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed (RIM) og har ansvaret for at inddrive den gæld, borgere og virksomheder har til det offentlige.

RIM modtager fordringer (krav) fra fordrings- og rettighedshavere til inddrivelse, og inddriver fordringerne via Et fælles inddrivelsessystem (EFI). Inddrivelsen sker automatisk via EFI i det omfang, det er muligt.

Kommunerne inddriver fra 2. februar 2017 selv gæld, der vedrører ejendomsskatter og andre gebyrer og afgifter, der knytter sig til en ejendom (fortrinsberettigede krav). De ejendomsskatter mv., der er sendt til inddrivelse hos SKAT inden 2. februar 2017, inddrives af SKAT.

 

Nyt om EFI

Driftsstatus

Kontakt for fordringshavere