2017
129.500 kr.
2016
126.700 kr.
2015
125.000 kr.
2014
123.200 kr.
2013
121.000 kr.
2012
121.000 kr.
2011
121.000 kr.

Udligningsskatten lægges på de fleste pensionsudbetalinger for eksempel folkepension, ATP, løbende alderspension, herunder livrente, tjenestemandspension og ægtefællepension samt ratepension, der til sammen overstiger 388.200 kr. i 2017 (379.900 kr. i 2016).

Udligningsskatten er 6 procent i 2011-2014. Fra og med 2015 udfases udligningsskatten med 1 procent årligt og er dermed helt væk i 2020.

Du skal ikke betale udligningsskat af invalidepension og førtidspension, efterløn og fleksydelser fra en obligatorisk udenlandsk social sikringsordning, kapitalpension og supplerende engangsydelse samt aldersforsikring , aldersopsparing og supplerende engangssum.

Der kan overføres et uudnyttet bundfradrag i 2017 på højst 129.500 kr.  (højst 126.700 kr. i 2016) mellem ægtefæller.

Du behøver ikke selv gøre noget for at få et eventuelt bundfradrag overført. Hvis du eller din ægtefælle har ret til et overført bundfradrag, gør SKAT det automatisk. Du kan se, om du har fået bundfradraget på din årsopgørelse.