2017
5,75 pct.
2016
5,6 pct.
2015
5,4 pct.
2014
5,4 pct.
2013
-
2012
-
2011
-
2010
-
2009
-

Siden 2014 har enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, fået et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det lægges oven i det almindelige beskæftigelsesfradrag.

Visning af billede: linkiconBeskæftigelsesfradrag