2017
42 pct.
2016
42 pct.
2015
42 pct.
2014
42 pct.
2013
43,5 pct.
2012
45,5 pct.
2011
47,5 pct.

Skatteloftet angiver, hvor høj en samlet skatteprocent, man kan komme til at betale af sin indkomst.

Med virkning fra og med indkomståret 2010 blev der indført yderligere et skatteloft - for positiv nettokapitalindkomst. Det betyder, at positiv nettokapitalindkomst højst kan beskattes med 47,5 procent i 2011, med 45,5 procent i 2012, med 43,5 procent i 2013 og med 42 procent i 2014, 2015 og 2016. I 2017 er procenten også 42.