2017
30.000 kr.
2016
28.000 kr.
2015
26.800 kr.
2014
25.000 kr.
2013
22.300 kr.
2012
14.100 kr.
2011
13.600 kr.
2010
13.600 kr.
2009
13.600 kr.

Alle, der har et arbejde, har et beskæftigelsesfradrag på  8,75 pct. i 2017, dog maksimalt 30.000 kr. (8,30 pct. i 2016, dog maksimalt 28.000 kr.)  af arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst. Fradraget bliver beregnet automatisk.

Visning af billede: linkiconBeskæftigelsesfradrag