Dato f.off.OverskriftEmneType
23-03-18Ændring af minimumssikkerhedsstillelsen på spiritusafgiftØl, vin, spiritus og mineralvand + Generelt om punktafgifterNyhedsbrev til virksomheder
23-03-18Rettelse til nyhedsbrev om ”Nye afgiftsregler for el, vand, øl, spiritus og lightergas”Energi og kuldioxid + Øl, vin, spiritus og mineralvandNyhedsbrev til virksomheder
23-03-18Nyt fra SKAT vedrørende strejke/lockout på toldområdetOrganisation + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Eksport og proviantering + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transitering + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerNyhedsbrev til virksomheder
23-03-18Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
20-03-182017 - Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2017eKapitalSystemvejledning
20-03-18Åbningstiden for toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk påsken 2018Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Erhvervsmæssig import + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerNyhedsbrev til virksomheder
15-03-18Supplerende bestemmelse til KNTold - efterkontrol + Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-03-18eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
08-03-18EU´s forsendelsesordning – Godkendt modtagerProcessuelle bestemmelser + Forsendelse og transiteringNyhedsbrev til virksomheder
06-03-18Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2018eKapitalSystemvejledning
06-03-18Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2018eKapitalSystemvejledning
06-03-18Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2018eKapitalSystemvejledning
02-03-18Opfølgning på status på implementering af Bilpakken (L4)Motor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
01-03-18Selvangivelse - (kulbrintebeskatning), kap 3ASelskabsbeskatning + Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBlanket