Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i juli (01-07-2017 - 20-07-2017)
juliDato f.off.OverskriftEmneType
19-07-17EU-Canada (CETA) aftalen – træder midlertidig i kraft den 21. september 2017OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
18-07-17Tilbagebetaling af tinglysning ved fejlTinglysningsafgiftNyhedsbrev til virksomheder
14-07-17Udtalelse om oprindelse fra 3-lande for produkter under 6 000 EUROprindelseNyhedsbrev til virksomheder
11-07-17Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-07-17Årsbreve om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
10-07-172017 Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
10-07-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PantebreveeKapitalSystemvejledning
10-07-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PrioritetslåneKapitalSystemvejledning
10-07-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente UdlåneKapitalSystemvejledning
06-07-17Sådan bestiller du kontrolmærker (stempelmærker) til cigaretpapir og tobaksvarerTobak mv. + MiljøafgifterVejledning til virksomheder
05-07-17Nye procedurekoder og nye krav om angivelse af sagsnummer ved anvendelse af visse procedurekoder i toldangivelserneErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-07-17Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-07-17Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-07-17eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
03-07-17eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning