Den juridiske vejledning 2012-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.

 

Den juridiske vejledning 2012-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.C.5.3.1.2.4 Kapitalafkastsatsen

Indhold

Dette afsnit forklarer, hvad kapitalafkastsatsen er, og kort, hvilke beregninger den anvendes til i kapitalafkastordningen.

Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt. Satsen er en gennemsnitlig, effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder, som bygger på den daglige beregning af den effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs. Obligationsrenten gøres op med noterede, fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, bortset fra indeksregulerede obligationer. Satsen er den beregnede gennemsnitsrente, og beregningen nedrundes til nærmeste antal hele procentpoints.

Satsen offentliggøres af SKAT. For 2011 er kapitalafkastsatsen 2 pct.

Bemærk

Der bruges den samme kapitalafkastsats for virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Se VSL § 9 og VSL § 22 a, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.9.4 om kapitalafkastsatsen i virksomhedsordningen.

 
Fik du svar på dine spørgsmål?