Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i juli (01-07-2017 - 20-07-2017)
juliDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
18-07-17SKM2017.444.VLRLønsumsafgiftspligt - zoologiske anlæg - afgiftsfritagelsen - "museumsvirksomhed"DomLønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift
18-07-17SKM2017.443.VLRReservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person - momsfritagelseDomBrugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
18-07-17SKM2017.442.ØLRSagsomkostninger - retsplejelovens § 312 - delvise sagsomkostningerKendelseNår man vil klage
17-07-17SKM2017.441.ØLRInteresseforbundne parter - modstående interesser - korrektion af handelspriser på ejerlejligheder - skønsmæssig værdiansættelse - maskeret udlodningDomEjendomsavancebeskatning
13-07-17 Genoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - udkast til styresignalUdkast til styresignalAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
13-07-17SKM2017.440.BRIndsætninger på bankkonto, værdi af bil, udlodning og hævninger i selskab m.v.DomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
11-07-17SKM2017.439.VLRPræjudiciel forelæggelse - moms ved salg af byggegrundKendelseByggeri
11-07-17SKM2017.438.SKATNy denatureringsprocedure til fuldstændig denaturering af alkohol – styresignalStyresignalØl, vin, spiritus og mineralvand
07-07-17 Udkast til styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsningUdkast til styresignalSelskabsbeskatning
03-07-17SKM2017.437.SKATStyresignal - Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagereStyresignalAndet om moms
03-07-17 Forvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - udkast til styresignal.Udkast til styresignalAndet om lønsumsafgift + Andet om moms + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt
03-07-17 Udkast til styresignal - Forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionServiceUdkast til styresignalOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse