Blanketnummer
49.098
Formål med og beskrivelse af blanketten

Ansøgning om eftergivelse af gæld til det offentlige.

Du kan søge om at få eftergivet din gæld til det offentlige, hvis du har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, arbejdsløshedsdagpenge i mindst 3 år ud af en periode på 4 år. Det er en betingelse, at du nu har fået arbejde, har fået fleksjob, er under uddannelse eller under revalidering, og at du ikke længere får kontanthjælp.

 

Pdf-udgave

Hent blanketten 49.098

Henvendelse rettes til
72 22 18 18