Den juridiske vejledning 2017-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Collapse A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.A.1 Myndighedsstruktur og kompetenceA.A.1 Myndighedsstruktur og kompetence
Expand A.A.2 Afgørelser kontra vejledningA.A.2 Afgørelser kontra vejledning
Collapse A.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysningerA.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger
A.A.3.1 Baggrund og regler
A.A.3.2 Arten af de spørgsmål, der er omfattet af ordningen om bindende svar
A.A.3.3 Kompetencefordelingen mellem SKAT og Skatterådet
A.A.3.4 Muligheden for at spørge om virkningerne for andre af spørgerens disposition [Væsentlige ændringer]
A.A.3.5 Bindende svar bagud i tid
A.A.3.6 Formelle krav til anmodningen og sagsbehandlingen [Væsentlige ændringer]
A.A.3.7 Tilfælde hvor flere involverede parter alle skal indgive anmodning
A.A.3.8 Fastlæggelse af gebyr for anmodninger [Væsentlige ændringer]
A.A.3.9 Muligheden for afvisning af en anmodning [Væsentlige ændringer]
A.A.3.10 Bindende virkning fremadrettet
A.A.3.11 Urigtige og bristende forudsætninger for svaret
Expand A.A.3.12 Urigtige og bristende forudsætninger på moms- og afgiftsområdetA.A.3.12 Urigtige og bristende forudsætninger på moms- og afgiftsområdet
A.A.3.13 Klage over bindende svar
Expand A.A.3.14 Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar med mere <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.A.3.14 Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar med mere [Væsentlige ændringer]
Expand A.A.3.15 Bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysningerA.A.3.15 Bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger
Expand A.A.4 Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippetA.A.4 Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippet
Expand A.A.5 Tilbagekaldelse af afgørelserA.A.5 Tilbagekaldelse af afgørelser
Expand A.A.6 Offentlighed og tavshedspligtA.A.6 Offentlighed og tavshedspligt
Expand A.A.7 SagsbehandlingA.A.7 Sagsbehandling
Expand A.A.8 FristreglerA.A.8 Fristregler
Expand A.A.9 Forældelse af fordringerA.A.9 Forældelse af fordringer
Expand A.A.10 Klage og domstolsprøvelseA.A.10 Klage og domstolsprøvelse
Expand A.A.11 Syn og skønA.A.11 Syn og skøn
Expand A.A.12 Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetalingA.A.12 Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling
Expand A.A.13 Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.A.13 Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager [Væsentlige ændringer]
Expand A.A.14 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbeholdA.A.14 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold
Expand A.A.15 Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskravA.A.15 Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms og lønsumsafgift
Expand D.A MomsD.A Moms
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om borgeres og virksomheders adgang til at få bindende svar om skatte- og afgiftsmæssige virkninger af dispositioner, der kan medføre sådanne virkninger.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og regler (A.A.3.1).
 • Arten af de spørgsmål, der er omfattet af ordningen om bindende svar (A.A.3.2).
 • Kompetencefordelingen mellem SKAT og Skatterådet (A.A.3.3).
 • Muligheden for at spørge om virkningerne for andre af spørgerens disposition (A.A.3.4).
 • Bindende svar bagud i tid (A.A.3.5).
 • Formelle krav til anmodningen og sagsbehandlingen (A.A.3.6)
 • Tilfælde hvor flere involverede parter alle skal indgive anmodning (A.A.3.7).
 • Fastlæggelse af gebyr for anmodninger (A.A.3.8).
 • Muligheden for afvisning af en anmodning (A.A.3.9).
 • Bindende virkning fremadrettet (A.A.3.10).
 • Bristende forudsætninger for svaret (A.A.3.11).
 • Særligt om bristende forudsætninger på afgiftsområdet (A.A.3.12).
 • Klage over bindende svar (A.A.3.13).
 • Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar med mere (A.A.3.14)
 • Bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3.15).