Den juridiske vejledning 2012-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Collapse C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.C.2. Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivendeC.C.2. Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende
Expand C.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditisterC.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister
Expand C.C.4 Vedvarende energianlægC.C.4 Vedvarende energianlæg
Collapse C.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningenC.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningen
Expand C.C.5.1 Virksomhedsskatteloven og de enkelte ordningerC.C.5.1 Virksomhedsskatteloven og de enkelte ordninger
Collapse C.C.5.2 VirksomhedsordningenC.C.5.2 Virksomhedsordningen
C.C.5.2.1 Skattemæssige fordele ved virksomhedsordningen
Expand C.C.5.2.2 Hvem kan anvende ordningen og hvad anvendes den på?C.C.5.2.2 Hvem kan anvende ordningen og hvad anvendes den på?
Expand C.C.5.2.3 Valg af ordning mv. og regnskabskravC.C.5.2.3 Valg af ordning mv. og regnskabskrav
Expand C.C.5.2.4 ÆgtefællerC.C.5.2.4 Ægtefæller
Expand C.C.5.2.5 IndskudskontoC.C.5.2.5 Indskudskonto
C.C.5.2.6 Mellemregningskontoen
Expand C.C.5.2.7 HæverækkefølgenC.C.5.2.7 Hæverækkefølgen
Expand C.C.5.2.8 Opgørelse af virksomhedens indkomstC.C.5.2.8 Opgørelse af virksomhedens indkomst
Collapse C.C.5.2.9 Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlagetC.C.5.2.9 Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlaget
C.C.5.2.9.1 Generelt om kapitalafkast
C.C.5.2.9.2 Beregning af kapitalafkast
C.C.5.2.9.3 Kapitalafkastgrundlaget
C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen
C.C.5.2.9.5 Tvangshævning af en del af kapitalafkastet
C.C.5.2.9.6 Hævning af kapitalafkast som personlig indkomst
C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat
C.C.5.2.11 Rentekorrektion
C.C.5.2.12 Underskud
Expand C.C.5.2.13 Afståelse og ophørC.C.5.2.13 Afståelse og ophør
Expand C.C.5.2.14 Skattefri virksomhedsomdannelseC.C.5.2.14 Skattefri virksomhedsomdannelse
Expand C.C.5.2.15 Påligning og opkrævningC.C.5.2.15 Påligning og opkrævning
Expand C.C.5.3 Kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningenC.C.5.3 Kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningen
Expand C.C.5.4 Kapitalafkastordningen for aktier og anparterC.C.5.4 Kapitalafkastordningen for aktier og anparter
Expand C.C.5.5 Udligningsordningen for kunstnereC.C.5.5 Udligningsordningen for kunstnere
Expand C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv.C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv.
Expand C.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivendeC.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F. Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F. Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Den selvstændige vejledning "Beskatning af pensionsafkast" udkommer ikke længere, men er flyttet over i "Den Juridiske vejledning"
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Expand D.A MomsD.A Moms
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
I.A Motor
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2012-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan og hvornår kapitalafkastsatsen bliver fastsat.

Afsnittet indeholder:

  • Fastsættelse af kapitalafkastsatsen
  • Forskudt indkomstår
  • Oversigt over kapitalafkastsatser.

Fastsættelse af kapitalafkastsatsen

Kapitalafkastsatsen bliver beregnet en gang årligt.

Satsen er en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder. Beregningen bliver rundet ned til nærmeste hele procentpoints. Satsen bliver offentliggjort på bl.a. SKATs hjemmeside [www.skat.dk]. Se VSL § 9.

Forskudt indkomstår

Har den selvstændige forskudt indkomstår, skal han eller hun altid bruge den kapitalafkastsats, der gælder for det indkomstår, der svarer til kalenderåret.

Oversigt over kapitalafkastsatser

Skatteministeriet er blevet opmærksom på, at kapitalafkastsatsen gennem en årrække er blevet beregnet på et forkert grundlag og derved er blevet for høj. I den forbindelse har SKAT udsendt et styresignal SKM2011.810.SKAT, som gennemgår retningslinierne for genoptagelse af skatteansættelsen, samt mulighederne for omvalg af selvangivne oplysninger.

Kapitalafkastsatsen for de enkelte år er:

2011: 2 pct.

2010: 2 pct.

2009: 3 pct.

2008: 4 pct.

2007: 4 pct.

2006: 3 pct.

2005: 2 pct.

2004: 3 pct.

2003: 3 pct.

2002: 4 pct.

2001: 5 pct.

2000: 5 pct.

1999: 5 pct.

Fik du svar på dine spørgsmål?