Direktør for Indsats

Jim sørensen

Jim Sørensen

Vi sikrer korrekt skattebetaling og beskytter samfundet

SKATs kontrolindsats skal sikre korrekt skatte- og afgiftsbetaling til finansiering af vores fælles samfundsudgifter og beskytte samfundet mod, at farlige og ulovlige varer bliver smuglet ind i Danmark. Det er opgaver, der udføres af en række medarbejdere og ledere, som jeg er stolt af at stå i spidsen for.

Over 100.000 kontroller årligt

Hvert år laver vi i omegnen af 60.000 kontroller på skatte- og afgiftsområdet og 65.000 kontroller på toldområdet. Jeg arbejder for, at vi har en kontrolindsats, der retter sig så præcist som muligt mod dem, der ikke betaler den korrekte skat. Det gør vi ved at planlægge kontrollerne på baggrund af analyser af data og viden om manglende skattebetaling.

Kontrol, der er til at forstå

For at sikre, at kontrollen er effektiv, og at borgere og virksomheder kan have tillid til os, er det vigtigt, at alle, der bliver kontrolleret, oplever SKATs medarbejdere som professionelle. Derfor skal vi i mødet med borgere og virksomheder forklare, hvorfor vi kontrollerer, og hvordan de eventuelle fejl, vi finder, vil blive behandlet. Det er blandt andet sådan, vi værner om den enkeltes rettigheder og skaber en kontrol, der er til at forstå.

Vis printvenlig udgave