Direktør for Inddrivelse

Lizzi Krarup Jakobsen

Lizzi Krarup Jakobsen

Vi skal sikre fremtidens inddrivelse

Vi står foran en vigtig opgave med at genvinde danskernes tillid til SKATs inddrivelse. Det er vores ansvar at skabe fundamentet for fremtidens Inddrivelse, som først og fremmest har fokus på retssikkerhed. Vi skal vejlede og hjælpe dem, der skylder penge til det offentlige, med at komme af med deres gæld. På den måde skal alle dem, der efterlever reglerne, opleve, at andre også betaler deres gæld, så vi er sammen om at finansiere det danske samfund.

Vi står i en overgangsperiode, hvor inddrivelsen er delvis uden it-understøttelse. Nogle ting vil derfor i en periode komme til at tage længere tid, end de plejer, fordi vi skal sikre os, at alt går korrekt og ordentligt til. Det er det nødvendige grundlag, vi skal have på plads, så vi i fremtiden bliver i stand til at bruge vores viden om gældsinddrivelse effektivt med henblik på, at offentlige institutioner får deres penge tilbage, og der bliver færre borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige.

Vis printvenlig udgave