Indsats

SKATs opgave er at sikre, at alle betaler den korrekte skat - hverken mere eller mindre.

Derfor gennemfører SKATs Indsatsafdeling på baggrund af viden og analyser om skattegabet målrettet kontrol der, hvor effekten er størst. På den måde griber vi mindst muligt ind i hverdagen hos den enkelte borger og virksomhed.

I kontrolsituationen har vi fokus på borgeres og virksomheders rettigheder såvel som deres pligter og på altid at forklare, hvorfor vi er kommet, hvad vi vil undersøge, og hvad resultatet blev.

Vis printvenlig udgave