Inddrivelse

Som myndighed sikrer SKAT fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på, at driften af skattevæsenet er sikker og effektiv, og alle betaler det, de skal, hverken mere eller mindre. Hvis borgere og virksomheder kommer i gæld til det offentlige, er det Inddrivelse i SKAT, der følger op på den manglende betaling.

Når vi arbejder med at sikre betalingen, vægter vi borgere og virksomheders retssikkerhed højt og er opmærksomme på, at det kan være en vanskelig situation for dem at skylde penge. Derfor har vi bl.a. fokus på at forklare, hvorfor vi gør, som vi gør.

Vis printvenlig udgave