Bindende svar om registreringsafgift

Vil du vide, hvad registreringsafgiften bliver ved fx import, eksport, ombygning af varebil til personbil eller nedvejning af et køretøj, kan du bede SKAT om et bindende svar.

  • Et bindende svar koster 400 kr.
  • Du skal betale via netbank.
  • Du skal medsende ansøgningen en kopi af registreringsattesten.
  • Svartid: Op til to måneder.
  • Et bindende svar om registreringsafgift er gyldigt i 3 måneder*.

* Gyldigheden ophører dog, hvis der inden udløbet af de 3 måneder sker ændringer i love eller bekendtgørelser, som har betydning for svaret.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?