Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Alle transportmidler giver fradrag. Transporten må dog ikke være betalt af din arbejdsgiver.

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, også fx studiejob og løntilskudsjob.

SU tæller ikke som løn, så du kan ikke få fradrag, når du kører til og fra dit studie. Du kan heller ikke få kørselsfradrag ved et ulønnet praktikophold.

Ret din årsopgørelse, rubrik 51

Ret din forskudsopgørelse, felt 417

Beregn dit kørselsfradrag

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.