Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
D. Dobbeltbeskatning
Forkortelser
S.A Subjektiv skattepligt
S.B Skattepligtens indtræden og ophør, herunder stiftelse og opløsning af aktie- og anpartsselskaber
Expand S.C Objektiv skattepligtS.C Objektiv skattepligt
Expand S.D KoncernforholdS.D Koncernforhold
Expand S.E SkatteberegningS.E Skatteberegning
Expand S.F Beskatningen af udbytte m.v. fra aktieselskaber, anpartsselskaber og andelsselskaberS.F Beskatningen af udbytte m.v. fra aktieselskaber, anpartsselskaber og andelsselskaber
Collapse S.G Beskatning ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lign.S.G Beskatning ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lign.
Expand S.G.1 Området for aktieavancebeskatningS.G.1 Området for aktieavancebeskatning
Expand S.G.2 Generelle begreberS.G.2 Generelle begreber
Expand S.G.3 PersonerS.G.3 Personer
Expand S.G.4 Selskaber <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>S.G.4 Selskaber [Væsentlige ændringer]
Expand S.G.5 OpgørelsesmetoderS.G.5 Opgørelsesmetoder
Expand S.G.6 Kapitaludvidelse ved gældskonverteringS.G.6 Kapitaludvidelse ved gældskonvertering
S.G.7 Medarbejderaktier [Væsentlige ændringer]
Expand S.G.8 NæringsaktierS.G.8 Næringsaktier
Expand S.G.9  InvesteringsselskaberS.G.9 Investeringsselskaber
Expand S.G.10 Andelsbeviser - ABL § 18S.G.10 Andelsbeviser - ABL § 18
S.G.11 Aktier erhvervet for lånte midler
Expand S.G.12 Investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger - ABL  §§ 21-22 <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>S.G.12 Investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger - ABL §§ 21-22 [Væsentlige ændringer]
S.G.13 Konvertible obligationer
S.G.14 Idéaktier
S.G.15 Investeringsbeviser i visse akkumulerende investeringsforeninger - ABL § 20 [Væsentlige ændringer]
Expand S.G.16 Arveudlæg - Fysiske personerS.G.16 Arveudlæg - Fysiske personer
Expand S.G.17 Succession ved familieoverdragelse, overdragelse til visse medarbejdere og overdragelse til tidligere ejere - ABL §§ 34, 35 og 35 AS.G.17 Succession ved familieoverdragelse, overdragelse til visse medarbejdere og overdragelse til tidligere ejere - ABL §§ 34, 35 og 35 A
Expand S.G.18 Skattefri aktieombytningS.G.18 Skattefri aktieombytning
Expand S.G.19 Beskatning ved fraflytning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>S.G.19 Beskatning ved fraflytning [Væsentlige ændringer]
Expand S.G.20 Avancebeskatning af udbytteS.G.20 Avancebeskatning af udbytte
Expand S.G.21 Andre forholdS.G.21 Andre forhold
S.G.22 Investeringsbeviser i kontoførende foreninger [Væsentlige ændringer]
S.G.23. Aktier, ejet af kapitalfondspartnere [Væsentlige ændringer]
Expand S.H. Beskatning af fonde, foreninger m.v.S.H. Beskatning af fonde, foreninger m.v.
Expand S.I. Koncernforbundne selskaber. Transfer pricing. Tynd kapitalisering.S.I. Koncernforbundne selskaber. Transfer pricing. Tynd kapitalisering.
Expand BilagBilag

 

Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

S.G Beskatning ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lign.