Erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

Erklæring om fortjenestens størrelse

Vis printvenlig udgave
Undertitel
Erklæring om fortjenestens størrelse
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
02.033
Formål med og beskrivelse af blanketten
Blanketten bruges af advokater, konsulenter i driftsøkonomi, medlemmer af Foreningen af danske revisorer eller en person ligestillet hermed til at dokumentere størrelsen af fortjenesten ved den selvstændige erhvervsdrivendes/hovedaktionærens salg af virksomheden/andel af virksomheden.
Pdf-udgave

Hent blanket 02.033

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.