Blanketnummer
02.033
Formål med og beskrivelse af blanketten
Blanketten bruges af advokater, konsulenter i driftsøkonomi, medlemmer af Foreningen af danske revisorer eller en person ligestillet hermed til at dokumentere størrelsen af fortjenesten ved den selvstændige erhvervsdrivendes/hovedaktionærens salg af virksomheden/andel af virksomheden.
Pdf-udgave

Hent blanket 02.033

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene