Erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

Erklæring om fortjenestens størrelse

Vis printvenlig udgave
UndertitelErklæring om fortjenestens størrelse
DokumenttypeBlanket
Blanketnummer02.033
Formål med og beskrivelse af blankettenBlanketten bruges af advokater, konsulenter i driftsøkonomi, medlemmer af Foreningen af danske revisorer eller en person ligestillet hermed til at dokumentere størrelsen af fortjenesten ved den selvstændige erhvervsdrivendes/hovedaktionærens salg af virksomheden/andel af virksomheden.
Pdf-udgave

Hent blanket 02.033

Henvendelse rettes til72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.