Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2007.951.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab - pizzeria og grillbar09-11-07Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.950.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse - efterfølgende ansættelse02-11-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.949.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse02-11-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.948.SKATGenoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelser fra Landsskatteretten om tidspunktet for retserhvervelse af tegningsretter21-12-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.947.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer21-12-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.946.SRSkyggesambeskatning og genbeskatningssaldi23-10-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.945.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2. for 2007 - tilføjelse21-12-07Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
SKM2007.944.LSRUdgifter til rådgivning og konsulentassistance samt garantiprovision - kommanditisters afskrivningsgrundlag for erhvervede vindmøller16-11-07Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2007.943.SRGenanbringelse af avance i ejendom til bogføringsvirksomhed - afvisning18-12-07Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.942.SKATMemorandum of Understanding mellem Danmark og Indien vedrørende henstand med skattebetaling20-12-07Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.941.SKATLønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt20-12-07Lønindeholdelse + ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2007.940.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, for 200820-12-07Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
SKM2007.939.SRParcelhusreglen17-07-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.938.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200820-12-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.937.SRTilskud til istandsættelse af fredet gods have20-11-07Arv og gaver + VirksomhederBindende svar
SKM2007.936.SKATVærdiansættelse for 2008 af visse personalegoder20-12-07Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.935.SKATAmortisationsrenten for 200820-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2007.934.LSRAnmodning om udbetaling af negativt momstilsvar - Teknisk Skole17-12-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseKendelse
SKM2007.933.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-919-12-07Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
SKM2007.932.LSRTysk selskabs filial i Danmark omdannet til kommanditselskab - afståelsesbeskatning05-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse
SKM2007.931.SROverførsel af aktiver fra dansk aktieselskab til svensk aktiebolags filial i Danmark - Succession - Sammenlægning af danske filialer18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.930.LSRRådighedsbeskatning af fri bil - ligelig fordeling05-12-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.929.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - momsregistreret - seminar - salg af materialer og kopikort - indtægter fra mønttelefon07-12-07MomspligtKendelse
SKM2007.928.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200819-12-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.927.LSRFradrag for moms - kuratoromkostninger29-11-07Betalingsstandsning og konkurs + Ophør af virksomhed + FradragKendelse
SKM2007.926.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter19-12-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.925.LSROverdragelse af ejendom - tinglyst adkomsthaver30-11-07TinglysningsafgiftKendelse
SKM2007.924.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - ikke momsregistreret - seminar - fradrag for fællesomkostninger - salg af kopikort, mad, drikkevarer mv.07-12-07MomspligtKendelse
SKM2007.923.LSRSkattepligt af erstatning for flytteomkostninger i forbindelse med ekspropriation af ejendom30-08-07Personlig indkomst + EkspropriationKendelse
SKM2007.922.SRSalg af anparter - skattefri aktieombytning - skattefri fusion - udbyttebegrænsning - tilbagesalg af anparter18-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.921.SRSkattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.920.SRSpaltning af pengetank efter de objektive regler18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.919.SRSkattefri fusion - Skattefri spaltning18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.918.SROphørsspaltning efter objektive regler - Værdifastsættelse og forholdet mellem aktiver og gæld - Spaltningen kunne ikke få tilbagevirkende kraft18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.917.SKATSKATs kommentar til Skatterådets afgørelser i fire sager om skattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT18-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdSKAT-meddelelse
SKM2007.916.SRMoms - udlejning af hotelejerlejlighed - mulighed for frivillig registrering ved erhvervsmæssig udlejning.18-12-07Udleje og bortforpagtning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + MomspligtBindende svar
SKM2007.915.SRMusikforeningen opfyldte ikke betingelserne for momsfritagelse for velgørende arrangementer.18-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.914.SRMoms - Fritagelse for rejsebureauvirksomhed - Gebyrer ved formidling af flybilletter18-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.913.SRSalg af bolig18-12-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.912.SRSalg i ekspropriationssituation18-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.911.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet18-12-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.910.LSRMusikforening - opfyldelse momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 i forbindelse med koncert.14-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.909.LSRFradrag for garantibeløb betalt til andelsselskab ved eksklusion31-10-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.908.LSRAdgang til at indeksere anskaffelsessum mv. - adgang til at opnå skattefritagelse for stuehusandel ved salg af udenlandsk ejendom31-10-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.907.LSRUdgifter til afholdelse af konference skatteretligt klassificeret som driftsomkostninger16-10-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.906.LSRFradrag for udgifter ved medarbejderes udnyttelse af warrent-ordning02-11-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.905.SKATVejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2007. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 200818-12-07VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2007.904.LSRUdlejning af stilladser - straksafskrivning - småaktiver20-11-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.903.LSREjerlejligheder - hovedaktionærs udlejning til døtre - maskeret udbytte - betalingskorrektion26-11-07Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.902.LSRAktier - fraflytterskat - tilflytning til Danmark - indgangsværdier - Dobbeltbeskatningsoverenskomst - bindende svar06-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.901.LSRJordomsejling af 2 års varighed - lystfartøj - skattepligt til Danmark - bindende svar28-11-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.900.LSRAktieavance - salg af aktier ejet i mindre end 3 år - gennemsnitsmetoden eller aktie- for aktie13-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.899.LSRAdministrationsfællesskab - økonomisk virksomhed - momsloven06-11-07Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2007.898.LSRFradrag for udgifter i forbindelse med udlejning af en del af en ejendom - værelsesudlejning03-12-07Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.897.LSREjendomsavance - ophævelse af ejendomshandel efter jordbundsundersøgelse - skattemæssig virkning26-11-07Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.896.LSRGældseftergivelse - skattepligtig indkomst04-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2007.895.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til aftalemæssig allokering af afregning af fjernvarme18-10-07Energi og kuldioxidKendelse
SKM2007.894.LSRRegistreringsafgift af brugt importeret bil29-11-07Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2007.893.LSROmberegning af vurderinger i forbindelse med omvurdering31-10-07EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.892.LSRFradrag for udgift til granskning - fradrag for tab på tilgodehavende - fradrag for tab på garanti - fradrag for udgift til retsafgift22-10-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.891.LSRVærdi af dyrkningsretter til sukkerroer - nedsættelse af afståelsessum for en landbrugsejendom ved opgørelse af ejendomsavance på baggrund af en ændret fordeling af overdragelsessummen09-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.890.LSRFastsættelse af handelsværdi ved deloverdragelse af ejendom07-11-07Salg + Ejendomsvurdering + Arv og gaverKendelse
SKM2007.889.LSRIndgangsværdi for driftsmidler tilgået modtagende selskabsbeskattet forening efter fusion med andelsbeskattede andelsforeninger01-11-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.888.SREkspropriation afståelse til privat 3. mand25-09-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.887.SRTo boliger25-09-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.886.SRTilskud til fredet bygning19-06-07Arv og gaver + VirksomhederAfgørelse
SKM2007.885.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse20-11-07Selskabsbeskatning + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.884.LSRFradrag for tab på tegningsretter til aktier der er udløbet uudnyttet03-10-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.883.LSRSkatteberegning i medfør af ligningslovens § 33 A vedrørende lønindkomst optjent under udstationering i Storbritannien30-08-07Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2007.882.LSRAndelsboligforenings udlejning af parkeringspladser til medlemmer ikke anset for momsfritaget27-09-07Erhvervsejendomme + Momspligt + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.881.SRLån - profit sharing - ejendommme19-06-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.880.SRUDGÅET - Hovedaktionær - bil - privat anvendelse20-03-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.879.SRHumanitær hjælpeorganisations levering af ydelser20-11-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.878.SKATMoms - SKM2007.602.SKAT om, at der i visse tilfælde ikke er momsfradrag for udgifter til drift af varebil tilbagekaldes11-12-07Motorkøretøjer + FradragSKAT-meddelelse
SKM2007.877.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser10-12-07Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.876.VLRVirksomhedsophør - afskrivninger - driftsmidler og bygninger09-11-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Afskrivninger og fradrag + Ophør af virksomhedDom
SKM2007.875.BRSkatteansættelse - genoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål12-11-07Om kommunikation og information samt kampagner + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.874.SRSalg i en ekspropriationssituation17-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.873.SRSalg i ekspropriationssituation17-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.872.BRAftalepart - investeringer - finansielle kontrakter - bolig - ejendomsavance - parcelhusreglen23-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2007.871.SRTilbagesalg - værdiansættelse - hovedaktionær29-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.870.SRAfståelse - aktiekøberetter - fusion21-08-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.869.SKATPraksisændring - momsfritagelse - salg og udlejning af visse skibe og levering af reparationsydelser mv. på visse skibe05-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2007.868.SRAktieoptioner - beskatning - overgangsregler20-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.867.SRStatusændring af interessentskab og boligforenings kautionsstillelse for medlemmer20-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.866.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
SKM2007.865.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
SKM2007.864.VLRStutteri - udlejning - hestebokse til samlever - ikke erhvervsmæssig22-10-07Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.863.HRTold - tarifering - pressostater11-09-07TariferingDom
SKM2007.862.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - ombytning - udgående og indgående afgift21-03-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.861.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
SKM2007.860.SRForeældrekøbslejlighed - forkøbsret20-11-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.859.SRForældekøbslejlighed - boligret20-11-07Køb + Udleje og bortforpagtning + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.858.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer og SD-cirkulærer04-12-07Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.857.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.856.SRSalg af parcelhus23-10-07Erhvervsejendomme + Dødsboer + SalgBindende svar
SKM2007.855.ØLRSpiller- og matchagentvirksomhed - advokatvirksomhed - erhvervsmæssig drevet31-10-07Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.854.SRSpaltning uden tilladelse - udbyttebegrænsning - indregning af kapitalandele20-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.853.SRSalg i ekspropriationssituation25-09-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.852.SRSalg i ekspropriationssituation17-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.851.SRSerieekspropriation20-11-07EkspropriationBindende svar
SKM2007.850.SREjendomsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag23-10-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.849.SRAndelsboligforening - statusændring19-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.848.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200803-12-07Personlig indkomst + VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2007.847.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
SKM2007.846.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom20-11-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.845.SRSundhedsordning omfattende medarbejdere der deltager i en arbejdsgiverbetalt pensionsordning25-09-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.844.SRSelskab - Ikke investeringsselskab20-11-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.843.DEPBekræftende til genmæle - skattefri ombytning af aktier i henhold til den i 1993 gældende regel i aktieavancebeskatningslovens § 1329-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKommentar
SKM2007.842.SRFradrag for moms af udgifter til ejendomsmægler mv. ved salg af landbrugsejendom25-09-07Ophør af virksomhed + FradragBindende svar
SKM2007.841.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag20-11-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.840.SRGenanbringelse af ejendomsavance20-11-07Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2007.839.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet20-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.838.ØLRPersonforsikring - invalidepensionsordning - løbende ydelser23-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
SKM2007.837.HRMoms - el- og CO2-afgift - forældelse - delvis fradragsret - havneanlæg16-11-07Forældelse + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag + Modregning og transportDom
SKM2007.836.SRMoms - reguleringsforpligtigelse ved overdragelse af orkestergrav20-11-07Udleje og bortforpagtning + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag + ByggeriBindende svar
SKM2007.835.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.834.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.833.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.832.SRSalg i ekspropriationssituation20-11-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + SalgBindende svar
SKM2007.831.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - internetmaskiner20-09-07Spil, lotteri, gevinster og væddemål + StrafDom
SKM2007.830.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - vundne kreditter30-11-06Spil, lotteri, gevinster og væddemål + StrafDom
SKM2007.829.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige - afslag20-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.828.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige20-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.827.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige20-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.826.BRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted - stor afstand30-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.825.BRBrugtmomsordningen - bilforhandler - dokumentationskrav ikke opfyldt - udeholdt omsætning - personbiler26-10-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2007.824.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab23-10-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.823.BRFødselsdagsreception - repræsentation - reklame - udlodning19-10-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.822.BRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed19-10-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.821.SRKommanditselskab - vederlag til komplementaren for påtagelse af hæftelse m.v. - selskabsdeltager - antal ejere - anpartsreglerne20-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.820.SRGrænseoverskridende fusion - succession i afskrivningsgrundlag20-11-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.819.SRNedgang i kontantløn kan ikke anerkendes, såfremt arbejdsgiveren etablerer en sundhedsordning, hvis ordningen inkluderer adgang til motionscenter, udenfor arbejdsgiverens adresse20-11-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.818.SRSkattefri spaltning uden tilladelse - fortolkning af ordet "selskabsdeltager" i fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 6. pkt.20-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.817.SRTynd kapitalisering - konsolideringsreglen i selskabsskattelovens § 11, stk. 420-11-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.816.SKATUdbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved kritisk sygdom22-11-07Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + UdlægSKAT-meddelelse
SKM2007.815.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - likvidation af udenlandske selskaber20-11-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.814.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen22-11-07Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragSKAT-meddelelse
SKM2007.813.SKATPræcisering af praksis vedrørende beregning af tinglysningsafgift på indekspantebreve, indeksregulerede vedtægter o.lign. samt forhøjelser heraf21-11-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.812.SKATArbejdsmarkedsbidrag - skat - lempelse - udenlandske forskere - nøglemedarbejdere og arbejdsudlejede20-11-07Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterSKAT-meddelelse
SKM2007.811.BRRevisorbistand - skattesag - 1. instans - løn under uddannelse - hovedaktionærens datter24-10-07Fradrag og afskrivninger + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.810.BRGenoptagelse - skatteansættelser - betingelser24-10-07Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.809.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær samt bestyrelsesformand og medarbejder - ulønnet - fornøden kontrol - bevisbyrde17-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-10-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.807.DEPBekræftende til genmæle - afslag på anmodning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning14-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKommentar
SKM2007.806.LSRAfslag på anmodning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning28-11-05Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.805.SRSalg i ekspropriationssituation23-10-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.804.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.803.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.802.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder25-09-07Udleje og bortforpagtning + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.801.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder25-09-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2007.800.SKATSkattefri grenspaltning - generel tilladelse - Strathmore Minerals Corp.06-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2007.799.ØLRAktieavanceberegning - lagerprincippet - værdiansættelse - forudbetaling - forsikringsselskab24-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.798.BRMenneskerettigheder - lang behandlingstid - forældelse - erstatning23-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + ForældelseDom
SKM2007.797.ØLREjendomsavancebeskatning - sommerhus - ikke benyttet i ejerperioden10-10-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.796.ØLRSkønsmæssig ansættelse - løn - maskeret udlodning - regnskabsgrundlag21-09-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.795.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.09-11-07Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.794.SKATKlage over afgørelser om videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten09-11-07Kontrolbestemmelser + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.793.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2008 (tidl. Færø-fradraget)07-11-07Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2007.792.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-11-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2007.791.SRSkattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT23-10-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.790.LSRFradrag for moms af udgifter til indkøb af respondentgaver - pligt til afregning af udtagningsmoms03-10-07FradragKendelse
SKM2007.789.LSRIndeholdelsespligt af A-skat - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft25-09-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2007.788.LSRForsikringsselskaber - Ejendomsavance - Ejendomstab - Fradragsbegrænsning13-09-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.787.SKATIndførelse af beløbsgrænser for hvornår, der skal ske anmeldelse af krav i gældssanering og vurdering af forslag til gældssanering30-10-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
SKM2007.786.SRMedarbejderaktier - Matching Shares - udskudt retserhvervelse23-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.785.SRMedarbejderaktier - kontantlønsnedgang - medarbejdere på lovbestemt, ulønnet orlov - udstationerede medarbejdere23-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.784.SRMoms - Kursusvirksomheds fradragsret for omkostninger i tilknytning til overnatning og bespisning af kursusdeltagere23-10-07FradragBindende svar
SKM2007.783.LSRMomspligt i sin helhed - omsætning hidrørende fra to foreninger13-09-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.782.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer07-09-07Køb + EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.781.SRRenteswap - positiv værdi - ejendomsinvesteringsselskab - ej ejendomsaktiv21-08-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.780.LSRSelskab anset for at have modtaget en skattepligtig gældseftergivelse, jf. kursgevinstlovens § 603-10-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.779.LSRAnmodning om tilbagebetaling af energiafgifter18-10-07Energi og kuldioxid + FradragKendelse
SKM2007.778.LSRRegistreringsafgift af veteranbil - reparation og genopbygning11-10-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2007.777.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse - grundværdiansættelse04-09-07EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.776.SRKøb grund - opdeling ejerlejligheder - selvstændigt skatteretsobjekt - overdragelse23-10-07KøbBindende svar
SKM2007.775.HRFradragsret - revisor- og advokatudgifter/due diligence - køb af datterselskaber24-10-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.774.SRSejlads til og fra vindmøllepark kan omfattes af tonnageskatteordningen23-10-07TonnageskatBindende svar
SKM2007.773.HRFradragsret - revisor og advokatudgifter - due diligence - køb af datterselskaber - kapitaludvidelse24-10-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.772.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.771.SRArbejdsmarkedsbidrag - arbejde i udlandet - datterselskab23-10-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + IndkomstarterBindende svar
SKM2007.770.SRBeneficial ownership - ejerandel omfattet af aktieavancebeskatningsloven22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.769.BRSkønsmæssig ansættelse - udeholdt omsætning10-10-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.768.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab23-10-07Udenlandsk indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.767.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sydafrika24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.766.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen for skatteydere der har anvendt flybilletter - ID-billetter, ændring af praksis26-10-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2007.765.ØLRMomsfritagelse - ydelser - "i nær tilknytning" til hospitalsbehandling15-10-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.764.ØLRStraffesag - momssvig - straffrihed - sindssygdom eller lignende - behandlingsdom05-07-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
SKM2007.762.SRAfvisning - ekspropriation19-06-07Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.761.SRSambeskatning - nyt administrationsselskab23-10-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.760.SRMomsgrundlag - Indskud af patenter og rettigheder i innovationsselskaber25-09-07Momsgrundlag + MomspligtBindende svar
SKM2007.759.VLRFradrag renteudgifter - dokumentation - studielån - forventningsprincip - morarenter - erstatningskrav - domstolsprøvelse11-10-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2007.758.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-10-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerBindende svar
SKM2007.757.SRMenighedsrådsmedlem stillet computer til rådighed23-10-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.756.SRBeskatning af julegave fra arbejdsgiver23-10-07Arv og gaver + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.755.SRBeskatning af reservebedsteforældre23-10-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.754.SRAktieløn - tegningsretter - ansættelsesforhold21-08-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.753.DEPSkatteministeriets kommentar til forlig med Cimber Air A/S og SAS23-10-07Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseKommentar
SKM2007.752.ØLRDriftsomkostninger - generelt - periodeafgrænsning05-10-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.751.SKATHenstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud23-10-07Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2007.750.ØLROverskud - testimonialkamp04-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.749.BRUdlæg - tyske indregistrerede biler - ejendomsret18-09-07UdlægKendelse
SKM2007.748.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.747.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.746.SKATCivilretlige krav - tilvejebringelse af eksekutionsfundament22-10-07UdlægSKAT-meddelelse
SKM2007.745.LSRForholdsmæssig beregning efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 2 - bindende svar21-09-07Om kommunikation og information samt kampagner + EjendomsværdiskatKendelse
SKM2007.744.SRMedarbejderobligation - opgørelse af årsløn25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.743.SRMedarbejderobligation - kontantlønsnedgang - sikkerhedsstillelse21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.742.SRAktier - formueforvaltning - næring21-08-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.741.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening22-05-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2007.740.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening22-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.739.LSRBetaling af told i henhold til toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b - klager ikke anset for fritaget - myndighedsfejl23-08-07ToldKendelse
SKM2007.738.LSROpkrævning af ny registreringsafgift for ombygget Harley Davidson motorcykel - afgiftsmæssig identitet - krav mod nuværende eller tidligere ejer14-09-07Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2007.737.LSROpgørelse af genbeskatning af underskud i forbindelse med nedlukning af filial18-09-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse
SKM2007.736.ØLRListeoplysninger - vareleverancer - dansk køber - spørgsmål om bevis - momspligtigt videresalg04-10-07Erhvervsmæssig import + IT-løsninger for moms + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2007.735.SRVærdiansættelse af aktiver og passiver i forbindelse med opgørelse af urealiseret avance i forhold til en skønnet handelsværdi på aktiver, som henføres til udenlandsk fast driftssted, ved fravalg af international sambeskatning - forholdet til EU-retten25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.734.SRSalg i ekspropriationssituation - udbetaling af skadeserstatning25-09-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
SKM2007.733.LSRDansk eller udenlandsk arbejdsgiver i forbindelse med arbejde udført i udlandet30-08-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2007.732.LSROmgørelse af selvangivelsesvalg08-10-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2007.731.LSRSelskabs virksomhed ikke omfattet af tonnageskatteloven28-08-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + TonnageskatKendelse
SKM2007.730.HRKonkursdekret - modregning - condictio indebiti12-09-07Modregning og transport + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2007.729.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - salg af stjålne entreprenørmaskiner - hæleri08-01-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.728.LSRFradrag for anskaffelse af malerier eller afskrivning efter afskrivningslovens § 44B - ikke godkendt27-09-07Fradrag og afskrivninger + ErhvervsejendommeKendelse
SKM2007.727.LSRMomsfritagelse for ridebehandling - bindende svar - afvisning15-08-07Om kommunikation og information samt kampagner + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.726.LSRRegistreringsafgift - anvendelse af en handicapbus som personbil08-01-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2007.725.LSRAnmodning om tilbagefakturering til forsikringsselskab ikke anset for levering af ydelser efter momslovens § 419-09-07MomsgrundlagKendelse
SKM2007.724.LSROverdragelse af aktier fra et dansk holdingselskab til et udenlandsk holdingselskab - bindende svar - afvisning18-09-07Om kommunikation og information samt kampagner + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2007.723.SRMoms - Udlejning af hhv. selvstændige og ikke selvstændige matrikulerede ferielejligheder25-09-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Byggeri + Ophør af virksomhed + Udleje og bortforpagtningBindende svar
SKM2007.722.SROperation Dagsværk25-09-07Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
SKM2007.721.BRSyn og skøn - vurdering - fast ejendom - fremlæggelse - ensidigt indhentet vurdering22-12-06Ejendomsvurdering + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.720.VLRFradrag - driftsomkostninger - selskab21-09-07Fradrag og afskrivninger + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + KontrolbestemmelserDom
SKM2007.719.VLRMaskeret udlodning - udgiftsbilag - identificering af modtager20-09-07Personlig indkomstDom
SKM2007.718.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Royal Dutch Petroleum Company (N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij)10-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2007.717.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.716.ØLRFraflytningsbeskatning - aktieavance24-09-07Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.715.BRSyn og skøn - skønstema - relevans af spørgsmål27-06-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.714.HREftergivelse af rentetillæg - skatteforhøjelse - periodisering - virksomhedssalg02-10-07Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2007.713.HRFri bolig - administrerende direktør - partner05-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.712.ØLRFirmaudflugt - turistmæssig karakter - Prag - personalegode03-10-07Personlig indkomst + IndkomstarterDom
SKM2007.711.SRSammenlægning af canadiske datterselskaber - genbeskatning - succession25-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.710.BRFuld skattepligt - bopæl - livsinteresser01-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.709.HROmkostningsgodtgørelse - revisor - eneanpartshaver af revisionsselskab - personlig skattesag - revisorassistent05-10-07Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.708.SRAnpartsprojekt - Kommanditister - 10 ejere - Komplementarens ejerandel uvæsentlig25-09-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.707.DEPDomskommentar til SKM2007.664.HR om skattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver08-10-07Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kommentar
SKM2007.706.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Gilette Co.01-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2007.705.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.704.SRKoncerninterne fusioner - fusionsdato25-09-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.703.SRAfståelse af lejlighed uden bopælspligt19-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.702.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.701.SRSalg i ekspropriationssituation25-09-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.700.SRSalg af ejerbolig fritaget for beskatning25-09-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.699.SRSkattefri spaltning efter objektiverede regler - regnskabsmæssigt bogførte værdier25-09-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.698.HRTinglysningsafgift - vindmølle19-09-07TinglysningsafgiftDom
SKM2007.697.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.696.SREkspropriationssituation - afståelse til 3. mand - afslag25-09-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.695.SROmvendt lodret fusion i svenske selskaber - betydning for renteloft25-09-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.694.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200703-10-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.693.SRSkattefri gave til vedtægtsbestemt bunden kapital25-09-07Arv og gaverBindende svar
SKM2007.692.SRAktieselskab - Ikke næringsdrivende med aktier og ikke investeringsselskab25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.691.SRAfståelse af ejerlejlighed19-06-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.690.SRMedarbejderobligationer - kontantlønsnedgang25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.689.SRSkattepligtige ydelser24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.688.SRSkattepligtige ydelser24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.687.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag25-09-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.686.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag25-09-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.685.SRGoodwill - navnerettigheder - værdiansættelse25-09-07Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.684.SRNavnerettigheder - goodwillbegrebet - værdiansættelse25-09-07Om kommunikation og information samt kampagner + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + VirksomhederBindende svar
SKM2007.683.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang i 9 måneder19-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.682.SKATKommentar til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2007.646.LSR02-10-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdSKAT-meddelelse
SKM2007.681.SRParkeringskort til brug for parkering ved arbejdsplads (kontantlønsnedgang)25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.680.SREkspropriation25-09-07Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.679.SKATListe over anerkendte flyselskaber01-10-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2007.678.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer01-10-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.677.SRGældskonvertering - ikke samlet ordning25-09-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2007.676.SRAktieemission - værdiansættelse25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.675.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - omstrukturering21-08-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.674.SRMassage på arbejdspladsen betalt ved kontantlønsnedgang25-09-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.673.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse ved skatterådet - grundværdi - bebyggelsesprocent - etageprincip30-08-07EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.672.LSRSlutrengøring i forbindelse med udlejning af sommerhuse12-09-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.671.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse med henblik på betalingskorrektion i medfør af ligningslovens § 2, stk. 5.29-08-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.670.LSRNational sambeskatning efter § 15, stk. 4 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 efter udløb af tidsfristen for rettidig selvangivelse04-09-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.669.LSRVærdi af bolig i Frankrig29-08-07Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandetKendelse
SKM2007.668.SRMoms - erhvervelse af varer i et andet EU-land25-09-07Byggeri + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2007.667.LSRAvance ved salg af ejendom - indskud på ophørspension29-08-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.666.LSRSelskab, der driver havnevirksomhed, ikke anset for omfattet af skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 419-09-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.665.SRUdlejning af erhvervshotellejlighed er momsfri. Ingen mulighed for frivillig registrering og ingen mulighed for tilbagebetaling af moms afholdt i forbindelse med opførelse m.v.25-09-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2007.664.HRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver14-09-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.663.VLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesætteligt regnskab - negativt privatforbrug - familielån04-09-07Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.662.ØLRStraffesag - taxavognmand - udeholdte indtægter - skærpelse af frihedsstraf14-02-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + StrafDom
SKM2007.661.SKATFastsættelse af afdragsordning - særlige forhold26-09-07Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.660.SKATHenstand med indregnet restskat og forfaldne skatterestancer fra tidligere indkomstår26-09-07Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.659.BRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria - tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget - svind12-09-07Straf + Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Momspligt + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2007.658.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse30-08-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.657.LSRVærdi af selskabs ombygningsudgifter i lejede lokaler - udlodning til hovedaktionær - genoptagelse af landsskatteretssag12-09-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.656.LSROmkostningsdækning - repræsentants timesats29-08-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.655.SKATMoms - genoptagelse af visse sager omfattet af TSS-cirkulære 2003-21 (Købmandsskolecirkulæret) - fradragsret ved manglende momsregistrering - forrentning af tilbagebetaling25-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + FradragSKAT-meddelelse
SKM2007.654.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Altinex ASA til aktier i NORECO ASA - Generel tilladelse25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2007.653.SKATIndgivelse af konkursbegæring og inddragelse af en virksomheds registrering i henhold til opkrævningslovens § 11, stk. 925-09-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
SKM2007.652.SRSalg i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.651.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 for indkomståret 200825-09-07Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2007.650.SRGenanbringelse af avance gennem kommanditselskab i ejendom i Rumænien21-08-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.649.LSROverskydende skat - modregning for restskat19-07-07Modregning og transportAfgørelse
SKM2007.648.LSRRente- og procenttillæg - arbejdsskadeerstatning fordelt på 3 indkomstår23-04-07Eftergivelse og gældssanering + Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2007.647.SKATFastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse for personer21-09-07Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.646.LSRSikkerhedsstillelse for registrering for A-skat, AM-bidrag samt momsregistrering01-05-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
SKM2007.645.LSREftergivelse af renter - momskrav opstået i forbindelse med bedrageri13-06-07Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.644.HRSambeskatning - selvangivelser og ansøgning - indsendt forsent13-09-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningDom
SKM2007.643.SKATNettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 120-09-07Udlæg + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.642.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.641.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand21-08-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.640.SRGenanbringelse af avance i ideel andel af ejendom i Holland24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.639.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand21-08-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.638.LSRModregning af restskat i overskydende skat - betingelser ikke opfyldt05-07-07Modregning og transportAfgørelse
SKM2007.637.VLRFinansiel kontrakt - købepligt - vederlag28-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.636.ØLRSkønsmæssig ansættelse - lejeværdi - interesseforbundne parter - vedligeholdelsesudgifter24-08-07Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2007.635.HRRentefiksering - forenelighed med Menneskerettighedskonventionen - omgørelse - afvist10-09-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.634.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - beregningsmæssig fejl27-08-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.633.VLRVærdiansættelse - varelager - brugte biler20-08-07VirksomhederDom
SKM2007.632.ØLRPersonalegoder - fri bil - flere biler - tilvalg - ydelser31-08-07Personlig indkomstDom
SKM2007.631.BRSkatteproces - fradrag erhvervsmæssig kørsel - ugyldighed - manglende begrundelse - konkret væsentlighed30-08-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2007.630.ØLRGodtgørelse af told - forældelsestidspunktet29-08-07Tarifering + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Erhvervsmæssig importDom
SKM2007.629.HREF-toldkodeks - TIR-konventionen - garantiorganisationens hæftelsesansvar29-08-07Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Forsendelse og transiteringDom
SKM2007.628.SREkspropriationssituation - afståelse af privilegeret ret til fiskeri24-04-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.627.LSRInddrivelsesprocent - lønindholdelse - betalingsevne24-07-07LønindeholdelseAfgørelse
SKM2007.626.LSRVurderingstidspunkts betydning for ejendomsværdiskat og grundskyld14-08-07Ejendomsskat + Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingKendelse
SKM2007.625.LSRFradrag for indskud på pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A06-09-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.624.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld06-06-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.623.LSROprettelse af pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A for midler, der stammer fra skattemæssig fortjeneste ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed - bindende svar14-08-07Udleje og bortforpagtning + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Kendelse
SKM2007.622.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Litauen24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.621.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Holland24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.620.SKATÆndring af praksis - momsfritagelse for vejhjælp - overgangsordning - adgang til genoptagelse17-09-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2007.619.LSRAnmodning om eftergivelse af boligindskudslån29-05-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.618.LSRLønindeholdelse - procent fastsat efter tabeltræk18-07-07Udlæg + LønindeholdelseAfgørelse
SKM2007.617.LSRFastsættelse af afdrag på gæld vedrørende underholdsbidrag og boligydelse31-08-07Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2007.616.LSRMomsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 som alternativ behandler - uddannelseskrav for momsfritagelse opfyldt04-09-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.615.LSRAfgiftspligt i medfør af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. for forbrug af rapsolie til motorbrændstof og registreringspligt efter mineralolieafgiftslovens § 3 for produktion af rapsolie til eget forbrug05-09-07Energi og kuldioxidKendelse
SKM2007.614.LSRGodtgørelse af olie- og Co2-afgift - olie forbrugt til transport af særskilt materiel hen til landmanden ikke anset for godtgørelsesberettiget05-09-07Energi og kuldioxid + FradragKendelse
SKM2007.613.LSRIkke fradrag for udgift til erstatningsforpligtelse04-09-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.612.LSRIndførsel af tekstiler fra Fjernøsten - kvoteomkostninger23-04-07Kontingenter + Erhvervsmæssig importKendelse
SKM2007.611.SRSalg i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgAfgørelse
SKM2007.610.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgAfgørelse
SKM2007.609.SRAktier - næring og porteføljepleje22-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.608.SKATEntrepriseaftaler - vejledning05-09-07Virksomheder + Udenlandsk arbejdskraft + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.SKAT-meddelelse
SKM2007.607.SKATEnergiafgifter - Affaldsforbrændingsvirksomheders forbrug af afgiftspligtigt brændsel07-09-07Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2007.606.SKATEftergivelse af beboerindskudslån06-09-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
SKM2007.605.HRSkattearrangement - gældsbrev - non recourse vilkår - ikke betalte renteudgifter - fradrag for renteudgifter24-08-07Afskrivninger og fradrag + KøbDom
SKM2007.604.SKATSambeskatningsbekendtgørelsen 200606-09-07SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2007.603.LSRFradrag for udgifter vedrørende uindregistrerede biler - straksafskrivning på reoler17-07-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.602.SKATMoms - fradragsret for drift af varebil - virksomhedsskatteordningen05-09-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Fradrag + MotorkøretøjerSKAT-meddelelse
SKM2007.601.LSRFortjeneste ved afståelse af tidligere blandet benyttet ejendom27-06-07Dødsboer + Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.600.ØLRHovedanpartshaver - udlodning - skatteproces - procespart - anbringender17-08-07Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2007.599.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - skatteproces - nyt påkendelsespunkt29-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.598.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af landbrugsjord - nyopført bygning anvendt til galleri29-06-07Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.597.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab21-08-07Udenlandsk indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.596.LSRVærdi af fri bil - testkørsel mellem bopæl og arbejdsplads - bindende ligningssvar11-07-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.595.LSRIndkomst ansat skønsmæssigt20-07-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseKendelse
SKM2007.594.SRAfståelse af anparter i et tyrkisk selskab21-08-07Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.593.SRSalg i ekspropriationssituation21-08-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.592.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder21-08-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2007.591.SRIngen opkrævning af moms af ydelser leveret af anden virksomheds ansatte24-04-07MomspligtBindende svar
SKM2007.590.LSRIkke momsfritagelse til bevaringsværdigt skib anvendt til lystsejlads25-06-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.589.LSRTinglysningsafgift af ejendom i forbindelse med virksomhedsomdannelse - del af vederlag ved overdragelse var stiftertilgodehavende20-06-07TinglysningsafgiftKendelse
SKM2007.588.LSRVirksomhedsskatteordningen - privat realkreditlån indskudt i virksomheden27-06-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2007.587.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter01-02-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.586.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - urigtige momsangivelser - udeholdt omsætning05-03-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.585.VLRStraffesag - vægtafgift af traktorer - maskinstation28-08-06Motor - Indregistrering og vægtafgift + StrafDom
SKM2007.584.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter30-05-06Straf + Tobak mv. + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelseDom
SKM2007.583.VLRStraffesag - momssvig - udstedelse af fakturaer - urigtigt indhold - grov tilsidesættelse af bogføringspligter29-05-06Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.582.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Carl Bro A/S23-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2007.581.SRUdlejning af hotelejerlejlighed - ingen mulighed for frivillig registrering17-07-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.580.SRArbejder ansatte for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver i relation til arbejdsmarkedsfondsloven, når de arbejder i udlandet i et dansk selskabs datterselskab, filial/faste driftssted eller joint venture?21-08-07Udenlandsk arbejdskraft + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
SKM2007.579.SREr findeløn/dusør A- eller B-indkomst - er der oplysningspligt overfor det offentlige21-08-07Personlig indkomst + Angivelse og betaling + IndkomstarterBindende svar
SKM2007.578.SRSkuespiller - agenthonorar - fradrag i personlig indkomst eller som ligningsmæssigt fradrag21-08-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.577.SRSkattefri spaltning - objektive regler - værdiansættelse af og forholdet mellem aktiver og passiver21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.576.ØLRMomsfritagelse - fitnesscenter - anden egentlig sundhedspleje17-08-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2007.575.ØLRSærlig fratrædelsesgodtgørelse - uberettiget afskedigelse - tillidsmand22-08-07Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2007.574.ØLRParcelhusreglen - rådighed - udlejningsværdi - vedligeholdelsesudgifter10-08-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradrag + SalgDom
SKM2007.573.SRVirksomhedsordningen - renteswap - erhvervsmæssig21-08-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2007.572.ØLRIndsmugling af cigaretter - medvirken - transportør06-06-07Straf + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Forsendelse og transiteringDom
SKM2007.571.SRSalg af ejendom til et privat byggeselskab ikke ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.570.SRSalg af ejendom - ikke ekspropriationssituation21-08-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.569.SRMoms - træning af heste21-08-07MomspligtBindende svar
SKM2007.568.HRAfskrivning - lejede lokaler - løbende - ved fraflytning - interessesammenfald mellem lejer og udlejer20-08-07Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragDom
SKM2007.567.SRAnsattes adgang til motionsfaciliteterne i fitnesskæde19-06-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.566.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.565.BRSyn og skøn i skattesag - valg af institution - forslag om syns- og skønsmand12-07-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.564.SKATVideregivelse til kreditoplysningsbureauer af oplysninger om gæld til det offentlige - forståelsen af ordet "rykkere" i persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 122-08-07Kontrolbestemmelser + Udlæg + Lønindeholdelse + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerSKAT-meddelelse
SKM2007.563.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - uregistreret virksomhed18-08-06Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + StrafDom
SKM2007.562.VLRGodtgørelse af energiafgift - campingplads - udendørs badeland - skønsmæssig opgørelse06-08-07Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + FradragDom
SKM2007.561.ØLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller totalentreprise08-08-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2007.560.VLRFradrag for rejseudgifter - afstand - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted03-07-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.559.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted28-06-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.558.SRSambeskatning - koncernforbindelse21-08-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.557.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted28-06-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.556.SRFast ejendom i udlandet - territorialbeskatning21-08-07Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.555.SRVederlæggelse i forbindelse med en omvendt lodret skattefri fusion21-08-07Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.554.SRDen momsmæssige behandling af registreringsafgift21-08-07MomsgrundlagBindende svar
SKM2007.553.SRVærdiansættelse i forbindelse med skattefri fusion21-08-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.552.BRPeriodisering - branderstatning - fast administrativ praksis18-07-07Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2007.551.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse25-07-07Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.550.VLRSyn og skøn - motorsportsvirksomhed - formulering af tema06-07-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.549.BRSagsakter - syn- og skønsmand04-07-07Ejendomsvurdering + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.548.ØLRRentefiksering - virksomhedsoverdragelse - tilbagevirkende kraft04-07-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.547.HRReklameudgifter eller repræsentationsudgifter - gratis drikkevarer29-06-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.546.ØLREkstraordinær genoptagelse - virksomhedssalg - udeholdelse - avance for driftsmidler29-06-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + VirksomhederDom
SKM2007.545.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse - partsbegrebet19-06-07Modregning og transportDom
SKM2007.544.SRSalg i ekspropriationssituation19-06-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.543.BRSkønsmæssig forhøjelse - familielån - sikkerhedsstillelse10-07-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.542.VLRIndkomstforhøjelse - depositum for arbejdsopgave - lån - salg af kontorinventar06-07-07Personlig indkomstDom
SKM2007.541.SKATAfgift af elektricitet - forbrug af egen produceret el på vindkraftanlæg17-08-07Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2007.540.SRMoms - kunstners levering af en samlet udsmykning var en momsfritaget kunstnerisk ydelse - brug af medhjælp17-07-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2007.539.ØLRGaver - eneanpartshavers personlige interesser - maskeret udbytte29-06-07Personlig indkomst + Arv og gaverDom
SKM2007.538.VLRFri bil - specialindrettet værkstedsvogn29-06-07Personlig indkomstDom
SKM2007.537.SRSkattefri/skattepligtig fusion af gensidige forsikringsselskaber24-04-07Selskabsbeskatning + Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.536.SRÆndring af vurderinger for en militær flyvestation, som følge af en højesteretsdom20-03-07EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2007.535.ØLROverskydende skat og AM - modregninger - restskattekrav m.v.28-06-07Modregning og transportDom
SKM2007.534.VLRDriftsomkostninger - løn - bonus til direktører - salg af selskab28-06-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.533.ØLRSkattepligtige til Danmark - bopæl - sommerhus - forskudsansættelser28-06-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstDom
SKM2007.532.SKATSkattefri aktieombytning - Keops A/S25-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2007.531.SRMomsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift17-07-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MotorkøretøjerBindende svar
SKM2007.530.SKATAmerikansk omstruktureringsmodel anses som aktieombytning - korrektiv07-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.529.SKATAktieombytning i amerikanske selskaber, Guidant Corporation og Boston Scientific Corporation - tilladelse til skattefri aktieombytning for danske aktionærer05-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2007.528.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab28-06-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.527.SRGave til fond - opdelt i familie og ikke-familie afdeling17-07-07Selskabsbeskatning + Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.526.VLRSambeskatning - underskud - ejerkrav - køberet26-06-07SelskabsbeskatningDom
SKM2007.525.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab29-06-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.524.VLRAndelsbeskatning af aktieselskab - krav til vedtægterne - fradrag for bonus til aktionærerne25-06-07SelskabsbeskatningDom
SKM2007.523.ØLRRentefradrag - statsgaranterede studielån29-06-07 Dom
SKM2007.522.VLRBil til rådighed - kørselsregnskab15-06-07Personlig indkomstDom
SKM2007.521.ØLRFradragsret - driftsunderskud i K/S - fradragskonto - kautionsforpligtigelser - regres29-05-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.520.VLRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - kautionsforpligtigelse - indkomstår19-06-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.519.VLRRetssag - civilproces - nyt anbringende18-01-07Om kommunikation og information samt kampagner + KøbKendelse
SKM2007.518.ØLRScenekunstner - skattefradrag - scenetøj - hår og make-up27-06-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.517.VLRHobbylandbrug - forpagtning - interesseforbundne parter26-06-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + ErhvervsejendommeDom
SKM2007.516.ØLRSkattepligtig indkomst - agent - polske virksomheder - størrelse af provision - overførsler til privat konto26-06-07Personlig indkomstDom
SKM2007.515.SRForening - momspligtig person17-07-07MomspligtBindende svar
SKM2007.514.SRDispensation for pensionsalder for flyveledere vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner17-07-07Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2007.513.SRSalg i en ekspropriationssituation19-06-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.512.SKATOplysningspligt ved anmeldelse af skatteunddragelse mv. - Datatilsynets udtalelse27-07-07KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2007.511.HRBestyrelsesansvar - konkurs - ligelig fordeling til kreditorer14-05-07Ophør af virksomhed + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2007.510.SRTo helårsboliger19-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.509.SRAktieemission - værdiansættelse19-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.508.SKATSKATs kontrolinformationsregister - KINFO17-07-07Kontrolbestemmelser + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktionerSKAT-meddelelse
SKM2007.507.SRSammenlægning af to andelsselskaber (elforsyningsvirksomheder)22-05-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.506.SKATKapitalafkastsatsen for 200717-07-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.505.SKATMoms - fradragsret i golfklubber - reklame- og sponsorindtægter - fællesudgifter13-07-07Momspligt + FradragSKAT-meddelelse
SKM2007.504.SRUigenkaldelig, effektiv og reel overdragelse af aktiver til trust19-06-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.503.SKATRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbsret - overvæltning12-07-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.502.SRBeskatningstidspunkt for udbetalinger fra bonusordning20-03-07Regnskabsbestemmelser + Angivelse og betaling + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
SKM2007.501.HRDobbeltbeskatning - skattemæssigt hjemsted - lempelse27-06-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2007.500.HREjendomsvurdering - grundværdi - vindmølletillæg27-06-07EjendomsvurderingDom
SKM2007.499.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - rådighed over bolig - dobbeltbeskatning26-06-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.498.VLRBilhandler - momsfrie leverancer - andre EU-lande - 3.-lande - brugtmomsordningen - interessefællesskab21-06-07Eksport og proviantering + Momsfritagelse og -godtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2007.497.SRFast ejendom - ekspropriation20-03-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.496.ØLROmkostningsfordeling - interesseforbundne parter31-05-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.495.SKATInddrivelse af gæld hos umyndige10-07-07InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2007.494.SRMedarbejderoptioner - rette indkomstmodtager24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.493.SRKompensation udbetalt i forbindelse med overgang til pesticidfri dyrkning af jorden betragtes som en afståelsessum19-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.492.SRSalg i ekspropriationssituation19-06-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.491.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet19-06-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.490.SRForpligtelseserklæringer - fradrag for løbende ydelser19-06-07Fradrag og afskrivninger + Arv og gaverBindende svar
SKM2007.489.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet19-06-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.488.SRSkattefri fusion - udbytteudlodninger - kontantvederlag - ombytningsforhold19-06-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.487.SRSkattefri fusion - vederlag - ombytningsforhold19-06-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.486.SRElafgift - drift af belysningsanlæg mv. i andelsboligforening19-06-07Energi og kuldioxid + FradragBindende svar
SKM2007.485.SRSkattefritagelse ved modtagelse af fredningserstatning19-06-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.484.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning22-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.483.SRSalg af bolig fritaget for beskatning22-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.482.SRSalg af bolig ikke fritaget for beskatning22-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.481.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.480.ØLRLønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - berettigede forventninger08-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.479.SRSalg i ekspropriationssituation22-05-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.478.SRIngen lempelse for skat af aktieoptioner udnyttet under ophold i Hong Kong24-04-07Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.477.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang20-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.476.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab - negativt privatforbrug15-06-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.475.ØLRNulstilling - indeholdelse A.-skat m.v. - afgivet urigtige oplysninger - stiftet nyt selskab12-06-07Straf + Betalingsstandsning og konkurs + Personlig indkomst + Indkomstarter + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.474.SRFast ejendom - sommerhusregel - genopførelse efter brand - efterfølgende salg19-06-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.473.LSRRenter af gæld til koncernforbundne selskaber - begrænsning - tynd kapitalisering20-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.472.SKATEftergivelse af systematisk oparbejdet gæld til det offentlige03-07-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
SKM2007.471.LSRMaskeret udlodning - rentefiksering14-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.470.LSRBetaling for køb af aktier - løbende ydelse eller yderligere del af købesum13-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.469.LSRFradrag for konsulenthonorarer vedrørende rådgivning om finansiering - ikke godkendt14-06-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.468.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for andel af fast ejendom - udgifter til bl.a. udbyderhonorar ikke godkendt tillagt - fradrag for administrationsudgifter14-06-07Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2007.467.LSRKorrektioner i opgørelsen af afskrivningsgrundlaget og fradragskontoen20-06-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.466.SRKapitalindskud i italiensk selskab - anskaffelsessum for aktier19-06-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.465.HRMaskeret udlodning - salg af ejendom til hovedaktionær - 15 pct.-reglen - betalingskorrektion - omgørelse13-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2007.464.SRKonvertible obligationer - nulforrentede - koncernforhold22-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.463.SRSkattefri virksomhedsomdannelse19-06-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.462.LSRSalg af ejendoms rå loftsetage - andelsboligforening26-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.461.LSROpgørelse af ejendomsavance i forbindelse med delsalg - ejertidsfradrag beregnet - bundfradrag ved senere salg af restejendom - omvalg15-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.460.SRMedarbejderobligationsordning - opgørelse af årslønnen22-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.459.LSRKøber af leverance afmeldt fra momsregistrering - leverance anset for momsfritaget11-05-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2007.458.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor - ikke godkendt16-05-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.457.LSRAfskrivning på driftsmidler13-06-07Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.456.LSRForudbetaling ved køb af traktor - ikke leveret - fradrag13-06-07Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.455.SKATDen momsmæssige behandling af formidling af kort og billetter til bus og tog for kollektive trafikselskaber - Ændring af virkningstidspunkt for praksisændring02-07-07MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2007.454.LSRFradragsret hos moderselskab for udgifter i forbindelse med køb af aktier i datter og datter-datterselskaber - advokat- og revisorudgifter - bortseelse fra underskud i sambeskattede datterselskaber15-06-07Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.453.LSROpgørelse af skattepligtig indkomst for en havn13-06-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.452.SRInvesteringsselskab - kvalificering og afgrænsning af investeringen af formuen19-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.451.SKATFastsættelse af en afdragsordning efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, er en afgørelse29-06-07Om kommunikation og information samt kampagner + Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.450.SRBetalingsrettigheder - mælkekvoter - retserhvervelsestidspunkt19-06-07Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.449.SRMedarbejderaktier - supplerende aftaler23-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.448.SROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse19-06-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.447.SRDeleleasingordning i koncernforhold19-06-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.446.SRHotelejerlejlighed - moms i forbindelse med udlejning og egen benyttelse - virksomhedsskatteordning - ejendomsværdiskat og skat i forbindelse med salg19-06-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udleje og bortforpagtning + Ejendomsværdiskat + Momspligt + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.445.HRAdministrationsvederlag - driftsomkostning18-06-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.444.VLRUdeholdt lønindtægt - montør - bevisbyrde24-05-07Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstDom
SKM2007.443.LSRBeskatning af erstatning fra arbejdsgiver31-05-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.442.SKATTinglysningsafgift - afgiftsfritagelse - pant tinglyst efter 1. juli 200727-06-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.441.SRGenbeskatning af underskud20-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.440.ØLRKlagefristoverskridelse - rettidig klage - realitetsbehandling - ugyldighed - Skatteankenævnet - Landsskatteretten14-06-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.439.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat26-06-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Modregning og transportSKAT-meddelelse
SKM2007.438.HRLejefiksering - objektiv udlejningsværdi - erhvervslokaler - udlejet til samleverske11-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2007.437.SRRentebyttet på renteswap omfattet af kursgevinstloven24-04-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2007.436.SRRegulering af indfrielseskursen på en obligation med udviklingen i en række indeks24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.435.SRFast ejendom - kursgevinst - maksimeret salgssum24-04-07Personlig indkomst + Salg + Arv og gaver + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.434.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003 samt årsreguleringen pr. 1. oktober 2004 for parcelhusejendommen A22-05-07EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2007.433.SRPåtænkt ændring af aktieklasser ville medføre afståelsesbeskatning24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.432.SKATMomsfritagelse - velgørende arrangementer - musikfestivaler og koncerter22-06-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2007.431.LSRGaveafgift - beregningsgrundlag - ejerlejlighed solgt til datter - værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %16-05-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaverKendelse
SKM2007.430.LSROverdragelseskurs på anparter - gaveafgiftsberegning27-04-07Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.429.LSRRejse- og kørselgodtgørelse - afstand mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads14-05-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.428.ØLRDelvis momsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt30-05-07FradragDom
SKM2007.427.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom til kommune - fremtidig ekspropriation ikke sandsynliggjort24-05-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.426.LSRPeriodisering af forudbetalt løn16-05-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.425.LSRMoms af bestyrelseshonorarer til bestyrelsesmedlem udbetalt til forbund - Bindende svar16-05-07MomspligtKendelse
SKM2007.424.LSRBegrænset skattepligt - professor med fast bopæl i Italien - procentdel af løn til beskatning - Bindende svar30-05-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.423.LSRReguleringsforpligtelser for moms - salg af solcenter - ombygning af lejede lokaler16-05-07Fradrag + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2007.422.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld02-03-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.421.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - opgørelsesmetode - finansiel virksomhed16-05-07Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2007.420.LSRInddrivelse - afslag på anmodning - Folketingets Ombudsmand01-05-07Om kommunikation og information samt kampagner + Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2007.419.LSRUdenlandsk datterselskab ikke udtrådt af sambeskatning med dansk moderselskab i det indkomstår, hvor datterselskabet går konkurs11-05-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse
SKM2007.418.SROverdragelse af obligationer - løbende ydelse22-05-07Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.417.SRSkatterådet afviser at godkende elektronisk kørebog19-06-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.416.SRMoms - salg af investeringsgoder - udlejningsbiler19-06-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragBindende svar
SKM2007.415.SROphør af leveringsaftale - kompensation19-12-06SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.414.VLRModregning via udlæg - kravets gensidighed03-05-07Udlæg + Modregning og transportDom
SKM2007.413.SRHonorar til spilleragent22-05-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.412.SRFradrag for løbende ydelser i henhold til forpligtelseserklæring22-05-07Fradrag og afskrivninger + Arv og gaverBindende svar
SKM2007.411.SRRenteswap anset for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed24-04-07Fradrag og afskrivninger + VirksomhederBindende svar
SKM2007.410.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig22-05-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.409.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig22-05-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.408.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet og anvendt som sommerbolig22-05-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + DødsboerBindende svar
SKM2007.407.SRMoms - ydelser fra andre aktører i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kommuner og staten ikke anset for social forsorg og bistand22-05-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.406.ØLRMomsgrundlaget - formidling af modelydelser25-05-07MomsgrundlagDom
SKM2007.405.SRMobiltelefoner stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.404.LSRFradrag for advokatudgifter - insidersag10-05-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.403.VLRGrænsehandel med både - momsmæssigt beskatningssted24-05-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerDom
SKM2007.402.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder22-05-07Udleje og bortforpagtning + MomspligtBindende svar
SKM2007.401.VLRStraffesag - registreringsafgift - pro forma adresse - svensk indregistrerede køretøjer24-01-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + StrafDom
SKM2007.400.LSRGenbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs virksomhed til dansk filial - bindende forhåndsbesked14-12-06Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.399.LSRF.m.b.a. - ejer af 60% af børsnoteret selskab - erhvervsmæssig virksomhed03-05-07Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2007.398.LSRSalg af ejendom ikke skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 111-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.397.LSRAvance ved salg af lejlighed - genoptaget i Landsskatteretten10-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.396.LSREjendomsværdibeskatning af stuehus30-04-07Udleje og bortforpagtning + EjendomsværdiskatKendelse
SKM2007.395.BRSyn og skøn - værdifastsættelse af aktier - tilladelse til yderligere spørgsmål31-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.394.VLRMineralolie - bunkering - afgiftsfri udlevering22-05-07Energi og kuldioxid + MomspligtDom
SKM2007.393.ØLRBindende tariferingsoplysninger (BTO) - erstatningskrav mod ToldSkat - manglende udstedelse af BTO - importør af produkt til dyrefoder30-04-07TariferingDom
SKM2007.392.LSRMomsrefusion - udgifter i forbindelse med bobehandling af konkursbo08-01-07Betalingsstandsning og konkurs + MomspligtKendelse
SKM2007.391.LSRMomsgrundlag - mobiltelefoner - brugt telefon delvis betaling for ny28-11-06MomsgrundlagKendelse
SKM2007.390.ØLRRentefradrag - skærpet bevisbyrde - afvisning - nye påstande23-05-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2007.389.LSRFradrag for beløb hensat til udbetaling af tantieme18-04-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.388.VLRFradragsret - tab på fordring07-05-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.387.ØLRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked23-04-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstDom
SKM2007.386.SKATÆndring af praksis - chokoladeafgift - 45 pct. fradrag i den afgiftspligtige mængde for chokoladeovertræk til konsumis14-06-07Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teSKAT-meddelelse
SKM2007.385.SKATDen momsmæssige behandling af kontingenter til arbejdsgiverforeninger14-06-07MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2007.384.LSRFradrag for udgifter til egenfremstillede anlægsaktiver13-04-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.383.LSRFradrag for låneomkostninger30-03-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.382.LSRUddeling af ejendomme og provenu fra salg af ejendomme til selskaber ejet af fond - bindende svar27-03-07Salg + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.381.LSRFradrag for drifts- og vedligeholdelsesudgifter - udlejning af stuehus på landbrugsejendom med bopælspligt til medejer18-04-07Udleje og bortforpagtning + ErhvervsejendommeKendelse
SKM2007.380.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager om betaling af tinglysningsafgift14-06-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.379.SRUdlodning og efterfølgende kapitalindskud divergerende fra handelsværdi19-12-06Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.378.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer20-06-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.377.SREl-selskab - prisnedslag/rabat22-05-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.376.SRVederlag for en optionsaftale på en køberet til fast ejendom skal momsmæssigt behandles som levering af fast ejendom, hvormed den er momsfri22-05-07Køb + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.375.VLRFuld skattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - modtagelse af beløb15-05-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.374.SKATBødekrav der idømmes for overtrædelser af skattelovgivningen12-06-07Kontrolbestemmelser + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerSKAT-meddelelse
SKM2007.373.SRSundhedsforsikring til medarbejdere med bopæl i Danmark24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.372.SROphørsspaltning - udbytte - sambeskatning20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.371.DEPKommentar til forlig i sag om selvangivelsesomvalg12-06-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKommentar
SKM2007.370.SKATBeskatning af "sign on fees" til sportsudøvere12-06-07Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.369.SKATVejledende levetider for landbrugsbygninger11-06-07Afskrivninger og fradragSKAT-meddelelse
SKM2007.368.SRRette indkomstmodtager - konsulentvirksomhed22-05-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.367.SRSkattefri fusion - faste driftssteder - likvidationsbeskatning - renteudgifter20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.366.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - ulovlig spilleklub - foreningsvirksomhed - uregistreret virksomhed - støtteforening - påtalebegrænsning - momsunddragelse - afgiftsunddragelse03-10-06Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
SKM2007.365.SRFordeling af overdragelsessum - landbrugsejendom22-05-07Salg + Erhvervsejendomme + TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2007.364.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter og spiritus - konfiskation - produktefterligninger17-05-06Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Øl, vin, spiritus og mineralvand + Tobak mv. + StrafDom
SKM2007.363.SRFradrag i momsgrundlag på baggrund af udbetalt rabat22-05-07MomsgrundlagBindende svar
SKM2007.362.ØLRFradragsret - ombygning - reparation - vedligeholdelse - opdeling af fakturaer01-05-07Byggeri + FradragDom
SKM2007.361.VLRStraffesag - skatteunddragelse - momsunddragelse - indsætninger på bankkonti - rette indkomstår - udeholdt omsætning07-11-06Virksomheder + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.360.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - rengøringsvirksomhed - A-indkomst uden indeholdelse af A-skat14-09-06Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
SKM2007.359.VLRStraffesag - momsunddragelse - uregistreret - entreprenørvirksomheder26-06-06Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + StrafDom
SKM2007.358.ØLRStraffesag - momsunddragelse - grov uagtsomhed - stråmand04-04-06Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.357.ØLRStraffesag - moms- og afgiftssvig - uregistreret virksomhed - undladelse af indførelsesanmeldelse - olie04-04-06Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + StrafDom
SKM2007.356.ØLRStraffesag - momssvig - manglende angivelser10-03-06Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.355.ØLROpførelse - fast ejendom - hovedanpartshaver - armslængdevilkår24-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Ejendomsvurdering + KøbDom
SKM2007.354.LSRFradrag for tab ved salg af ejendom13-04-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2007.353.SRIndtræden af fuld skattepligt ved erhvervelse af bopæl og ophold i Danmark22-05-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2007.352.SRElafgift - levering af vejbelysning alene til kommune, der er eneaktionær24-04-07Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2007.351.SRWorking interest - afskrivning - virksomhedsordningen - anpartsreglerne22-05-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.350.SRMomsfritagelse ved salg af genbrugsvarer22-05-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterBindende svar
SKM2007.349.VLRBeskatning af fri bil - hovedanpartshaver og bestyrelsesmedlem - rådighed - konkret bevisvurdering - ikke ført kørebog16-05-07Personlig indkomstDom
SKM2007.348.SRIndskud på rateforsikring - opfyldningsfradrag for erhvervsdrivende - skattepligtsophør24-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.347.HRSalg af goodwill - eget selskab - forpagtningsaftale - overdragelse af virksomheden09-05-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.346.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - direktør - ikke aktionær10-05-07Straf + Betalingsstandsning og konkurs + Personlig indkomst + Indkomstarter + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.345.VLRNegativt privatforbrug - skønsmæssige indkomstforhøjelser08-05-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.344.VLRRette anpartshavere01-05-07SelskabsbeskatningDom
SKM2007.343.ØLREjendomsavance - interesseforbundne parter - armslængdevilkår27-04-07Selskabsbeskatning + Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.342.VLRSkatteproces - driftsomkostninger01-05-07Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragDom
SKM2007.341.SRFradrag for rejseudgifter - tandteknikerelev på skoleophold - midlertidig arbejdsplads24-04-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.340.SRFradrag for rejseudgifter - elektrikerelever på skoleophold - midlertidig arbejdsplads24-04-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.339.SRMoms - stressbehandling ikke anset som en momsfritaget sundhedsydelse efter § 13, stk. 1, nr. 120-02-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.338.SRMoms - advokatydelser i sager vedrørende mortifikation af pantebreve og ejerpantebreve22-05-07MomspligtBindende svar
SKM2007.337.SRSalg af ejerlejligheder ikke fritaget for beskatning24-04-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.336.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning24-04-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.335.SRMoms - ydelser udført for en kommune i form af tilbud til ledige efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke anset for momsfritaget social forsorg og bistand24-04-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.334.ØLRMusiklærer - fradrag - arbejdsværelse - musikudstyr24-04-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.333.ØLRSkattemæssig succession i levende live - fradrag - vedligeholdelse - forbedring20-04-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2007.332.SKATIndholdet af klagevejledninger på inddrivelsesområdet21-05-07Udlæg + Tvangsauktion + Lønindeholdelse + International inddrivelse + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkurs + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.331.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning af anden ejendom24-04-07Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2007.330.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet med henblik på anvendelse som sommerbolig24-04-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.329.SRGenanbringelse af ejendomsavance i landbrugsbygning i Litauen20-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.328.SRAfståelse af ejendom - ikke ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.327.SKATMoms - lempelse af praksis - akupunktur15-05-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2007.326.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.325.SRAfståelse af landbrugslod i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.324.SRBetinget aftale - tilbageførsel af bonusaktier24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.323.SRMedarbejderobligationsordning24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.322.LSRSelskab ikke anset for berettiget til fradrag for moms på en række afregningsbilag18-04-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + FradragKendelse
SKM2007.321.HRKursusudgift - grund eller videreuddannelse - virksomhedsophør - afskrivning24-04-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.320.SRTonnageskatteordningen - skattefri fusion - negativ overgangssaldo24-04-07TonnageskatBindende svar
SKM2007.319.LSRIkke godkendt fradrag for advokatudgifter i forbindelse med køb af aktier06-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.318.LSRAnsøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning - afslag22-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.317.SRSkattemæssig kvalifikation af fransk stiftet FCPR (Fond Commun de Placement a Risques)20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.316.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse26-09-06Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.315.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse26-09-06Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.314.VLREjendomsavance - næring - ferieprojekt - første anskaffelse15-03-07Køb + Erhvervsejendomme + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.313.SRMomspligt af underleverandørs ydelser for velgørende foreninger, som sælger lodsedler20-03-07MomspligtBindende svar
SKM2007.312.SKATGensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat24-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.311.SRLeasing af bil - fradrag for leasingydelse24-04-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.310.SREkspropriation - frivillig aftale24-04-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.309.SRAndelsforening - erhvervelse af andelsbolig som ejerlejlighed20-03-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.308.HRBegrænset skattepligt - løn - arbejde udført i Danmark - udbytte - selskab i Gibraltar23-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2007.307.SRAfskrivning - vindmølle - anpart - ejendomsret - Tyskland24-04-07Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2007.306.LSRAfslag på anmodning om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag af løn i forbindelse med udsendelse til Kenya30-03-07Udenlandsk indkomst + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2007.305.ØLRSkattearrangement - renteudgiftsfradrag - lukket aftalekompleks - selvlikviderende04-04-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2007.304.ØLREjendomsavance - forbedringsudgifter - dokumentationens beskaffenhed - ejendomsskat betalt efter skæringsdag03-04-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat + KøbDom
SKM2007.303.SRBrugtmomsreglerne - konstruktion, hvor en autoforhandler ikke kan anses for at have købt en tysk bil af en privatperson i Danmark24-04-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterBindende svar
SKM2007.302.SRMoms - byggeri for egen regning24-04-07ByggeriBindende svar
SKM2007.301.SRLønsumsafgift - udbytteandele til medarbejdere i form af obligationer24-04-07Personlig indkomst + Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2007.300.SRKommanditselskab - lempelse - Frankrig - vindmølleprojekt24-04-07Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.299.SRØverste direktør havde bestemmende indflydelse på egen aflønningsform24-04-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.298.SRSambeskatning - krav om koncernforbindelse24-04-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.297.LSRGenanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A29-03-07Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeKendelse
SKM2007.296.SRAnpartsprojekt - etablering - afskrivning på udgifter til formidlingshonorar og rådgivningshonorar24-04-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + KøbBindende svar
SKM2007.295.SRMoms - Værdipapirforvaltning - Central dealing desk-funktioner - Ydelser leveret til investeringsforeninger24-04-07MomspligtBindende svar
SKM2007.294.SRMoms - Forudbetalinger for telefonkort og indbetalinger til kundekonti hos mobilselskaber20-03-07MomspligtBindende svar
SKM2007.293.LSRBeskatning af fri bil - afhændelse af privat bil ved køb af bil på gule plader02-11-06Personlig indkomstKendelse
SKM2007.292.LSRPræmiering fra Statens Kunstfond - uansøgt01-02-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.291.LSRGrænseoverskridende sambeskatning - fradragsbegrænsning efter ligningslovens § 5 G29-03-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.290.LSRInddrivelse - modregning07-03-07Modregning og transportAfgørelse
SKM2007.289.LSROpgørelse af momspligt af omsætning i opløst virksomhed - berostillelse pga. straffesag - klageberettiget13-03-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.288.LSRTinglysning af et skøde vedrørende to ejendomme - fejl - tinglysningsafgift03-04-07TinglysningsafgiftKendelse
SKM2007.287.LSRFastlæggelse af mellemperioden i forbindelse med uskiftet bo29-03-07Dødsboer + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.286.SRGenplacering af ejendomsavance ved køb af hollandsk ejendom24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.285.SRFast ejendom - køberet24-04-07Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.284.SRFeriecenter - afskrivning på hotellejlighed24-04-07Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2007.283.LSRKonkursbo anset for skattepligtigt jf. konkursskatteloven § 1418-04-07Virksomheder + Betalingsstandsning og konkursAfgørelse
SKM2007.282.LSRIndtægt fra legat anset skattefri31-03-06Personlig indkomstKendelse
SKM2007.281.LSRAfgiftspligtig del af nyt lån - nedsættelse med del af oprindeligt lån - lånekonvertering22-12-06TinglysningsafgiftKendelse
SKM2007.280.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 200420-03-07EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2007.279.ØLRSambeskatning - elselskaber - lov nr. 465/200428-03-07SelskabsbeskatningDom
SKM2007.278.HROphørsbeskatning - opsparet overskud - beskatningstidspunkt12-04-07Ophør af virksomhed + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2007.277.SKATErhvervsdrivendes pligt til udlevering af regnskabsmateriale mv.24-04-07Told - efterkontrol + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Regnskabsbestemmelser + Regnskabsbestemmelser + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2007.276.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - 800 m fra fast bopæl - benyttelse i ejerperiode29-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.275.VLRForrentning - tilbagebetalingskrav - skoler - delvis forældelse04-04-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelseDom
SKM2007.274.ØLRLejefiksering - løn eller udbytte - hovedaktionær - råderet04-04-07Selskabsbeskatning + Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2007.273.HRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - udvikling software - hvervgiver - eget selskab30-03-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.272.SKATSkattefri fusion uden forudgående tilladelse20-04-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2007.271.VLRRette indkomstmodtager - aktieavancer - skattepligtigt tilskud - dobbeltbeskatning16-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.270.SRGenanbringelse af ejendomsavance20-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2007.269.SRAfståelse i ekspropriationssituation20-03-07Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
SKM2007.268.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.267.SRAfståelse af ubebygget areal i ekspropriationssituation20-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.266.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.265.SKATGenoptagelse af beregningen af skyldners betalingsevne i forbindelse med fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse23-04-07Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.264.SRKontantlønsnedgang i forbindelse med efteruddannelse på et udenlandsk universitet20-03-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.263.VLRHotel- og restaurationsdrift - urigtige momsangivelser - hæftelse for momskrav - afgørelsens gyldighed19-03-07Straf + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.262.HREnergiafgift - godtgørelse - rustbeskyttelse11-04-07Fradrag + Energi og kuldioxidDom
SKM2007.261.SRForskningsenhed - ikke fast driftssted - international sambeskatning20-03-07Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.260.BRNægtelse af registrering - dokumentation for sikkerhed - fogedforbud - justifikationssag28-02-07Straf + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.259.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst19-03-07Personlig indkomstDom
SKM2007.258.ØLR10-mandsprojekt - ejerantal14-03-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2007.257.SRGoodwill - allokering til filial20-03-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2007.256.SRFusion mellem 2 arbejdsgiverforeninger og en brancheforening20-03-07Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
SKM2007.255.SRFast ejendom - Ejendom uden bopælspligt anset for erhvervet som sommerbolig20-03-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.254.SRSalg i ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.253.SRSalg i ekspropriationssituation20-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.252.SRUdbetaling af efterlønsordning som engangsbeløb20-03-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.251.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om det er et investeringsselskab, samt konvertering af aktieklasse20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.250.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om der er tale om et investeringsselskab20-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2007.249.SRFradrag for renter ved etablering af renteloft20-02-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2007.248.HRSkattemæssig omgørelse20-03-07Personlig indkomstDom
SKM2007.247.HRSkattefri rejsegodtgørelse - ansat ved metroprojekt - arbejdsgivers kontrol - lighedsgrundsætning21-03-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + IndkomstarterDom
SKM2007.246.ØLRSøgsmålsfrist - landsretten - fristoverskridelse - afvisning06-03-07Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.245.ØLRUdlæg - penge og smykker - koster fra ransagning - ejerforhold - tidligere samlever05-03-07UdlægKendelse
SKM2007.244.VLROmkostningsgodtgørelse - honorarstørrelse - syn og skøn09-02-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.243.SRPrivat ankenævn - momspligt20-03-07MomspligtBindende svar
SKM2007.242.SREjendomsavancebeskatning, genanbringelse og suspensivt betinget aftale20-03-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2007.241.SREjendomsavancebeskatning og suspensivt betinget aftale20-03-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.240.SRMomsfri udlejning af hotelejerlejlighed20-03-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2007.239.DEPBerigtigelse af en kommentar til et høringssvar fra ISOBRO til lovforslag L 85 - Gaveindberetningsordningen - almenvelgørende foreninger30-03-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverKommentar
SKM2007.238.SRMedarbejderobligationsordning21-11-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.237.SRFaste driftssteder i udlandet - indkomstopgørelse - valutakursgevinster- og tab20-03-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2007.236.ØLRMomsfradrag - pengeinstitut - ombygning af kantine - indkøb af inventar07-03-07Byggeri + FradragDom
SKM2007.235.SRAfskrivningsgrundlag - udbyderhonorar - værdistigning20-03-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2007.234.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger m.v., ejerskab, frivillig momsregistrering23-01-07Køb + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + ByggeriBindende svar
SKM2007.233.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang20-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.232.SRArbejdsudleje gennem rekrutteringsfirma23-01-07Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraftBindende svar
SKM2007.231.SRSuccession ved virksomhedsoverdragelse20-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Arv og gaver + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.230.ØLRFradrag - tab på debitorer - rette selskab - skattepligtig tilskud09-03-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.229.SRMåltider til personale i botilbud ikke skattepligtigt personalegode20-03-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.228.HRGældseftergivelse - skattegæld - frafaldelse af sagbehandfejl16-03-07Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2007.227.SROmdannelse af interessentskab til kommanditselskab eller partnerselskab20-03-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.226.HRFradrag - rejseudgifter - sædvanlig bopæl - værelse på vandrehjem15-03-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.225.SKATOffentliggjorte skatterådssager om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 B - Korrektiv27-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.SKAT-meddelelse
SKM2007.224.SRAfskrivning på bygning der benyttes til plejehjem i Tyskland20-03-07Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2007.223.SREn virksomhed, der tilbyder, at privatpersoner kan komme og brygge øl på virksomhedens anlæg, blev ikke anset for ølafgiftspligtig20-03-07Øl, vin, spiritus og mineralvandBindende svar
SKM2007.222.SRDatakommunikation til PDA20-03-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.221.SRRoyalty - udenlandsk statslig institution20-03-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.220.SKATMomsmæssige konsekvenser af praksisændring - museers momspligtige undersøgelser22-03-07Lønsumsafgiftspligt og registrering + MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2007.219.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2007 - Kontantomregning af overdragelsessummer22-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.218.SRElafgift - vejbelysning - lejet anlæg20-03-07Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2007.217.DEPMinisteriets kommentar til retssager om skattefrihed ved afståelse af supplerende helårsejendom (SKM2007.147.HR)21-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKommentar
SKM2007.216.VLROverdragelse af bil - selskab til hovedaktionær - værdiansættelse02-03-07Personlig indkomstDom
SKM2007.215.VLRA eller B indkomst - udenlandske sprængningseksperter - ikke indeholdt A-skat mv - hæftelse - forsømmelighed28-02-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2007.214.ØLRSkønsmæssige indkomstforhøjelser - indsat på bankkonti - indtægtsforhold16-02-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.213.LSRGenoptagelse af skatteansættelse21-02-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.212.SRMoms - forsorgshjems aktiviteter ansås som levering i nær tilknytning til social forsorg og bistand20-03-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
SKM2007.211.LSROpgørelse og fordeling af anskaffelsessum - salg af landbrugsejendom22-02-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
SKM2007.210.LSRAfslag på anmodning om tilladelse til omgørelse af køb og salg af aktier09-02-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.209.HREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig09-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.208.LSRVirksomhedsskatteloven - kapitalafkast - obligationer02-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.207.ØLRTab fordring - sikkerhedsstillelse - avance ved aktiesalg23-02-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.206.VLRPersonlig indkomst - skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrug08-03-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.205.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - krympet omsætning - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag28-02-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.204.LSRAndelsforenings skattepligtige indkomst - udlodning af formuen - forventningsprincippet - tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed25-01-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.203.SRVirksomhedsordningen - aktielejlighed20-02-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.202.LSRGaveafgift af gaveoverdragelse19-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udleje og bortforpagtning + Arv og gaverKendelse
SKM2007.201.LSRKoncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer - bindende forhåndsbesked SKM2006.140.SR11-01-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.200.LSRSejlklub - udlejning af gæstepladser - indtægter indgår i foreningens almindelige drift20-02-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2007.199.SRUdbytteudlodninger gennemført i forbindelse med efterfølgende aktieafståelse - spørgsmål om skatteretlig kvalifikation20-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.198.SRSalg i ekspropriationssituation20-02-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.197.SRSalg i ekspropriationssituation20-02-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.196.LSRGenoptagelse - overførsler anset som maskeret udlodning20-02-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.195.LSRFradragsret for moms af køb af brændstof12-02-07FradragKendelse
SKM2007.194.LSRRevisorhonorar - værdipapirer - ophør af selvstændig virksomhed22-02-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.193.LSRMoms af arbejdskraft leveret i Danmark23-02-07Udenlandsk arbejdskraft + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomspligtKendelse
SKM2007.192.LSRMomsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede.15-01-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.191.SRErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning var skattefri20-02-07Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.190.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - suspensionserklæring - forældelse - selvfinansiering07-02-07Straf + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2007.189.SRAlmennyttig institutions afholdelse af konferencer og temadage20-02-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + MomspligtBindende svar
SKM2007.188.SRAfvisning - Ekspropriation20-02-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.187.SRSalg i en ekspropriationssituation20-02-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.186.ØLRRevision af ejendomsvurdering - forvaltningsretlig skøn09-02-07Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + EjendomsvurderingDom
SKM2007.185.SKATTinglysningsafgift - indskud af fast ejendom i selskaber mv. - præcisering af praksis09-03-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.184.ØLREjendomsavance - pristalsregulering anskaffelsessum - ejendom erhvervet før 1975 - forbedringer - lovhjemmel27-02-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering + KøbDom
SKM2007.183.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - filmrettighedsprojekt20-02-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2007.182.SRHavnebygning - teleudbydere - sendemaster16-05-06Erhvervsejendomme + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.181.SRAfvisning - salg i en ekspropriationssituation20-02-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.180.SRMedarbejderobligationer - bankgaranti20-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.179.LSRInvesteringer - tonnageordning - fradrag19-01-07Fradrag og afskrivninger + TonnageskatKendelse
SKM2007.178.LSRGenanbringelse - rettidig indgivelse af selvangivelse22-01-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2007.177.LSRLandbrug - avanceopgørelse ved delsalg nr. 2 - indgangsværdi06-02-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + KøbKendelse
SKM2007.176.SRYdelse af gave fra et selskab til en fond var uden skattemæssige konsekvenser for selskabet, aktionærerne og fonden20-02-07Arv og gaverBindende svar
SKM2007.175.SRBeskatning af fortjeneste ved modtagelse af erstatning for nedbrændt bygning mv.20-02-07Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.174.LSRFradrag for befordring - sædvanlig bopæl17-01-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.173.ØLRBeskatning af fri bil - hovedaktionær og direktør - rådighed - bevisbyrde09-02-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2007.172.LSRRette indkomstmodtager - honorarer - spilleragent26-01-07Personlig indkomstKendelse
SKM2007.171.LSRAfvisning af anmodning om eftergivelse af procenttillæg08-01-07Eftergivelse og gældssanering + IndkomstarterAfgørelse
SKM2007.170.LSRTilbagebetalingspligtig kontanthjælp - pålæg om lønindeholdelse19-01-07Lønindeholdelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2007.169.LSRMoms - udlejning af EDB-lokaler30-06-06Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
SKM2007.168.LSRAfslag på dispensation efter ligningslovens § 16 A, stk. 216-02-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2007.167.LSRSkattekursberegning ved gaveoverdragelse af aktier17-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaverKendelse
SKM2007.166.LSRGenoptagelse - afslag - omgørelse26-01-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.165.LSRGenoptagelse af skatteansættelse15-11-06Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Indberetning, regulering og efterangivelse + KøbKendelse
SKM2007.164.LSREjendomsværdiskat - forskudt indkomstår - pensionistnedslag06-02-07EjendomsværdiskatKendelse
SKM2007.163.LSRAfskrivning - kørerampe - bygning eller driftsmiddel29-01-07Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2007.162.LSRMoms - rykkergebyr - kunder15-01-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagKendelse
SKM2007.161.LSRMoms - leveringssted - internetydelser25-01-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2007.160.LSRRegulering af momstilsvar - ugyldighed - forældelse08-01-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + ForældelseKendelse
SKM2007.159.LSRGodtgørelse af olie-, gas- og CO2-afgift af energiforbrug - opvarmning af lokaler til opdræt af dyr19-01-07Energi og kuldioxid + FradragKendelse
SKM2007.158.SKATBeskatning af afkast (værditilvækst) i FN pensionsordning (UNJSPF) for personer, der er i aktiv tjeneste på et FN kontor02-03-07Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2007.157.SRMoms - afgiftsgrundlag - finansieringsaftale20-02-07MomsgrundlagBindende svar
SKM2007.156.SRMoms - landsforenings levering af IT-skrivebord til medlemmerne anset som en del af momsfrit medlemskontingent20-02-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2007.155.SRDeleleasingordning20-02-07Personlig indkomstBindende svar
SKM2007.154.BRAM-bidrag - udstationering - ikke praksisændring31-01-07Indkomstarter + Udenlandsk indkomstDom
SKM2007.153.HRMaskeret udbytte - armslængdeprincippet - periodisering - fast ejendom07-02-07Personlig indkomstDom
SKM2007.152.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår20-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2007.151.HRSkattepligt for selskaber - indregistrering - ledelsens sæde - fast administrativ praksis16-02-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.150.VLRSkatteproces - udsættelse civil skattesag - afgørelse straffesag - ikke samme underliggende forhold08-02-07Om kommunikation og information samt kampagner + Straf + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.149.SRLejlighed erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig20-02-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
SKM2007.148.SRSkattefri fusion - BYFO-saldi20-02-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
SKM2007.147.HREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - tjent til bolig24-01-07Udleje og bortforpagtning + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2007.146.LSROpgørelse af beregningsgrundlag for værdi af fri bil29-01-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Personlig indkomstKendelse
SKM2007.145.SRSkattefri rejsegodtgørelse20-02-07Personlig indkomst + IndkomstarterBindende svar
SKM2007.144.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation20-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2007.143.ØLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentationens beskaffenhed18-01-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.142.SRUdlejning af fast ejendom til hospiceformål20-02-07Erhvervsejendomme + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtningBindende svar
SKM2007.141.VLREU-handel - levering af varer - overdragelse af råderetten19-04-06Erhvervsmæssig import + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2007.140.SRTilførsel af aktiver - succession i afskrivningsgrundlag20-02-07SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2007.139.SROphørspension - kan grænsen for aktiv/passiv virksomhed rykkes?20-02-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2007.138.ØLRDødsbobeskatning - mellemperiode - testatmentsarving efter afkald som legalarving07-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2007.137.SKATBehandling af klager i forbindelse med eftergivelse af renter og gebyrer, krav om sikkerhedsstillelse mv.21-02-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstand + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Opgaver og resultaterSKAT-meddelelse
SKM2007.136.SKATPræcisering af reglerne for fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse hos kontanthjælpsmodtagere og andre med lav nettoindkomst21-02-07Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.135.ØLRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - grænsegængerregler - Sverige22-12-06Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.134.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår20-02-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2007.133.SRMoms - passiv kapitalanbringelse - delvis fradragsret20-02-07Fradrag + Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2007.132.SRSalg af ejerlejlighed - ikke fritaget for beskatning20-02-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2007.131.SRMoms på formueforvaltningsydelser20-02-07MomspligtBindende svar
SKM2007.130.VLRIndkomstansættelse - tilsidesættelse af regnskab - konkret gennemgang af bogføring - ikke åbenbar urimelig07-02-07Kontrolbestemmelser + Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.129.ØLRFradrag i indkomst - selvstændig erhvervsdrivende - fradrag for tab på kaution31-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.128.HRSpørgsmål til EF-domstolen - levering af varer - andet EU-land - fastlæggelse af afgiftsgrundlaget06-11-06Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse