Blanketnummer
31.033
Formål med og beskrivelse af blanketten

Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger godkendt i henhold til Ligningslovens §8A og §12 stk. 3.

Der kan nu ansøges digitalt, ved brug af NemID medarbejdersignatur. (Link til digital ansøgning på virk.dk).

Før du udfylder ansøgningen digitalt, skal revisorerklæring (31.033 B) gemmes på din pc. Herefter udfyldes, printes, underskrives og indscannes erklæringen, så den kan vedhæftes den digitale ansøgning. Eller I kan bruge jeres egen Revisorerklæring.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 1. juli i året efter det kalenderår, der søges om kompensation for. Er ansøgningen samt erklæringen af statsautoriseret eller registreret revisor ikke modtaget inden fristen, vil der ikke blive udbetalt kompensation for det pågældende kalenderår.

Hvis du ikke har NemID medarbejdersignatur, eller ikke ønsker at indberette digitalt, kan du bruge blanket 31.033 A og B (se nedenfor).

Pdf-udgave

Hent blanket   31.033 A      31.033 B (Revisorerklæring)

For yderligere oplysninger om ordningen henvises til vejledningen.

Henvendelse rettes til
72 22 18 18