Toldtariffen 2018-1
Skip Navigation Links.
Expand VejledningVejledning
Expand BestemmelserBestemmelser
Expand Afsnit I - Levende dyr;animalske produkterAfsnit I - Levende dyr;animalske produkter
Expand Afsnit II - Vegetabilske produkterAfsnit II - Vegetabilske produkter
Expand Afsnit III - Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voksAfsnit III - Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks
Expand Afsnit IV - Produkter fra fødevareindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatningerAfsnit IV - Produkter fra fødevareindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger
Expand Afsnit V - Mineralske produkterAfsnit V - Mineralske produkter
Expand Afsnit VI - Produkter fra kemiske og nærstående industrierAfsnit VI - Produkter fra kemiske og nærstående industrier
Expand Afsnit VII - Plast og varer deraf; gummi og varer derafAfsnit VII - Plast og varer deraf; gummi og varer deraf
Expand Afsnit VIII - Rå huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende; varer af tarmeAfsnit VIII - Rå huder, skind, læder, pelsskind og varer deraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende; varer af tarme
Expand Afsnit IX - Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialerAfsnit IX - Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer
Expand Afsnit X - Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald); papir og pap samt andre varer derafAfsnit X - Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald); papir og pap samt andre varer deraf
Expand Afsnit XI - TekstilvarerAfsnit XI - Tekstilvarer
Expand Afsnit XII - Fodtøj; hovedbeklædning; paraplyer og parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstike blomster; varer af menneskehårAfsnit XII - Fodtøj; hovedbeklædning; paraplyer og parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstike blomster; varer af menneskehår
Expand Afsnit XIII - Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarerAfsnit XIII - Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; keramiske produkter; glas og glasvarer
Expand Afsnit XIV - Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønterAfsnit XIV - Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter
Expand Afsnit XV - Uædle metaller og varer derafAfsnit XV - Uædle metaller og varer deraf
Expand Afsnit XVI - Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertilAfsnit XVI - Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil
Expand Afsnit XVII - TransportmidlerAfsnit XVII - Transportmidler
Expand Afsnit XVIII - Optiske, fotografiske og kinematoografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirugiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertilAfsnit XVIII - Optiske, fotografiske og kinematoografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirugiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil
Expand Afsnit XIX - Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertilAfsnit XIX - Våben og ammunition samt dele og tilbehør dertil
Expand Afsnit XX - Diverse varerAfsnit XX - Diverse varer
Expand Afsnit XXI - Kunstværker, samlerobjekter og antikviteterAfsnit XXI - Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter
Landefortegnelse
Landefortegnelse i alfabetisk orden efter landenavne
Landefortegnelse i alfabetisk orden efter ISO-koder
Fortegnelse over danske udgangstoldsteder
Tabel over præferencekoder og beregningsarter
Fortegnelse over varebestemmelseskoder
Forkortelser og symboler anvendt i Toldtariffen
Fortegnelse over koder for tilførsel til punktafgiftsregistreret virksomhed
Fortegnelse over EURO-kurser
Notefortegnelse
Expand Bilag 1 AntidumpingtoldBilag 1 Antidumpingtold
Expand Bilag 2 Fælles markedsordning for landbrugsprodukterBilag 2 Fælles markedsordning for landbrugsprodukter

 

Toldtariffen 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

Toldtariffen 2018-1

Dato for offentliggørelse
29 Jan 2018 14:21
Told
Resumé

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).
Hvad er nyt?

Samtlige rettelsesskrivelser mv. udsendt til og med den 16. januar 2018 er indarbejdet i rettelsen.

ISBN-nummer
978-87-417-0137-0