Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2004.524.LRJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer20-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.523.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer20-12-04AfgifterMeddelelse
SKM2004.522.LRArbejdsgiverbetalt beklædning14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.521.TSSAmortisationsrenten for 2005 - rateopsparing20-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.520.LR"Tilgodehavende udbytte" - ikke skattefrit for modtagende selskab ved skattefri spaltning14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.519.LRBeskatning af et engangsbeløb for brugsret over et areal til opstilling af vindmøller, når arealet afstås inden udløbet af brugsretsaftalen14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.518.ØLRMaskeret udbytte - udlodning - køb af fordringer - modregning af gæld - fortjeneste01-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.517.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - betingelser - arbejdsgivers kontrol30-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.516.ØLRRette indkomstmodtager - kommanditister - renteindtægt12-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.515.VLRStraffesag - grov skattesvig - urigtig selvangivelse - udeholdte indtægter24-02-04StrafDom
SKM2004.514.ØLRStraffesag - unddragelse - skat og arbejdsmarkedsbidrag - for lav selvangivet indkomst - regnskabsfejl03-02-04StrafDom
SKM2004.513.VLRStraffesag - skatte og momssvig - udeholdt omsætning - strafudmåling28-01-04StrafDom
SKM2004.512.VLRStraffesag - forsøg på smugleri- cigaretter26-01-04StrafDom
SKM2004.511.ØLRStraffesag - smugleri - uberigtigede spiritus- og tobaksvarer - strafudmåling22-01-04StrafDom
SKM2004.510.VLRStraffesag - skattesvig - unddragelse - arbejdsmarkedsbidrag - lønsumsafgift - urigtige selvangivelser19-01-04StrafDom
SKM2004.509.VLRStraffesag - for lav indkomstansættelse - passivitet16-01-04StrafDom
SKM2004.508.VLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser - mangelfuld regnskabsførelse13-01-04StrafDom
SKM2004.507.VLRFri bil - privat kørsel - erhvervsmæssig benyttelse - kørselsregnskab24-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.506.LSRDagplejer - standardfradrag - beregningsgrundlag14-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.505.LSRPersonalegode - værdi af medlemsskab af golfklub09-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.504.LSRFri bolig - administrerende direktør - bindende forhåndsbesked19-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.503.LSRRejseudgifter - ansat ved Metroprojekt28-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.502.LSRLægemiddel- og medicinalfirma - udgifter til rejser, symposier, uddannelse mv.25-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.501.LSRSambeskatning - tysk moderselskabs dækning af underskud i tysk datterselskab26-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.500.LSRGodtgørelse af energiafgift - udlejningsejendomme - fællesarealer og -faciliteter15-11-04AfgifterKendelse
SKM2004.499.LSRTinglysningsafgift - allonge til realkreditbrev - tvangsauktion08-11-04AfgifterKendelse
SKM2004.498.LSRTinglysningsafgift - vindmølle - løsøre eller fast ejendom03-12-04AfgifterKendelse
SKM2004.497.LSRMomsgrundlag - udbetaling af bankgaranti stillet af misligholdende lejer22-09-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.496.LSRMedarbejderaktier - tab ved udstedelse02-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.495.LSRAdvokat- og revisorudgifter - generationsskifte28-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.494.LSRFremførsel af underskud fra afdød ægtefælle - gældsnedsættelse efter ordning med kreditorer07-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.493.LSRFradrag for underskud i sambeskatningsindkomst - anskaffelse af båd og eneforhandleraftale - maskeret udlodning26-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.492.LSRTinglysningsafgift - allonge til løsørepantebrev - erhvervsaktiver - ny pantsætter30-11-04AfgifterKendelse
SKM2004.491.LSRMedlemsudlodning - forenings tegning af aktier til overkurs ved selskabsstiftelse - medaktionærer30-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.490.LSRFagforeningskontingent - praksis i personligt regi - fradrag i personlig- eller skattepligtig indkomst22-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.489.LSRFradrag for kursusudgifter - fysioterapeut - McKenzie Institut - part A Lumbal Columna19-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.488.LSRGodtgørelse af naturgasafgift, olieafgift og CO2-afgift - befugtningsanlæg09-11-04AfgifterKendelse
SKM2004.487.LSRRegulering af momsfradrag - bus anvendt til momspligtige og momsfritagne aktiviteter - Regulering af olie- og CO2-afgift11-11-04Moms og lønsumsafgift + AfgifterKendelse
SKM2004.486.LSRMedarbejder på passagerfærge - fradrag for udgifter til kost mv.07-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.485.LSREmballageafgift - plastposer 45x48 cm - rumindhold over 5 l - svejsede plastsnore01-10-04AfgifterKendelse
SKM2004.484.LSRTidspunkt for afståelse af anparter ved konkurs22-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.483.LSRBørnebidrag - forpligtelse ud over normalbidrag - fradrag28-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.482.LSRLønindkomst ved tjeneste uden for Danmark for den danske stat - lempelse29-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.481.LSRTab ved kapitalnedsættelse ved annullation af egne aktier07-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.480.LSRVirksomhedsordningen - løbende ydelser - bindende forhåndsbesked SKM2003.419.LR14-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.479.TSSAM-bidrag - ansatte ved internationale organisationer10-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.478.ØLRLejeværdi af egen bolig - rådighed - flyttet til udlandet18-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.477.HROverkursarrangement - renteomlægning - B17-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.476.HROverkursarrangement - renteomlægning - A17-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.475.ØLRToldkodeksen - diverse punktafgiftslove og momsloven - hæftelse for afgiftskrav - frihavn - oplag eller forsendelse - tyveri af container10-11-04Told + AfgifterDom
SKM2004.474.VLRPeriodisering - retserhvervelse - suspension - ugyldighedsindsigelse11-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.473.ØLRSyn og skønstema - ikke godkendt08-11-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.472.ØLRAktieavanceopgørelse - undtagelsesbestemmelserne - 19. maj 1993 - lånte midler09-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.471.ØLREjendomsværdiskat - ejendom under ombygning12-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.470.HRMyndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelses gyldighed05-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.469.ØLRVedligeholdelsesudgifter - fradragstidspunkt - afskrivning på garage03-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.468.ØLRPeriodisering - afståelsestidspunkt for aktier27-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.467.HRGrundværdiansættelse - lovbestemmelse om salgsforbud - ejendoms overgang til staten28-06-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.466.LRErhvervsudygtighedsforsikringer - nytegning - helbredsoplysninger19-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.465.TSSMoms - forsyningsselskaber - udstedelsesdato for fakturaer25-11-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.464.TSSRetningslinier for beregning af pengeinstitutters delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1.24-11-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.463.LRErhvervslejlighed betragtes som sommerbolig når den anvendes af personalet16-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.462.LRArbejdsgiverbetalt tyverialarm16-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.461.ØLRAndelsboligforening - ophørserstatning - overgang til skattefri anvendelse - grundlag for ejendomsavance29-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.460.HREjendomsvurdering - grundværdifastsættelse - bebyggelsesprocent - udnyttelsesgrad27-10-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.459.ØLRVederlag - indfrielse af aktier - fratrædelsesgodtgørelse26-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.458.VLRSelvangivelse - indbetaling af A-skat - bevisbyrde25-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.457.TSSForsikringsafgift for busser19-11-04AfgifterMeddelelse
SKM2004.456.LRArbejdsgiverbetalt avis16-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.455.HRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud27-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.454.VLRMindretalsaktionærs fødselsdagsarrangement - repræsentation - reklameudgift25-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.453.LSRBriller solgt via abonnementsaftale - køb på kredit eller leasingaftale04-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.452.LSREDB-konsulent - afgrænsning mellem selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere28-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.451.LSRFradrag for kurstab - tabsbegrænsning05-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.450.LSRAktieavance - lønmodtager - ikke selvangivet - suspendering af frister02-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.449.ØLRForsikringsselskab - sambeskattede selskaber - uudnyttet underskud fra før 199819-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + AfgifterDom
SKM2004.448.LSRStraksfradrag - beregningsgrundlag - tilbygninger til eksisterende svinestalde04-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.447.LSRAfskrivning på blandede benyttede bygninger - nye regler05-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.446.TSSAM-bidrag - arbejde i udlandet15-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.445.LSRKantinemoms - skolehjem med statstilskud - opgørelse af momstilsvar15-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.444.LSRMomsfritagelse - erhvervsdrivende fond07-10-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.443.LSRLægevagtkørsel og vikariat som praktiserende læge i Norge11-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.442.LSRMomsfradrag - udgifter til hjemme-pc'er til medarbejdere13-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.441.HRUerholdelig fordring - lån eller driftstilskud - interesseforbundne parter18-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.440.LSRMomsfradrag - udgifter til leasede hjemme-pc'er til medarbejdere14-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.439.LSRTvungen sambeskatning CFC - schweisisk datterselskab12-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.438.TSSMomsforhold for skoleboder og skolemadordninger11-11-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.437.LRGoodwill ved optagelse af kompagnon i advokatvirksomhed - skævdeling af nettooverskud19-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.436.LRUdgifter til ombygning af lejede lokaler - interesseforbundne parter - fradrag for tab ved afståelse af lejemål21-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.435.LRAktieavancebeskatning - fraflytning - henstand - skattefri ophørsspaltning - succession21-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.434.LRBestyrelseshonorarer - rette indkomstmodtager - substitution - revurdering af SKM2004.90.LR21-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.433.LSREjendomsavance - pristalsregulering - anskaffelsessum mv.05-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.432.VLRHobbylandbrug - rentabilitet - afskrivninger05-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.431.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab - privatforbrug01-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.430.LSRUgyldighed - manglende høring - kurs på løsørepantebrev27-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.429.LSRVedligeholdelse i udlejningsejendom17-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.428.LSRBA jur. studie under åben uddannelse - faglig konsulent - fradrag for befording mv.13-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.427.LSRAdvokat- og revisorudgifter - køb af aktier i nye datterselskaber27-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.426.LSRAfskrivning - udgifter til indretning af lejede lokaler - projekteringsudgifter05-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.425.LSRLandbrug - nyt bygningsafsnit - beregningsgrundlag for straksfradrag29-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.424.LSRLandbrugsejendom - fordeling af overdragelsessum07-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.423.LSRAfgiftsberigtigelse - senest offentliggjorte ejendomsværdi30-08-04AfgifterKendelse
SKM2004.422.LSREjerforening - tinglysningsafgift16-08-04AfgifterKendelse
SKM2004.421.LSREjendomsvurdering - genoptagelse - § 4 vurdering/forurening08-10-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.420.LSRVurdering af fast ejendom - grundværdiansættelse af etageejendom - lokalplans bebyggelsesprocent01-07-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.419.LSRRejseudgifter - smed22-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.418.LSRBeskatning af betalt broafgift (brobizz) over Storebæltsbroen - bindende forhåndsbesked SKM2003.183.LR14-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.417.LSRArbejdsgiverbetalt broafgift (brobizz) - fri bil til rådighed14-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.416.LRGenerationsskiftemodel - ny anpartsklasse19-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.415.LRMedarbejderaktier - bruttotrækordning21-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.414.DEPAppelliste14-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Told + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + AfgifterMeddelelse
SKM2004.413.ØLRTinglysningsafgift - omdannelse - adkomst08-10-04AfgifterDom
SKM2004.412.VLRSkattefri rejsegodtgørelse30-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.411.ØLRMaskeret udbytte - driftsudgifter17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.410.LRIkke omfattet af overgangsregel - afskrivningssats - transparens - skibsandele19-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.409.HRBådudlejningsvirksomhed - erhvervsmæssig til privat anvendelse05-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.408.VLRSuspensionsproceduren - aktiv forædling - gennemførelsesbestemmelserne - genudførselsfristen - fristoverskridelse29-09-04ToldDom
SKM2004.407.ØLRUdlæg i tilgodehavende - behæftede aktiver - pantsat fordring28-09-04InddrivelseKendelse
SKM2004.406.VLRUdlæg - rede penge24-09-04InddrivelseKendelse
SKM2004.405.LSRAndelsbeviser - tilbagesalg af andel til udstedende forening - fortjeneste01-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.404.LSRLønsumsafgift - finansielle ydelser30-07-04AfgifterKendelse
SKM2004.403.LSRLønsumsafgift - selvejende institution - narkotikaafvænning03-09-04AfgifterKendelse
SKM2004.402.LSRMomsfradrag - erstatning for opsigelse af lejemål - ophør af virksomhed30-08-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.401.LSRMomsfradrag - fællesudgifter for museum15-07-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.400.LSRFradrag for morgenmad til virksomheds ansatte købt i fremmed kantine01-09-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.399.LSRTinglysningsafgift - allonge til pantebrev15-09-04AfgifterKendelse
SKM2004.398.LSRChokoladeafgift - energibarer30-08-04AfgifterKendelse
SKM2004.397.LSRFærøfradrag - maskinistuddannelse07-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.396.LSRAfskrivning på aktiver - skattefri fusion12-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.395.LSRAgent for slankeprodukter - lønmodtager/selvstændige erhvervsdrivende22-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.394.LSRLandbrugsejendom - delsalg - tillægsparcelværdi/teknisk værdi25-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.393.LSRBegrænsningsreglerne i ejendomsværdiskatteloven - ombygning11-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.392.LSRFradrag for drift af hundekennel05-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.391.LSRUgyldighed - manglende sagsfremstilling fra skatteankenævn13-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.390.LSRAnsat ved Forsvaret - rejsegodtgørelse - udstationering13-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.389.LSRLåneomkostninger - oprettelse af kassekredit30-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.388.LSRFradrag for kautionstab11-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.387.LSRRevisorudgifter - Kapitaludvidelse26-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.386.HRElafgift - CO2-afgift - godtgørelse - landboforening06-10-04AfgifterDom
SKM2004.385.VLRMoms - alternative behandlere - almindelig sundshedspleje17-08-04Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.384.HRHektarstøtte - selvstændigt formueaktiv eller fradragsberettiget driftsomkostning 28-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.383.VLRTilskud - tab på fordring - fradrag for driftstilskud - dekort til søsterselskaber27-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.382.ØLRLønmodtager - hjemmekontor - kontorhold - rejseudgifter24-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.381.ØLREF-Toldkodeks - TIR-konventionen - garantiorganisationens hæftelsesansvar24-09-04ToldDom
SKM2004.380.ØLRRegistreringsafgift - beslaglæggelse - udenlandsk indregistreret bil03-09-04StrafKendelse
SKM2004.379.VLRRentefradrag - bevisbyrde for gæld - nærtstående09-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.378.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - ændring af administrative procedurer01-10-04AfgifterMeddelelse
SKM2004.377.HRUudnyttet underskud - personfradrag - overskud af ejendom - renter - forventningsprincippet - erstatningsansvar13-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.376.LRGodtgørelse fra A-kasse21-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.375.BRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse - manglende opkobling til kontrolsystemet - udeblivelse - konfiskation22-06-04StrafDom
SKM2004.374.ØLRStraffesag - restaurationsloven - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - konfiskation03-05-04StrafDom
SKM2004.373.HRRette indkomstmodtager - interessensammenfald - koncernselskaber03-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.372.ØLRAfskrivninger på skib - fradrag for valutakurstab27-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.371.LRSundhedsundersøgelser21-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.370.TSSFusion - udenlandsk selskab10-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.369.ØLRUdlejning af arbejdskraft - økonomisk virksomhed - momspligtig01-09-04Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.368.TSSÆndring af tinglysningsafgiftsvejledningen20-09-04AfgifterMeddelelse
SKM2004.367.VLRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria01-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.366.HRLejeværdi - konkurs - ideelle anpart06-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.365.ØLRLejefiksering - selskaber - omgåelse - beskatning af lejeværdi - hjemmel17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.364.HRMoms - afmeldt - fortsat fakturering - bevisbyrde27-08-04Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.363.TSSNy vejledning vedrørende tinglysningsafgift13-09-04AfgifterMeddelelse
SKM2004.362.TSSSkattefri rejsegodtgørelse/fradrag for kost mv. og logi - ligningslovens § 9 A - ikke krav om udgifter til sædvanlig bolig03-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.361.TSSSpildevandsafgift - afgiftssatser for minirenseanlæg23-08-04AfgifterMeddelelse
SKM2004.360.ØLRFradrag - diverse udgifter - suspension af ansættelsesfristen.05-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.359.VLRSkattearrangement - rentefradrag - risiko03-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.358.VLRIndeholdelsespligt - A-skat mv - værdi af fri bil09-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.357.HRStraffesag – skattesvig – urigtig selvangivelse – lang sagsbehandlingstid – betinget frihedsstraf10-05-04StrafDom
SKM2004.356.HRStraffesag – skatte- og momssvig – urigtig selvangivelse – uregistreret momsvirksomhed - ubetinget frihedsstraf10-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.355.ØLRStraffesag – skattesvig af særlig grov karakter – undladt selvangivelse af overskud af virksomhed – skattesvig – passivitet – forsøg på dokumentfalsk26-03-03StrafDom
SKM2004.354.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - skatteudskydelse17-05-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.353.ØLRSelskabstømning - deponering af beløb - indbyrdes opgør23-04-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.352.VLRSelskabstømning - regresopgør10-03-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.351.ØLRSelskabstømning - indbyrdes opgør - lempelse af ansvar02-02-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.350.TSSSkattefri aktieombytning - Aventis S.A. - Sanofi-Synthelabo S.A.30-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.349.LRAnmodning om ændring af valg i selvangivelsen17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.348.TSSFradragsret for moms af udgifter til salg af fast ejendom25-08-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.347.LRKørsel i tjenestebil - chaufførreglen17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.346.LRPC-ordning - bruttotrækordning - lønnedgang - timelønnede17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.345.LRPC-ordning - fradragsret - værnsregel - medarbejderbredbånd - bruttotrækordning17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.344.LROmgørelse efter skattestyrelslovens § 37 C18-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.343.LRFri befordring - Modregning i løn17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.342.LRBruttotrækordning - medarbejderbredbånd - lønnedgang - tjenestemænd15-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.341.TSS7-månedersrenten efter pensionsafkastbeskatningsloven10-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.340.TSSFusion af udenlandske selskaber omfattet af dansk sambeskatning17-05-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.339.LROpretholdelse af sambeskatning – fornyet sambeskatning – genbeskatning af underskud20-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.338.LRSambeskatning med filial – afslag i strid med EU-retten15-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.337.TSSBrugtmoms - Adgang til at anvende de almindelige momsregler - Varer henført under den periodevise opgørelsesmetode05-08-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.336.VLREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - udstykningsmulighed på afståelsestidspunkt14-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.335.VLRSkattefri rejsegodtgørelse - fradrag for rejseudgifter - midlertidigt arbejdssted - overnatning i campingvogn06-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.334.VLRFri bil - kørselsregnskab - bevisbyrde09-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.333.TSSRetssag vedrørende Landsskatterettens kendelse i SKM2002.663.LSR - Rådgivningsydelser fra engelsk selskab - Leveringssted22-07-04Moms og lønsumsafgiftKommentar
SKM2004.332.ØLRErstatning - moms og A-skat - indeholdelsespligtig - faktisk ledelse11-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.331.VLREkstra børnebidrag - befordringsfradrag - værdi af fri bil - særligt indrettede køretøjer28-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.330.HRAMBI - tilbagebetalingskrav - overvæltning til næste omkostningsled - fiskefartøjer15-06-04AfgifterDom
SKM2004.329.BRStraffesag – spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse – manglende opkobling til kontrolsystemet – anden erhvervsvirksomhed - konfiskation09-06-04Straf + AfgifterDom
SKM2004.328.BRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse - manglende opkobling til kontrolsystemet - konfiskation13-05-04Straf + AfgifterDom
SKM2004.327.BRStraffesag – spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse – manglende opkobling til kontrolsystemet – konfiskation05-05-04Straf + AfgifterDom
SKM2004.326.VLRStraffesag – momsunddragelse – urigtige momsangivelser10-12-03StrafDom
SKM2004.325.VLRStraffesag – skatte- og momssvig – passivitet – urigtige momsangivelser04-12-03StrafDom
SKM2004.324.VLRStraffesag – smugleri af cigaretter02-12-03StrafDom
SKM2004.323.ØLRStraffesag – unddragelse af registreringsafgift og vægtafgift – kørsel i udenlandsk registreret personbil – bopæl i Danmark02-12-03StrafDom
SKM2004.322.ØLRStraffesag - smugleri - spiritus24-11-03StrafDom
SKM2004.321.VLRStraffesag – momssvig - uregistreret momsvirksomhed – nægtet momsregistrering – skattesvig og bidragssvig – uregistreret virksomhed som indeholdelsespligtig – nægtet registrering som indeholdelsespligtig13-11-03StrafDom
SKM2004.320.ØLRStraffesag – skattesvig – passivitet11-11-03StrafDom
SKM2004.319.VLRStraffesag – skattesvig – passivitet – urigtig selvangivelse10-11-03StrafDom
SKM2004.318.ØLRStraffesag – momssvig – urigtige momsangivelser – udeholdt omsætning07-11-03StrafDom
SKM2004.317.VLRStraffesag – skatte- og momssvig – urigtig selvangivelse – urigtig momsangivelse – frifindelse07-11-03StrafDom
SKM2004.316.VLRStraffesag – skatte- og arbejdsmarkedsbidragsunddragelse – urigtig selvangivelse - overskud af virksomhed – strafudmåling07-11-03StrafDom
SKM2004.315.ØLRStraffesag – skatte- og arbejdsmarkedsbidragsunddragelse – urigtig selvangivelse – udenlandsk provision05-11-03StrafDom
SKM2004.314.ØLRStraffesag – transitsmugleri - undladt toldangivelse – spiritus fra Tyskland31-10-03StrafDom
SKM2004.313.VLRStraffesag – skatteunddragelse – urigtig selvangivelse – aktiesalgsfortjeneste31-10-03StrafDom
SKM2004.312.VLRStraffesag – momssvig – urigtige momsangivelser – afgiftssvig - urigtige afgiftsangivelser - indfør-sel uden anmeldelse – toldsvig - indførsel uden angivelse21-10-03StrafDom
SKM2004.311.VLRStraffesag – skatteunddragelse – passivitet – urigtig selvangivelse13-10-03StrafDom
SKM2004.310.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - udeholdte indtægter - regnskabsgrundlag30-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.309.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - kasseafstemning - negativt privatforbrug - private lån25-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.308.HRArveafgift - afgiftsberegning - livsforsikringer og livrenter - forældelse01-07-04Arv og gaver + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + AfgifterDom
SKM2004.307.ØLRAdministrationsudgifter - advokat - revisor - nye markeder - erhvervsmæssig virksomhed21-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.306.ØLREjendomsavancebeskatning - løbende ydelse i afståelsesåret - del af afståelsessum24-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.305.ØLRIndbetalinger - investeringsselskab - privatforbrugsopgørelse17-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.304.VLRAgent - selvstændig eller lønmodtager17-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.303.ØLREjendomsværdiskat - ubeboelig ejendom - rådighedsbegrebet25-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.302.ØLRDriftsomkostninger - driftstab - overdragelse af virksomhed11-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.301.ØLRForvaltningsret - officialprincippet - begrundelseskravet - fastsættelse af lønindeholdelse21-04-04Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.300.VLRNæring - køb og salg af aktier - tilknytning til finansielle marked01-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.299.VLRLøbende ydelser - fradragsberettigede gaver25-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.298.ØLRGrundlaget for skønsmæssig forhøjelse - privat forbrug25-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.297.HROmkostninger - advokat og revisor - selskabsstiftelse - holdingselskab23-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.296.HRGenoptagelse af landsskatteretskendelse - nye oplysninger24-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.295.VLRAktieavance - gældsbrev - kursnedslag i overdragelsessum - berigtigelse af afståelsessum23-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.294.VLRGenoptagelse - nye oplysninger - eksistens af fordring - faktisk karakter - ændring af ansættelse16-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.293.ØLRFogedret - udlagte effekter - ejerforhold27-01-04InddrivelseKendelse
SKM2004.292.TSSÆndring af praksis om afgiftsberigtigelse af fabriksnye motorkøretøjer12-07-04AfgifterMeddelelse
SKM2004.291.LROmgørelse af indbetaling på pensionsordning19-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.290.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2004 - Kontantomregning af overdragelsessummer12-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.289.LSRGodtgørelse af el-og CO2-afgift - Nyhedsbureau14-01-04AfgifterKendelse
SKM2004.288.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2004 - Kontantomregning af overdragelsessummer12-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.287.LSRVindmølle - afskrivningsgrundlag - projektudgifter01-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.286.LSRIndeholdelse af A-skat - Lønsumsafgift - cykeltaxifirma01-07-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.285.LSRAfskrivningsgrundlag - landbrug - blandet benyttet bygninger - stuehus renoveret14-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.284.LSRBeregningsgrundlag for straksfradrag - afskrivningsgrunflag/forlodsafskrininger - Bindende forhåndsbesked05-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.283.LSRSkattefri aktieombytning - anmeldelsesvilkår04-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.282.LSRSalg af anparter - avanceopgørelse - tab17-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.281.LSRSikkerhedsfonde i forsikringsselskaber - frigivelse af beskattede dele af henlæggelser - Bindende forhåndsbesked06-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.280.LSRObjektiv udlejningsværdi - lokaler udlejet til samleverske - syn og skøn18-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.279.LSRPensionsindbetalinger for hovedanpartshaver og direktør - maskeret udlodning08-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.278.LSRBørnebidrag - ikke fradragsberettiget bundfradrag20-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.277.VLRPristalsregulering - anskaffelsessum for ejendomme - erhvervet før 19. maj 1993 - lovhjemmel10-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.276.HRMomsfradrag - vedligeholdelsesudgifter - driftsudgifter - fredet slot - blandet anvendelse08-06-04Moms og lønsumsafgift + AfgifterDom
SKM2004.275.TSSReduktion af negativ indskudskonto – skattefri virksomhedsomdannelse – aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen – ændring af praksis efter SKM2003.213.LR06-07-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.274.LRReduktion af negativ indskudskonto - skattefri virksomhedsomdannelse - aktiver der ikke kan indgå i virksomhedsordningen - ændring af praksis efter SKM2003.213.LR15-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.273.TSSMoms - Restancegebyrer inden for forsyningssektoren02-07-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.272.TSSDelvis fradragsret og vederlag for private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp, der leveres efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen02-07-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.271.ØLRSpørgsmål til syn og skøn24-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.270.TSSGensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat14-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.269.ØLRGenoptagelse af skatteansættelse - satsreguleringsprocent - overførselsindkomst04-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.268.LRDelvis ændring af SKM2003.100.LR - genbeskatning af underskud - indirekte afhændelse af aktier18-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.267.TSSTinglysningsafgift - ny lovgivning - ændringer og forenklinger - anmeldelser22-06-04AfgifterMeddelelse
SKM2004.266.ØLRGenoptagelsestilsagn for Landsskatteretten - søgsmålsfrist02-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.265.ØLRGældseftergivelse - tidspunkt - modregning - underskud i virksomhed07-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.264.ØLRProtokollen om de Europæiske Fællesskabers privilegier - skattefri i Danmark - ansættelse i kommissionen - tjenesteforhold eller erhvervsdrivende03-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.263.DEPKommentar - landsskatteretskendelse indbringes ikke for domstolene – anpartsreglerne - flere end 10 personer der som et led i en fælles udlejning udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer21-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.262.LRFradrag for reklameudgifter18-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.261.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - andele i partrederi - negativ anskaffelsessum - omdannelse af samtlige virksomheder15-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.260.VLREtableringskontomidler - selvstændig virksomhed - personlig arbejdsindsats01-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.259.HRUdlodning - foreningsformue - likvidation27-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.258.ØLRAfskrivninger - værdiforringelse - kunst - erhvervsmæssig brug - udsmykning på hotel18-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.257.HRSkattepligt - centrum for livsinteresser - befordringsfradrag - faglige kontingenter - afsavnserstatning - tysk indregistreret bil29-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + AfgifterDom
SKM2004.256.TSSOphævelse af momsfritagelse for salg til provianteringsvirksomheder14-06-04Told + Moms og lønsumsafgift + AfgifterMeddelelse
SKM2004.255.LSRSambeskatningsindkomst - underskud udnyttet i Norge efter carry back-bestemmelser05-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.254.LSRTobaksafgift - import af cigarpapir02-04-04AfgifterKendelse
SKM2004.253.LSREfteropkrævning af moms og energiafgifter - ikke økonomisk virksomhed06-04-04Moms og lønsumsafgift + AfgifterKendelse
SKM2004.252.LSRUgyldighedspåstand - udenlandsk selskab uberettiget medtaget i dansk sambeskatningsindkomst28-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.251.LSRUdbetaling af livsforsikring tegnet for hovedanpartshaver og direktør - driftstab - skattepligt27-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.250.LSRTilbagebetaling af ulovligt opkrævet kloakbidrag29-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.249.LSRStudierejselegater - ikke anvendt i tildelingsåret29-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.248.LSRCFC-beskatning - flere datterselskaber - aktieafståelse - bindende forhåndsbesked SKM2002.628.LR12-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.247.LSRObjektiv udlejningsværdi ved udlejning af ejerlejlighed til datter09-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.246.LSRVedligeholdelsesudgifter mv. ved lejers fraflytning af lejemål - Anpartsregler - overskud ved udlejning af lejlighed i ejersammenslutning, der også har moteldrift01-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.245.LSRVærdi af fri bolig/ejerboligværdi - beliggende i industrikvarter - direktør - bopælspligt11-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.244.LSRHobbyvirksomhed/erhvervsmæssig virksomhed - fradrag og afskrivning14-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.243.LSRAfskrivning bygninger - 2 bygninger med indre gennemgang, hvoraf den ene blev nedrevet efter erhvervelsen25-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.242.LSRAfskrivningsgrundlag for blandet benyttet bygninger anskaffet før 1. januar 199920-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.241.LSRAfskrivning - skærmtag over benzinstandere - driftsmiddel eller særskilt bygning19-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.240.LSRBortfald af tilladelse til skattefri aktieombytning10-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.238.ØLRAktieavancebeskatning - næringsdrivende - handel med aktier - fradragsret for tab - professionel tilknytning til finansielle marked26-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.238.LSROmregning til helårsindkomst - fraflytning til USA - lønindkomst og orlovsydelse03-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.237.LSRIndeholdelse af A-skat - arbejdsudlejede udenlandske arbejdere - brgrænset skattepligt06-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.236.LSRMoms af rådgivningsudgifter afholdt i forbindelse med overdragelse af frivillig registreret ejendom03-06-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.235.LSRMomsafgiftsgrundlag - salg af demobiler mv.12-05-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.234.LSRForhøjelse af momstilsvar - leverancer til Sverige uden moms27-05-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.233.HRAffaldsafgift - støbesand anvendt som membranlag - etablering af vækstlag17-05-04AfgifterDom
SKM2004.232.ØLRUdeholdte provisionsindtægter - maskeret udlodning - gældseftergivelse - rejseudgifter12-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.231.LSRIslændingefradrag - reservelæge i turnus-, introduktions- og uddannelsesstillinger18-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.230.TSSErhvervsskoler - kursusvirksomhed - gevinst for øje09-06-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.229.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver14-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.228.LRBygningsbestanddel/driftsmiddel - overdækning af gyllebeholdere16-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.227.ØLRSkønsmæssig ansættelse - suspension af forældelsesfrist - utilregnelig uvidenhed - grov uagtsomhed - maskeret udlodning10-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.226.VLRTilbagebetaling af elafgift - badeland - integreret i hotelaktivitet - forlystelse12-05-04AfgifterDom
SKM2004.225.BRStraffesag – spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse – manglende opkobling til kontrolsystemet – anden erhvervsvirksomhed - morskabsautomater - konfiskation25-03-04StrafDom
SKM2004.224.BRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse -manglende opkobling til kontrolsystemet – konfiskation25-02-04StrafDom
SKM2004.223.ØLRGenoptagelse af indkomstansættelse - nye oplysninger14-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.222.VLRSkønsmæssig ansættelse - regnskabstilsidesættelse- pizzeria - indirekte opgørelse20-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.221.VLRAfståelse af fast ejendom - ejendomsavance - parcelhusreglen15-04-04Salg + Ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.220.ØLRFogedret - kravets forfaldstidspunkt - udlægstidpunkt - grundlaget05-04-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.219.ØLRSuspension af ansættelsesfrist - ekstraordinært skattekrav - fremmed kørselshjælp19-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.218.LRCFC-beskatning – aktieombytning/fusion/spaltning/koncernintern fordring som vederlag for koncernintern erhvervelse af aktier17-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.217.LRArbejdsgiverbetalt sundhedsordning – behandling af arbejdsrelaterede skader og kostrådgivning18-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.216.VLREjendomsavance - kursfastsættelse af sælgerpantebreve - syn og skøn28-04-04Salg + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.215.VLRTinglysningsafgift - kassation af stempelmærke - overgangsreglen23-04-04AfgifterDom
SKM2004.214.ØLRFristoverskridelse ved klage - særlige omstændigheder - forventning22-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.213.ØLRRegistreringsafgift - forelæggelse EF-Domstolen - præjudicielt spørgsmål - beregningsgrundlaget22-04-04AfgifterKendelse
SKM2004.212.DEPKommentar – Folketingets Ombudsmand - formalitetskendelse10-05-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.211.TSSMoms ved skrotning af biler17-05-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.210.HRTab på fordring - fremmed valuta27-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.209.ØLRFri bil - kørselsregnskab - bevisbyrde26-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.208.ØLRVærdi af fri bil - kørselsregnskab - bevisbyrde26-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.207.ØLRHovedaktionær - fri bil - befordringsfradrag - kørselsgodtgørelse - erhvervsmæssig virksomhed - salg af aktier - maskeret udlodning19-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.206.TSSDen momsmæssige behandling af kommuners indtægter ved betalingsparkering06-05-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.205.ØLRRentefradrag - SU-lån - forventningsprincippet - bopæl i udlandet - skattepligt til Danmark16-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.204.ØLRErhvervelsesmoms - rejsebureau - forældelse af momskrav - suspension af forældelsesfrist - utilregnelig uvidenhed16-04-04Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.203.ØLRSkønsmæssig ansættelse - forpagtningsafgift - forventningsprincippet15-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.202.VLRChokoladeafgift - afgiftsfritagelse for dyrefoder14-04-04AfgifterDom
SKM2004.201.VLRDIS-indkomst - sømand - lempelse - fratrædelsesgodtgørelse - ansættelsesforhold - skib i udenrigsfart05-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.200.LRMedarbejderobligationer - Bruttotrækordning20-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.199.VLRGenoptagelse af skatteansættelse - realitetsbehandling13-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.198.VLRVindmøller - køb eller leje af jord - afskrivning - tilbagekøbspligt26-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.197.LRAktiekursen den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning - nyt grundlag for skønnet20-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.196.LRAnmodning om ændring af valg i selvangivelsen20-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.195.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet - momssvig - urigtige momsangivelser - uregistreret momsvirksomhed - ikke rettidig indbetalt indeholdte A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag30-09-03StrafDom
SKM2004.194.ØLRStraffesag – skatte- og momssvig – urigtige selvangivelser – urigtige momsangivelser22-09-03StrafDom
SKM2004.193.VLRStraffesag – forsøg på indsmugling af særlig grov beskaffenhed og medvirken til salg af indsmuglet spiritus16-09-03StrafDom
SKM2004.192.VLRStraffesag – momssvig – urigtige momsangivelser09-09-03StrafDom
SKM2004.191.VLRStraffesag – skattesvig – moms-, told- og punktafgiftssvig – uregistreret momsvirksomhed26-08-03StrafDom
SKM2004.190.VLRStraffesag – momssvig – uregistreret momsvirksomhed11-08-03StrafDom
SKM2004.189.ØLRStraffesag - cigaretsmugleri05-08-03StrafDom
SKM2004.188.TSSDokumentation af skattepligt til Spanien22-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.187.VLRFradrag - forskning - udvikling af elmåler - etableringsudgifter31-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.186.ØLRRegistreringsafgift - vurdering - brugt motorkøretøj22-03-04AfgifterDom
SKM2004.185.LSRSalg af vindmølleparcel - beregning af avance - værdi af løbende ydelse. - Salg af stamparcel fra landbrugsejendom - opgørelse af anskaffelsessum03-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.184.LSRFradrag for moms af rådgiverudgifter ved virksomhedsomdannelse - kommanditselskab til aktieselskab23-03-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.183.LSR Virksomhedsophør - fradrag for positiv driftsmiddelsaldo - tidspunkt for fradrag12-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.182.LSR Investor i ejendomskommanditselskab - udgifter til "Finders Fee" og rådgiverassistance - fradrag19-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.181.LSRFradrag for dagplejere under orlov (med løn) til efteruddannelse26-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.180.LSRParallelimport af biler - afgiftsberigtigelse14-04-04AfgifterKendelse
SKM2004.179.VLRErhvervelsesmoms - taxa - brugt bil - Tyskland26-03-04Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.178.ØLRNaturgasafgift - forudfakturering18-03-04AfgifterDom
SKM2004.177.VLRFri bil - virksomhedsskatteordningen - kørselsregnskab - betingelser - bevisbyrde27-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.176.LRSkattemæssig succession20-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.175.LRVærdiansættelse af unoteret selskab20-08-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.174.LRVærdiansættelse af goodwill i unoteret selskab22-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.173.LRVærdiansættelse af unoteret selskab18-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.172.LRTysk investeringsforening/selskab - skattemæssig kvalifikation16-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.171.DEPVirksomhedsskatteordningen - konto for opsparet overskud26-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2004.170.HRNæring - salg af ejendom - fradrag for tab - ikke afsmitning fra selskabet22-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.169.ØLRKommanditister - gældseftergivelse - rentefradrag - rekonstruktionsaftale15-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.168.ØLRKommanditister - gældseftergivelse - rentefradrag15-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.167.VLRGodtgørelse af elafgift - opgørelse af elforbrug - procesenergi - udstillingshuse08-03-04AfgifterDom
SKM2004.166.ØLRGodtgørelse af el- og kuldioxidafgift - grillforretning - skønsmæssig fordeling18-02-04AfgifterDom
SKM2004.165.TSSProgressionsforbehold og dobbeltbeskatningsoverenskomster30-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.164.TSSSkattefri spaltning – vederlæggelse ved opløsning af sameje29-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.163.LRAktier – handelsværdi – medarbejder - interessesammenfald16-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.162.HRBefordringsfradrag - ekstraordinært lange afstande - bevisbyrde19-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.161.LRFor sent indgivet selvangivelse – dispensation for nægtet sambeskatning26-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.160.TSSMomspligt og fradragsret ved indbrud i toldoplag, afgiftsoplag mv.15-03-04Told + Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.159.ØLRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for driftunderskud17-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.158.BRInddrivelse af restance - omstødelse - denunciation af transportaftale22-12-03InddrivelseDom
SKM2004.157.VLRKonkurs - nedsættelse af kuratorsalær - bobehandling18-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.156.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra moder05-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.155.LRAnmodning om ændring af dato for overdragelse af bil16-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.154.VLRTab på medinteressent - bevis for tab10-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.153.VLRVærdi af fri båd - maskeret udlodning09-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.152.ØLRFogedret - udlæg i indbo - interesseforbundne parter14-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereKendelse
SKM2004.151.ØLRTilbagebetaling af told - suspension - forældelsesfrister30-01-04ToldDom
SKM2004.150.ØLRFogedret - udlæg - konnekse krav22-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereKendelse
SKM2004.149.ØLRFogedret - udlægsgenstand - trediemand10-02-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.148.TSSSkattefri spaltning i forlængelse af skattefri aktieombytning - Tilladelse med vilkår for at imødegå omgåelse af aktieavancebeskatningslovens § 1130-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.147.TSSSkattefri spaltning af et holdingselskab med efterfølgende successionsoverdragelse i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 11 – Tilladelse uden fastsættelse af særlige vilkår30-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.146.LRGarantbeviser - sparekasse - virksomhedsordningen23-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.145.LRAndelsboligforening - udstedelse af køberet - beskatningstidspunkt - ejendomsavance - afståelsestidspunkt16-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.144.HRKulafgift - centrale kraftvarmeværker - fordeling af kraftvarmefordelen19-02-04AfgifterDom
SKM2004.143.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - spørgsmål om beboelse i ejerperiode02-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.142.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst19-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.141.LRGoodwill, grossistselskab, eneforhandling, ejendomsret til kundekredsen22-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.140.VLREjendomsvurdering militære flyvestationer - befæstningsanlæg - undtaget fra vurdering02-03-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.139.VLRSelskabstømning - erstatning - tab på regresfordring27-02-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.138.ØLRTab på debitorer - konstateringstidspunkt18-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.137.TSSUdstedelse af skattefritagelseserklæringer ved flytning af bopæl til udlandet18-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.136.LSRAfmeldelse fra momsregistrering - kunstnerisk virksomhed - video/DVD/lysbilledeinstallationer - fotokunst - udstillingsvederlag - lysskuplturer/lyssætning04-02-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.135.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - grund over 1400 m2 - spørgsmål om værdiforringelse25-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.134.LSRPræferencetoldbehandling af tun indført fra Ghana - efteropkrævning af told og moms - EU Kommissionen28-01-04ToldKendelse
SKM2004.133.LSRMomspligt/-fritagelse ved udlejning af standpladser i forbindelse med udstillinger, modemesser mv. og ydelser i tilknytning hertil24-02-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.132.LSRGodtgørelse af energiafgifter - Mejerier - rengøring af lukkede presseanlæg samt osteforme mv. i vaskemaskine17-11-03AfgifterKendelse
SKM2004.131.LSRGodtgørelse af energiafgifter - rengøring af osteforme i mejerier09-12-03AfgifterKendelse
SKM2004.130.LSRUgyldighed - regulering af renter vedr. gældseftergivelse af studiegæld - ikke varslet ansættelsesændringer uden ugrundet ophold28-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.129.LSRGenoptagelse af landsskatteretsafgørelser efter frifindelse i straffesag - Skønsmæssige forhøjelser vedr. omsætning og avance i pizzarier09-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.128.LSRLandbrugsejendom - Objektiv udlejningsværdi ved aftægtsydelse17-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.127.LSRVærdi af fri bil (Mercedes V 230) indregistreret som autocamper24-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.126.LSRRentefradrag - ejendom ejet i sameje - hæfter alene over for kreditforening18-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.125.LSRHovedaktionær - fikseret leje af ejerlejlighed udlejet af selskabet til hovedaktionærens søn - maskeret udlodning13-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.124.LSRFradrag for tab ved salg af aktier i konkursramt selskab - solgt til hovedaktionær for 1 kr.13-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.123.LSRGlødelampeafgift - lejede lyskæder til julemarked13-02-04AfgifterKendelse
SKM2004.122.ØLRHenstand betinget af sikkerhedsstillelse - skyldner insolvent27-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.121.DEPGevinster vundet i spil og lotterier fra andre medlemslande15-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.120.ØLRModregning i prækluderet krav - konneksitet - kompetencespørgsmål20-02-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.119.ØLRDokumentation af udgifter - bortkommet regnskabsmateriale20-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.118.VLRFri bil - tilkaldevagter - ladvogn - betalt moms - parkeret ved bopæl10-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.117.ØLRDobbeltbeskatning - transparent selskab - fiskefartøj i USA - bopæl i Danmark - lempelse19-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.116.HRDobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland - fast driftssted - repræsentant05-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.115.VLRBeskatning af fri bil - eneanpartshaver - selskab og bopæl samme adresse - udvidet bevisbyrde - kørselsregnskab18-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.114.LRUdgifter til arkitektkonkurrence m.v. om anvendelsen af et grundareal og udgifter til oprensning af det forurenede grundareal17-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.113.LRNedrivning af en gammel fabriksbygning blev anset for at være en forbedringsudgift17-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.112.TSSArbejdsmarkedsbidrag – udvidelse af EU med 10 nye medlemslande pr. 1. maj 200410-03-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereMeddelelse
SKM2004.111.TSSMomspligt for freelance journalister, fotografer m.fl.09-03-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.110.HRVarelagernedskrivning - primo regulering - ingen regulering tidligere år - formalia.22-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.109.VLRElafgift - godtgørelse for kommunal gadebelysning - serviceselskab18-02-04AfgifterDom
SKM2004.108.HRTab på debitorer - konstateringstidspunkt - formalitetsindsigelse22-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.107.ØLRMaskeret udlodning - salg af båd - driftsudgifter11-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.106.HRMaskeret udlodning - krydsende betalinger - trippelbeskatning09-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.105.TSSMoms af hjemmehjælpsydelser, ikrafttræden af SKM2003.460.TSS05-03-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.104.LRVærdiansættelse af unoteret selskab18-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.103.HRTarifering likør - spiritus - vin05-02-04AfgifterDom
SKM2004.102.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - begrebet husstand - mindreårige børn15-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.101.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse af spilleautomater - manglende opkobling til kontrolcomputer - rockerklubhus - konfiskation - Procesbevillingsnævnet18-11-03StrafDom
SKM2004.100.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - unddragelse af lønsumsafgift - uregistreret virksomhed03-06-03StrafDom
SKM2004.99.VLRStraffesag - momssvig - urigtig momsangivelse04-06-03StrafDom
SKM2004.98.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - skattesvig af særlig grov karakter - udeholdte indtægter23-06-03StrafDom
SKM2004.97.ØLRStraffesag - grov toldsvig - indsmuglede cigaretter24-06-03StrafDom
SKM2004.96.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet - momssvig - uregistereret momspligtig virksomhed30-07-03StrafDom
SKM2004.95.VLRStraffesag - momssvig - afregningsbilag med moms - straffelovsovertrædelser - frifindelse for momsforholdet08-07-03StrafDom
SKM2004.94.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - urigtig selvangivelse og momsangivelse - mangelfuld regnskabsaflæggelse10-06-03StrafDom
SKM2004.93.BRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse af spilleautomater - manglende opkobling til kontrolsystemet - konfiskation08-12-03StrafDom
SKM2004.92.ØLRAdministrativ bøde - forsvarersalær - regres13-01-04StrafKendelse
SKM2004.91.LRBeskatning ved afståelse af byggeret til opførelse af ejerlejligheder i ny tagetage på ejerlejlighedsejendom16-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.90.LRBestyrelseshonorarer - rette indkomstmodtager - substitution17-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.89.LRLivrente - ændring af beregningsgrundlag - fradragsfordeling - én eller flere ordninger17-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.88.ØLRTilskud - interessefællesskab - bevisbyrde29-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.87.HRErhvervsindkomst - udlån - bevis05-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.86.ØLREfterfølgende ændring af afskrivninger - goodwill - skattemæssig effekt - revisorfejl11-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.85.ØLRFri bil - hovedanpartshaver - efterfølgende kørselsregnskab og erklæring - bevisbyrde - transport af varer m.v.28-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.84.ØLRSkønsmæssige forhøjelser - regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug28-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.83.VLRVærdi af egen bolig - udlejningsejendom - vedligeholdelse mod forbedring - skattestyrelsesloven § 2323-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.82.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - filmrettighedsprojekt30-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.81.TSSFortolkning af genoptagelsescirkulære 2003-2624-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.80.TSSIndskærpelse af praksis vedrørende momsfritagelse af aviser i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.23-02-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.79.LRAnmodning om ændring af et valg i selvangivelsen17-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.78.DEPMedarbejderaktier - tvangsindløsning19-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.77.LRCavling-prisen – ikke fritaget for skattepligt17-02-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.76.LRFastsættelse af tidspunkt for ophør og indtræden af skattepligt efter pensionsafkastbeskatningsloven20-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.75.TSSSkattefri ombytning af aktierne i Amersham plc., England med aktier i General Electric Co., USA.28-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.74.TSSUdenlandsk aktieombytning – afslag på skattefri aktieombytning af to engelske selskaber15-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.73.TSSSkattefri ophørsspaltning af et holdingselskab, efterfulgt af det modtagende selskabs salg af de i forbindelse med spaltningen overdragne datterselskabsaktier22-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.72.LRFondes fradrag for interne uddelinger16-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.71.HRFradrag for bod - overtrædelse af konkurrenceklausul26-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.70.VLRSyn og skøn - Landsskatteretssag - nye syns- og skønsmænd19-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.69.LSRArbejdsmarkedsbidrag - ansat af udenlandsk selskab i dansk lufthavn (Erstatter SKM2004.55.LSR)23-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.68.LRGenbehandling af sag om omgørelse - rette indkomstmodtager20-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.67.HRRette indkomstmodtager - forpagtningsaftale - landbrug - pro forma29-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.66.HROphør virksomhed - beholdt enkelte aktiver - negativ driftsmiddelsaldo16-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.65.ØLRSkatteleasingarrangement - konkret realitetsbedømmelse15-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.64.LRLægers og sygeplejerskers arbejde på norske/svenske sygehuse20-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.63.LSRArbejdsmarkedsbidrag - montør udstationeret i Japan i japansk datterselskab10-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.62.LSRUdskiftning af dele af edb-anlæg - fradrag23-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.61.LSRForsikringsselskaber - opgørelse af sambeskatningsindkomst - underskud henhørende fra før 1998 - fremførelse til sambeskattede selskaber17-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.60.LSRGenbeskatning af underskud fra sambeskattet udenlandsk datterselskab. Påstand om manglende lovhjemmel21-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.59.LSRBygning på lejet grund - afskrivning og straksfradrag - udgift afholdt eller ombygning færdig og taget i brug22-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.58.LSRAnmodning om genoptagelse - Afskrivning på udlejet, ubenyttet, bygning15-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.57.LSRIndeholdelse af A-skat m.m. af værdi af fri bil på gule plader - fradrag for købsmoms17-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.56.LSRFradrag for moms - skole, der tillige drev landbrug mv.15-12-03Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2004.55.LSRArbejdsmarkedsbidrag - ansat af udenlandsk selskab i dansk lufthavn (Udgået og erstattet af SKM2004.69.LSR)23-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.54.LSRArbejdsmarkedsbidrag - fritagelse - dansk eller svensk arbejdsgiver04-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.53.LSRFraflyttet til England i opsigelsesperiode med fritstilling - løn i perioden - dobbeltbeskatningsoverenskomst08-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.52.LSRNedrivningsfradrag - ikke afskrevet på driftsbygninger07-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.51.LSRAktielåneaftaler - udbyttekompensation og vederlag for låntager hhv. næringsdrivende og andre - Bindende forhåndsbesked19-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.50.LSRTilbagebetaling af told for tekstilvarer importeret fra Bangladesh - anmodning for sent indgivet22-12-03ToldKendelse
SKM2004.49.LSRAfskrivning - blandet benyttet bygninger - storcenter - ombygning af restaurant, indgangsparti mm. - etablering af toiletter ved nyt spisested - parkeringskælder mv.14-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.48.LSRFikseret rente af mellemregningskonto - beregningsgrundlag og forrentningsprocent23-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.47.LSRGodtgørelse ved elforbrug i transformerstation08-10-03AfgifterKendelse
SKM2004.46.LSRArbejdsgivers betaling af 50 pct. af udgifterne til et MBA-studium - løn/provision reduceret i uddannelsestiden - Bindende forhåndsbesked28-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.45.LSRKørselsgodtgørelse - beskatning - hvilken bil er benyttet16-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.44.LSRVærdiansættelse af goodwill ved overdragelse af virksomhed19-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.43.LSRSkatteforvaltningen nægtet genoptagelse af skatteansættelse - anmodning efter 3-års fristen - grundlag for fordeling af fællesudgifter i andelsboligforening11-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.42.LSREjendomssalg - pristalsregulering af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter10-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.41.LRAnmodning om ændring af et valg i selvangivelsen21-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.40.LRGenbeskatning af underskud - afståelse af en del af en virksomhed21-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.39.ØLRForbrug af egne varer - kontant køb - bevisbyrde16-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.38.HRRentepåkrav - for meget indbetalt B-skat08-01-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.37.TSSSkattefri ombytning af aktier i NEG Micon A/S med aktier i Vestas Wind Systems A/S10-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.36.LRUdenlandsk datterselskab ikke anset for lavtbeskattet i relation til SEL § 32 trods mulighed for overførsel af underskud inden for koncernen20-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.35.LRAfslag på anmodning om sambeskatning - udstrækningen af succession i relation til sambeskatningsbetingelserne23-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.34.LRAfslag på anmodning om sambeskatning - fusion kunne ikke sidestilles med likvidation17-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.33.TSSOmgørelse - fusion - aktieudstedelse27-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.32.LROmgørelse- skattefri virksomhedsomdannelse20-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2004.31.ØLRFremførsel af underskud - finansiel virksomhed14-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.30.VLREjendomssalg - interesseforbundne parter - handelsværdi - lejekontrakt og handelsomkostningers indflydelse12-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.29.ØLRKommanditselskab - komplementarens fradragsret - fordring - afskrivning09-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.28.LRMedarbejderbredbånd - bruttotrækordning20-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.27.ØLRGenoptagelse - Landsskatteretten - nye oplysninger07-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.26.ØLRGenoptagelse - Skatteankenævnet - egen sag - Landsskatteretten - afvisning - manglende udnyttelse af klagemulighed06-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.25.LRAfskrivningsgrundlag - ejendomsmæglerudgift16-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.24.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2004 - Kontantomregning af overdragelsessummer09-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.23.VLREjendomsvurdering - almen jernbanedrift - undtaget fra vurdering - fabriks og lagerbygning15-01-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.22.HRFradrag nægtet - tab på løntilgodehavende - renteudgifter - rejseudgifter14-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.21.ØLREjendomsværdi - grundværdi - forurening - lokalplan13-01-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.20.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativ privatforbrug - manglende formueoplysninger09-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.19.ØLRFordringer og gæld - fremmed valuta - lagerprincippet12-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.18.VLRFri bil - indeholdelse af A-skat - opgørelse af værdi af fri bil - sikkerhedsudstyr08-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.17.VLRGenoptagelse - nye oplysninger18-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.16.VLRAktiekursen pr. 19. maj 1993 - omsætningsbegrænsning - grundlaget for skønnet16-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.15.TSSLønindkomst i udlandet - 42-dages reglen09-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.14.TSSDen momsmæssige behandling af husbåde09-01-04Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2004.13.TSSForeninger - Konsolideringsfradraget for indkomståret 200409-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2004.12.VLRFri bil - hovedanpartshaver - bopæl og selskab på samme adresse - kørselsregnskab - bevisbyrde19-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.11.VLRStraksfradrag - udbygning af gårdsplads - accessorisk anlæg17-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.10.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - Ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjer 0-1 år08-01-04AfgifterMeddelelse
SKM2004.9.LROphævelse af dobbeltfradrag (Dobbelt Dip)16-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.8.LRNytegning af aktier - overkurs26-01-99Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2004.7.ØLRBefordringsfradrag - fordeling - erhvervsmæssig og privat kørsel23-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2004.6.ØLRRegnskab tilsidesat - konkrete ændringer - løn - omsætning05-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.5.VLRSkønsmæssig ansættelse - moms - restaurant10-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2004.4.ØLR10-mandsprojekt - skib10-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.3.ØLRStrafferetlig forfølgning - erstatning05-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2004.2.LSRBefordringsfradrag - bopæl på Fyn og arbejdssted i København06-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2004.1.ØLRMoms - salg af investeringsgoder16-12-03Moms og lønsumsafgiftDom