Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Collapse D.A MomsD.A Moms
Expand D.A.1 IndledningD.A.1 Indledning
Expand D.A.2 MomsområdetD.A.2 Momsområdet
Expand D.A.3 Momspligtige personerD.A.3 Momspligtige personer
Expand D.A.4 Momspligtige transaktionerD.A.4 Momspligtige transaktioner
Collapse D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsretD.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret
Expand D.A.5.1 Sundhedssektoren ML § 13, stk. 1, nr. 1)D.A.5.1 Sundhedssektoren ML § 13, stk. 1, nr. 1)
Expand D.A.5.2 Social forsorg og bistand ML § 13, stk. 1, nr. 2)D.A.5.2 Social forsorg og bistand ML § 13, stk. 1, nr. 2)
Expand D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)
Expand D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4)D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4)
Expand D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13, stk. 1, nr. 5)D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13, stk. 1, nr. 5)
Expand D.A.5.6 Kulturelle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 6)D.A.5.6 Kulturelle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 6)
Expand D.A.5.7 Kunstnerisk virksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 7)D.A.5.7 Kunstnerisk virksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 7)
Expand D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)
Expand D.A.5.9 Levering af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 9)D.A.5.9 Levering af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 9)
Expand D.A.5.10 Forsikringsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 10)D.A.5.10 Forsikringsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 10)
Expand D.A.5.11 Finansielle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 11)D.A.5.11 Finansielle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 11)
Expand D.A.5.12 Lotterier og lign. samt spil om penge ML § 13, stk. 1, nr. 12)D.A.5.12 Lotterier og lign. samt spil om penge ML § 13, stk. 1, nr. 12)
D.A.5.13 Postydelser ML § 13, stk. 1, nr. 13)
Expand D.A.5.14 Levering af frimærker ML § 13, stk. 1, nr. 14)D.A.5.14 Levering af frimærker ML § 13, stk. 1, nr. 14)
Expand D.A.5.15 Personbefordring ML § 13, stk. 1, nr. 15)D.A.5.15 Personbefordring ML § 13, stk. 1, nr. 15)
D.A.5.16 Bedemandsvirksomhed ML § 13, stk.1, nr. 16)
Expand D.A.5.17 Velgørende arrangementer ML § 13, stk.1, nr. 17)D.A.5.17 Velgørende arrangementer ML § 13, stk.1, nr. 17)
D.A.5.18 Genbrugsbutikker med almennyttigt formål ML § 13, stk. 1, nr. 18)
Expand D.A.5.19 Selvstændige grupper af personer ML § 13, stk. 1, nr. 19)D.A.5.19 Selvstændige grupper af personer ML § 13, stk. 1, nr. 19)
Expand D.A.5.20 Investeringsguld ML § 13, stk. 1, nr. 20)D.A.5.20 Investeringsguld ML § 13, stk. 1, nr. 20)
Collapse D.A.5.21 Velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 21)D.A.5.21 Velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 21)
D.A.5.21.1 Lovgrundlag
D.A.5.21.2 Betingelser for momsfritagelse [Væsentlige ændringer]
D.A.5.21.3 Velgørende eller på anden måde almennyttige formål [Væsentlige ændringer]
D.A.5.21.4 Dokumentationskrav
D.A.5.21.5 Momspligt ved salg af forretningsmæssig karakter
Expand D.A.5.22 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2D.A.5.22 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2
D.A.5.23 Baggrundsviden om momsfritagelserne i ML § 13
Expand D.A.6 Stedet for momspligtige transaktionerD.A.6 Stedet for momspligtige transaktioner
Expand D.A.7 Momspligtens indtrædenD.A.7 Momspligtens indtræden
Expand D.A.8 MomsgrundlagetD.A.8 Momsgrundlaget
D.A.9 Momssatsen ML § 33
Expand D.A.10 Momsfritagelser med fradragsretD.A.10 Momsfritagelser med fradragsret
Expand D.A.11 FradragD.A.11 Fradrag
Expand D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45
Expand D.A.13 Betalingspligtige personerD.A.13 Betalingspligtige personer
Expand D.A.14 RegistreringD.A.14 Registrering
D.A.15 Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56
Expand D.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 kD.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 k
Expand D.A.17 Særordningen for rejsebureauerD.A.17 Særordningen for rejsebureauer
Expand D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteterD.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter
D.A.19 Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72
Expand D.A.20 Moms ved konkursbehandlingD.A.20 Moms ved konkursbehandling
Expand D.A.21 Moms ved byggeriD.A.21 Moms ved byggeri
Expand D.A.22 MotorkøretøjerD.A.22 Motorkøretøjer
D.A.23 Momskompensation til velgørende foreninger mv. [Væsentlige ændringer]
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.A.5.21.3 Velgørende eller på anden måde almennyttige formål

Afsnittet beskriver afgrænsningen af de formål, der anses for formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

 

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser, med videre.

 

Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger

De foreninger og organisationer m.fl., der kan momsfritages for deres salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, er de foreninger m.fl., som har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

 

De formål, som efter ML § 13, stk. 1, nr. 21, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, er de samme formål, som er begunstiget efter "arrangementsreglen" i ML § 13, stk. 1, nr. 17 om momsfritagelse for velgørende arrangementer.

Se også

Se også afsnit D.A.5.21.1 om lovgrundlaget og afsnit D.A.5.17 om velgørende arrangementer.

Eksempler, hvor formålet anses for velgørende

I overensstemmelse med SKM2009.211.SR, svarede Skatterådet  "ja" til, at en forenings salg af varer og ydelser var omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21). Da foreningens aktiviteter efter sit vedtægtsbestemte formål er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 5 om amatøridrætsarbejde, og da overskuddet fra de omhandlede aktiviteter (koncerter, messer, julearrangementer og lignende) skal bruges til disse velgørende sports- og idrætsaktiviteter, kan foreningen bruge bestemmelsen om momsfritagelse af salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, når de øvrige betingelser er opfyldte.

 

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at spørgsmålet, om Danmarks Idræts Forbund (DIF) og tilknyttede specialforbund kan være omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), beror på, om forbundenes virksomhed kan anses for at være omfattet af begrebet amatørsport. Se SKM2002.336.TSS.

 

Se også det daværende Momsnævns praksis om lønsumsafgiftspligten. Se TfS 1994, 479.

 

Told- og Skattestyrelsen har i tilknytning til dette meddelt, at det er styrelsens opfattelse, at foreninger, herunder de nævnte specialforbund, som efter deres formål må anses for velgørende eller på anden måde almennyttige (amatøridrætsforeninger m.fl.), kan være omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), hvad angår salg i forbindelse med disse aktiviteter. Se SKM2003.19.TSS. Dette er uanset, om foreningen også har andre aktiviteter, fx hold med professionelle udøvere, hvor det er momslovens almindelige regler, der finder anvendelse. Se SKM2002.401.TSS.

 

Politiske og tværpolitiske formål er også omfattet som formål af velgørende mv. karakter. Se ML § 13, stk. 1, nr. 4. Se i denne forbindelse SKM2009.158.SKAT.

 

Eksempler, hvor formålet ikke anses for velgørende

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at en fond, der er registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen som erhvervsdrivende med det formål at indkøbe, producere og videresælge gaveartikler, papirvarer og lignende, og hvis overskud skulle udloddes til almenvelgørende/humanitære formål, ikke kunne anses for omfattet af reglerne om momsfritagelse i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21).

Med henvisning til bemærkningerne til lovforslaget (L 137) til ML § 13, stk. 1, nr. 22, udtalte Landsskatteretten, at ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), må antages at have hjemmel i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk,. 1, litra o, og at bestemmelsen derfor skal fortolkes i overensstemmelse med dette. De velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., der er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), skal derfor foretage transaktioner, som dem der er nævnt i direktivbestemmelsen med tilknytning til hospitalsbehandling mv., social sikring og bistand, beskyttelse af børn og unge, uddannelse og undervisning, organisationer af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk og lignende karakter, sport og kultur.

Da fonden ikke foretager sådanne transaktioner som dem i direktivet, og da det forhold, at fondens overskud, som i følge vedtægterne skal bruges til almenvelgørende og/eller humanitær støtte, ikke er omfattet af direktivbestemmelsen, kunne fonden ikke momsfritages for sine leverancer. Se SKM2004.444.LSR.

 

Med samme begrundelse svarede Skatterådet nej til et spørgsmål om, hvorvidt en forening var fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), for modtagne sponsorbidrag. Foreningen regnes ikke for selv at udføre velgørende aktiviteter i momslovens forstand, men havde karakter af en støtteforening. Se SKM2009.176.SR.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

 

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser
xSKM2017.665.LSRx xDa en forening ikke kunne anses for at have leveret en modydelse til medlemmerne for deres kontingentbetaling, forelå der allerede af denne grund ikke momspligt heraf jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten besvarede derfor et spørgsmål om fritagelse efter bestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 og 21 benægtende. Landsskatteretten kunne ikke tage stilling til behandlingen af tilskud og gaver, idet der var tale om et bindende svar, og SKAT havde afvist at tage stilling hertil jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 3, jf. stk. 2.x xDet er SKATs opfattelse, at det i forbindelse om afgørelser om momsfritagelse § 13, stk. 1, nr. 17 og 21, kan være nødvendigt forudsætningsvis at tage stilling til, om en forenings formål er omfattet af § 13, stk. 1, nr. 4, selvom foreningen i relation til kontingentbetalingen, ikke kan anses for at udøve økonomisk virksomhed.x
 SKM2004.444.LSR En fond, der er registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen som erhvervsdrivende med det formål at indkøbe, producere og videresælge gaveartikler, papirvarer og lignende, og hvis overskud skulle udloddes til almenvelgørende/humanitære formål, kunne ikke regnes for omfattet af reglerne om momsfritagelse i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21). Det forhold, at fondens overskud i følge vedtægterne skal bruges til almenvelgørende og/eller humanitær støtte er ikke omfattet af direktivbestemmelsen, og fonden kunne ikke regnes for velgørende mv. i momslovens forstand. Fonden havde udelukkende momspligtige aktiviteter, og kunne dermed ikke bruge bestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21).
SKAT
SKM2016.28.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et Erhvervsråd kunne anses for en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
SKM2013.67.SR De tilmeldingsgebyrer, som blev opkrævet på vegne af en europæisk almennyttig nonprofitorganisation var fritaget for moms, under forudsætning af, at indtægterne fra tilmeldingsgebyrene udelukkende blev anvendt til formål, der var i overensstemmelse med den almennyttige forenings formålsbeskrivelse.
 SKM2010.584.SR Skatterådet fandt, at en selvejende institution, hvis formål bestod i at forestå etablering og drift af et multi-hus til brug for idræt, fritidsvirksomhed, møder, kongresser, koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter samt andre formål til gavn for egnen og landsbyen, var momspligtig af sin indsamling og salg af skrot, fordi institutionens formål ikke entydigt kunne siges at være af almenvelgørende eller almennyttig karakter.  
SKM2010.387.SR Skatterådet bekræftede, at en forening, hvis formål måtte karakteriseres for at være af filantropisk karakter, kunne være omfattet af momsfritagelsen for foreningens salg af litografier.
SKM2010.152.SR Skatterådet svarede bekræftede på, at betalingen for en frimenighedspræsts assistance i forbindelse med eksempelvis begravelser er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21). 
SKM2009.211.SR En forening, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 5, om sport og fysisk træning, kan være omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), om velgørende foreningers m.fl. salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter.
SKM2009.176.SR En forening, der kun har momspligtige aktiviteter med salg af varer og ydelser (sponsorater), men hvis overskud udloddes til velgørende, humanitære m.v. formål, kan ikke gøre brug af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), da foreningen ikke har aktiviteter, der er omfattet af en af fritagelserne i ML § 13, stk. 1, nr. 1-6. Se også SKM2004.444.LSR.
SKM2003.254.TSS Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at Lions Club kan være omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), for det salg af varer og ydelser, hvor de indsamlede midler anvendes til velgørende formål m.v. i overensstemmelse med praksis efter ML § 13, stk. 1, nr. 18 (nu nr. 17). For alt andet salg, der ikke er fritaget efter andre bestemmelser, se særligt ML § 13, stk. 1, nr. 13 (lotterier m.v.), skal Lions-klubberne herefter være momsregistreret.
SKM2003.339.TSS Skatteministeriet har udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at Dansk Kennel Klub (DKK) og foreningens kredse og specialklubber, kan være omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), hvad angår foreningen m.fl.´s salg af i forbindelse med aktiviteter. Se ML § 13, stk. 1, nr. 18 (nu nr. 17). Da der er forskel på specialklubbernes størrelse, og derfor karakteren og omfanget af de aktiviteter den enkelte specialklub har, er der ikke generelt taget stilling til, hvilke aktiviteter, der vil være omfattet af fritagelsen.
Fik du svar på dine spørgsmål?