Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Collapse D.A MomsD.A Moms
Expand D.A.1 IndledningD.A.1 Indledning
Expand D.A.2 MomsområdetD.A.2 Momsområdet
Expand D.A.3 Momspligtige personerD.A.3 Momspligtige personer
Expand D.A.4 Momspligtige transaktionerD.A.4 Momspligtige transaktioner
Expand D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsretD.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret
Expand D.A.6 Stedet for momspligtige transaktionerD.A.6 Stedet for momspligtige transaktioner
Expand D.A.7 Momspligtens indtrædenD.A.7 Momspligtens indtræden
Collapse D.A.8 MomsgrundlagetD.A.8 Momsgrundlaget
Collapse D.A.8.1 Momsgrundlag ved indenlandske leverancer mod vederlag ML §§ 27-30D.A.8.1 Momsgrundlag ved indenlandske leverancer mod vederlag ML §§ 27-30
Collapse D.A.8.1.1 Momsgrundlaget ved leverancer mod vederlag ML § 27 og § 30, stk. 3D.A.8.1.1 Momsgrundlaget ved leverancer mod vederlag ML § 27 og § 30, stk. 3
Expand D.A.8.1.1.1 Momsgrundlaget er vederlaget ML § 27, stk. 1D.A.8.1.1.1 Momsgrundlaget er vederlaget ML § 27, stk. 1
Expand D.A.8.1.1.2 Til momsgrundlaget medregnes ML § 27, stk. 2D.A.8.1.1.2 Til momsgrundlaget medregnes ML § 27, stk. 2
Expand D.A.8.1.1.3 Til momsgrundlaget medregnes ikke ML § 27, stk. 3D.A.8.1.1.3 Til momsgrundlaget medregnes ikke ML § 27, stk. 3
D.A.8.1.1.4 Periodisering: Betingede rabatter ML § 27, stk. 4
Expand D.A.8.1.1.5 Periodisering: Returvarer ML § 27, stk. 5D.A.8.1.1.5 Periodisering: Returvarer ML § 27, stk. 5
Expand D.A.8.1.1.6 Periodisering: Tab på debitorer ML § 27, stk. 6D.A.8.1.1.6 Periodisering: Tab på debitorer ML § 27, stk. 6
Collapse D.A.8.1.1.7 Gaver eller vederlag/tilskudD.A.8.1.1.7 Gaver eller vederlag/tilskud
D.A.8.1.1.7.1 Lovgrundlag
D.A.8.1.1.7.2 Gamle regler og nye regler
D.A.8.1.1.7.3 Kort om gave eller vederlag/tilskud
Collapse D.A.8.1.1.7.4 Gave eller vederlag/tilskud i to parts situationenD.A.8.1.1.7.4 Gave eller vederlag/tilskud i to parts situationen
D.A.8.1.1.7.4.1 Hvornår er tilskud momspligtig i to partssituationen?
D.A.8.1.1.7.4.2 To parts situationen, afgørelser hvor tilskuddet ikke indgår i momsgrundlaget [Væsentlige ændringer]
D.A.8.1.1.7.4.3 To parts situationen, afgørelser hvor tilskuddet indgår i momsgrundlaget [Væsentlige ændringer]
Expand D.A.8.1.1.7.5 Gave eller vederlag/tilskud i tre parts situationenD.A.8.1.1.7.5 Gave eller vederlag/tilskud i tre parts situationen
D.A.8.1.1.7.6 Tilskud som er ydet for en momsfritaget modydelse er momsfri
D.A.8.1.1.7.7 Tilskud ydet til gengæld for en undladelse som ikke medfører fordele for tilskudsgiveren er ikke momspligtig
D.A.8.1.1.7.8 Tilskud ydet efter en rammeaftale
Expand D.A.8.1.1.7.9 Kommunale tilskud ydet i kommunens interesseD.A.8.1.1.7.9 Kommunale tilskud ydet i kommunens interesse
D.A.8.1.1.7.10 Miljøstyrelsens tilskudsordninger [Væsentlige ændringer]
D.A.8.1.1.7.11 Landbrugets tilskudsordninger
D.A.8.1.1.8 Fordeling af vederlag mellem momspligtige og momsfri varer og/eller ydelser
D.A.8.1.1.9 Reduceret momsgrundlag ved salg af egne kunstgenstande ML § 30, stk. 3
Expand D.A.8.1.1.10 ByttehandelD.A.8.1.1.10 Byttehandel
D.A.8.1.1.11 Momsgrundlaget ved kantinedrift
D.A.8.1.1.12 Efteropkrævning af moms [Væsentlige ændringer]
D.A.8.1.1.13 Forudbetaling ML § 27, stk. 1, 2. pkt.
Expand D.A.8.1.2 Momsgrundlaget for transaktioner, der sidestilles med leverancer mod vederlag ML § 28D.A.8.1.2 Momsgrundlaget for transaktioner, der sidestilles med leverancer mod vederlag ML § 28
Expand D.A.8.1.3 Momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter ML § 29D.A.8.1.3 Momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter ML § 29
D.A.8.1.4 Standardsatser ML § 29, stk. 4
D.A.8.1.5 Momsgrundlaget ved salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler ML § 30, stk. 1 og 2
D.A.8.2 Momsgrundlag ved erhvervelser af varer fra andre EU-lande ML § 31
Expand D.A.8.3 Momsgrundlag ved import af varer fra lande udenfor EU ML § 32D.A.8.3 Momsgrundlag ved import af varer fra lande udenfor EU ML § 32
D.A.9 Momssatsen ML § 33
Expand D.A.10 Momsfritagelser med fradragsretD.A.10 Momsfritagelser med fradragsret
Expand D.A.11 FradragD.A.11 Fradrag
Expand D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45
Expand D.A.13 Betalingspligtige personerD.A.13 Betalingspligtige personer
Expand D.A.14 RegistreringD.A.14 Registrering
D.A.15 Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56
Expand D.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 kD.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 k
Expand D.A.17 Særordningen for rejsebureauerD.A.17 Særordningen for rejsebureauer
Expand D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteterD.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter
D.A.19 Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72
Expand D.A.20 Moms ved konkursbehandlingD.A.20 Moms ved konkursbehandling
Expand D.A.21 Moms ved byggeriD.A.21 Moms ved byggeri
Expand D.A.22 MotorkøretøjerD.A.22 Motorkøretøjer
D.A.23 Momskompensation til velgørende foreninger mv. [Væsentlige ændringer]
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.A.8.1.1.7.4 Gave eller vederlag/tilskud i to parts situationen

Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for, hvornår tilskud mellem to parter skal anses for vederlag og indgå i momsgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår er tilskud momspligtig i to partssituationen? (D.A.8.1.1.7.4.1)
  • To parts situationen, afgørelser hvor tilskuddet ikke indgår i momsgrundlaget (D.A.8.1.1.7.4.2)
  • To parts situationen, afgørelser hvor tilskuddet indgår i momsgrundlaget (D.A.8.1.1.7.4.3).
Fik du svar på dine spørgsmål?