Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Collapse A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Collapse A.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligterA.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligter
Collapse A.B.1.1 Selvangivelses- og oplysningspligter for skattepligtigeA.B.1.1 Selvangivelses- og oplysningspligter for skattepligtige
A.B.1.1.1 Selvangivelsespligten
Expand A.B.1.1.2 Proceduren ved selvangivelse og årsopgørelse for fysiske personerA.B.1.1.2 Proceduren ved selvangivelse og årsopgørelse for fysiske personer
A.B.1.1.3 Selvangivelsens indhold
A.B.1.1.4 Selvangivelsesfrister
A.B.1.1.5 Selvangivelsens bindende virkning
A.B.1.1.6 Oplysninger og specifikationer
A.B.1.1.7 Virksomhedsskatteloven
A.B.1.1.8 Ophør af skattepligt
Expand A.B.1.1.9 Henstand med selvangivelsesfristen og skattetillægA.B.1.1.9 Henstand med selvangivelsesfristen og skattetillæg
Expand A.B.1.2 Indberetningspligt for tredjemand og erklæringspligtA.B.1.2 Indberetningspligt for tredjemand og erklæringspligt
Expand A.B.2 RegistreringspligtA.B.2 Registreringspligt
Expand A.B.3 Bogføring og regnskabA.B.3 Bogføring og regnskab
Expand A.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifterA.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifter
Expand A.B.5 Skønsmæssige ansættelserA.B.5 Skønsmæssige ansættelser
Expand A.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhedA.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Expand A.B.7 ToldA.B.7 Told
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.B.1.1 Selvangivelses- og oplysningspligter for skattepligtige

Indhold

Dette afsnit handler om skattepligtiges selvangivelses- og oplysningspligter.

Afsnittet indeholder:

  • Selvangivelsespligten (A.B.1.1.1)
  • Proceduren ved selvangivelse og årsopgørelse for fysiske personer (A.B.1.1.2)
  • Selvangivelsens indhold (A.B.1.1.3)
  • Selvangivelsesfrister (A.B.1.1.4.)
  • Selvangivelsens bindende virkning (A.B.1.1.5)
  • Oplysninger og specifikationer (A.B.1.1.6)
  • Virksomhedsskatteloven (A.B.1.1.7)
  • Ophør af skattepligt (A.B.1.1.8)
  • Henstand med selvangivelsesfristen og skattetillæg (A.B.1.1.9).
Fik du svar på dine spørgsmål?