Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Expand E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Collapse E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Collapse E.A.10.1 Cigaretter og røgtobakE.A.10.1 Cigaretter og røgtobak
E.A.10.1.1 Regel og lovgrundlag
E.A.10.1.2 Forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak
E.A.10.1.3 Cigaretter og røgtobak omfattet af reglerne
E.A.10.1.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne
E.A.10.1.5 Afgiftens størrelse og beregning
Expand E.A.10.1.6 Stempelmærker, emballering og pakkestørrelse for cigaretterE.A.10.1.6 Stempelmærker, emballering og pakkestørrelse for cigaretter
Expand E.A.10.1.7 Opgørelse og afregningE.A.10.1.7 Opgørelse og afregning
E.A.10.1.8 Regnskab for fremstilling, tilgang og udlevering af varer og for køb og forbrug af stempelmærker
Expand E.A.10.1.9 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelseE.A.10.1.9 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
Expand E.A.10.2 Cigarer, cerutter og cigarillosE.A.10.2 Cigarer, cerutter og cigarillos
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.10.1.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for cigaretter og røgtobak og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Cigaretter

Fra den 1. januar 2014 udgør afgiften for cigaretter:

  • 118,25 øre pr. styk + 1,00 pct. af detailprisen inkl. tobaksafgift og moms.

Se TOBAKAL § 1, stk. 1.

Afgiftsværdien for cigaretter - den værdi, som afgiften skal beregnes af - er varens højeste detailpris inkl. tobaksafgiften og moms. Se TOBAKAL § 28, stk. 1.

Detailprisen er varens pris ved salg til forbruger, inkl. prisen for pakninger, gaveæsker og sortimentsæsker, hvori varen sælges.

Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden i EU eller dennes repræsentant for hvert enkelt EU-land. For varer fra tredjelande fastsættes detailprisen af importøren. Foreligger der ikke en almindelig detailpris, beskattes varen på grundlag af en af SKAT skønnet detailpris. Se TOBAKAL § 28, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3.

Cigaretter, der udleveres i restaurationer mv., hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan dog sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket, og som svarer til tillæg af betjeningsafgift, ferietillæg af betjeningsafgiften og moms af disse beløb. Se TOBAKAL § 28, stk. 2, 2. pkt.

Fast pris

Virksomheder, der er autoriseret eller registreret for fremstilling eller modtagelse af cigaretter og røgtobak, skal håndhæve, at disse varer i detailhandlen ikke sælges til en anden pris end stempelmærkeprisen. Se lov nr. 938 af 27. december 1991 om faste priser på tobaksvarer § 1, stk. 1.

Røgtobak

Røgtobak beskattes med to forskellige afgiftssatser alt efter, om der er tale om groftskåret eller finskåret røgtobak. Se afsnit E.A.10.1.2 Forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak.

Fra den 1. januar 2014 er afgiften for:

  • Groftskåret røgtobak 738,50 kr. pr. kg
  • Finskåret røgtobak 788,50 kr. pr. kg.

Se TOBAKAL § 1, stk. 1.

Funktionærvarer

For funktionærvarer, dvs. varer, der normalt udleveres gratis til det personale, der er beskæftiget ved selve fremstillingen, udgør afgiften:

  • Cigaretter 6,71 øre pr. stk.
  • Groftskåret røgtobak 11,325 kr. pr. kg
  • Finskåret røgtobak 23,575 kr. pr. kg.

Se TOBAKAL § 29, stk. 3.

Beskatningen af cigaretter og røgtobak sker med stempelmærker, der er påtrykt oplysning om pakningsstørrelsen og om, at indholdet er funktionærvarer, som ikke må omsættes.

Funktionærvarer skal i øvrigt være forsynet med oplysning om, at varerne er udleveret gratis til modtagerens eget brug, og at al omsætning af varerne er forbudt.

Fremstillingsvirksomheder skal hvert år i januar udarbejde en oversigt over de kvanta tobaksvarer, der normalt og uden vederlag udleveres til virksomhedens medarbejdere. Oversigterne skal opbevares i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale.

Se også

Se også afsnit E.A.10.1.6 Stempelmærker, emballering og pakkestørrelse for cigaretter.

Beregning af afgiften

Følgende eksempler viser en beregning på afgift af henholdsvis cigaretter og røgtobak.

Eksempel: Beregning af cigaretafgift

Detailsalgspris for 20 styk cigaretter inkl. moms

 

45 kr.

Stykafgift

20 x 118,25 øre

23,65 kr.

Værdiafgift

45 kr. x 1%

0,45 kr.

Tobaksafgift i alt

23,65 + 0,45

24,10 kr.

Moms

45 x 20%

9,00 kr.

Tobaksafgift og moms i alt

24,10 + 9

33,10 kr.

Eksempel: Beregning af afgift på røgtobak

Betegnelse

Mængde

Beløb

Groftskåret røgtobak

Dåse a 50 gram

0,05 X 738,50 kr.

36,925 kr.

Finskåret røgtobak

Dåse a 85 gram

0,085 X 788,50 kr.

67,0225 kr.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af cigaretter og røgtobak har tidligere udgjort:

Cigaretter

09.01.2005-31.12.2009:

63,66 øre pr. stk. + 13,61 pct.

01.01.2010-30.06.2010:

62,98 øre pr. stk. + 20,80 pct. minimum 91,65 øre pr. cigaret

01.07.2010-31.03.2012:

67,50 øre pr. stk. + 21,65 pct. minimum 103,65 øre pr. cigaret

01.04.2012-31.12.2013 

116,65 øre pr. stk. + 1 pct. 

Røgtobak

01.01.2001-31.12.2009:

Pladetobak mv. 402,50 kr. pr. kg

Anden røgtobak 452,50 kr. pr. kg.

01.01.2010-30.06.2010:

Pladetobak mv. 522,50 kr. pr. kg

Anden røgtobak 572,50 kr. pr. kg.

01.07.2010-31.03.2012:

Groftskåret røgtobak 602,50 kr. pr. kg.

Fintskåret røgtobak 652,50 kr. pr. kg.

01.04.2012-31.12.2013

Groftskåret røgtobak 722,50 kr. pr. kg.

Fintskåret røgtobak 772,50 kr. pr. kg.

Fik du svar på dine spørgsmål?