Blanketnummer
04.076
Formål med og beskrivelse af blanketten

Denne selvangivelse er til dig, der har boet i udlandet (begrænset skattepligtig) i en del af indkomståret og i Danmark (fuld skattepligtig) i en anden del af indkomståret.

Vejledning findes på selve blanketten.

Er du samtidig selvstændigt erhvervsdrivende, skal du i stedet anvende blanketterne 04.003 og 04.009.

Fristen for indsendelse af selvangivelsen er senest d. 1. juli 2018.

Du er ikke omfattet at digital pligt for indkomståret 2017.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til SKAT, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Den udfyldte blanket kan du sende til SKAT ved at logge på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til SKAT > Indsend/indberet til os (fx blanket).

 

Du har ikke mulighed for at anvende TastSelv og skal derfor indsende selvangivelsen for 2017 på papir, du kan først forvente at modtage årsopgørelsen for 2017 i september 2018.

Selvangivelsen sendes først på papir i slutningen af maj 2018.

Pdf-udgave

Hent blanket 04.076  2017

2016   2015

Hent blanket 04.031 og 04.071 og 04.071A