Der er fire metoder til at beregne lønsumsafgiften. Hvilken metode, du skal bruge, afhænger af virksomhedens aktivitet og organisationsform. De fleste virksomheder skal beregne lønsumsafgiften efter metode 4.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?