Importsystemet

Importsystemet er SKATs system til at angive varer til import. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine importangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine importangivelser.

Log på Importsystemet.

Læs mere om import.

Toldsystemer og informationssider vedrørende import

 

Eksportsystemet (e-Export)

e-Export er SKATs system til at angive varer til eksport. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine eksportangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine eksportangivelser.

Log på Eksportsystemet.

Læs mere om eksport.

 

Toldtariffen online (TARIC)
Toldtariffen henvender sig til alle, der arbejder med varehandel mellem EU og lande uden for EU. Systemet giver præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger. Det er muligt at lave online forespørgsler, toldberegninger, generere udskrifter og formidle data.

Søg i TARIC (DK).
Søg i TARIC (EU).

Læs mere om TARIC.

 

eVITA
Du kan bruge eVITA til at finde en varekode i Toldtariffen, hvis du i forbindelse med import eller eksport er i tvivl om hvilken kode, varen hører under.

Søg i eVITA.

Læs mere om eVITA.

 

Manifest
Manifestsystemet bruges til sikring af, at der er angivet summariske indgangsangivelser (ENS) for alle varer, der ankommer direkte fra tredjelande. Det bruges også til at føre kontrol med, at alle T1-varer, der losses fra skibe og fly, bliver angivet til en toldprocedure eller genudført.

Log på Manifestsystemet.

Læs mere om Manifestsystemet.

 

Import Control System (ICS)
I ICS skal der som hovedregel indgives en elektronisk summarisk indgangsangivelse (ENS) for alle varer, der ankommer til EU's ydre grænse fra et tredjeland. En ENS er den angivelse, der lægges ind i import kontrol systemet (ISC) med henblik på en risikovurdering, før en vare ankommer til EU's ydre grænse.

Log på ICS web-portal.
Log på ICS TFE-portal (testportal).

Læs mere om Import Control System (ICS) her og her.

 

Transit (NCTS)

NCTS er et fælleseuropæisk system til håndtering af data om forsendelser af varer mellem de lande, der er tilsluttet EU's forsendelsesordning. Formålet med systemet er at lette brugen af forsendelsesproceduren. Det er gratis at blive tilsluttet systemet. Tilslutningen sker ved at udfylde blanket 49.027. Oplysninger, der vedrører NCTS skal overføres til SKATs toldsystemer via SFTP til SKATs server. Du får mere information om, hvordan du overfører oplysninger til NCTS, når du har udfyldt og indsendt blanketten.

Læs mere om Forsendelse og NCTS.

Fik du svar på dine spørgsmål?