Virksomheder har fra 1. juli 2016 pligt til at indberette oplysninger til SKAT, hvis de får statsstøtte på over 500.000 euro (3.728.150 dkr. i 2016) pr. støtteordning. Statsstøtten gives til virksomhederne fx som afgiftslempelser på miljø- og energiområdet.

Virksomheder skal indberette første gang fra 1. august 2017 til 1. september 2017 for støtte modtaget i perioden 1. juli 2016 - 31. december 2016. SKAT sender oplysningerne videre til det nye EU-statsstøtteregister.

Indberet statsstøtte

Hvis du ønsker en mail om de løbende ændringer på denne side, så klik på knappen 'Få besked' helt ude i højre side af skærmen.