Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer

Vis printvenlig udgave
Dokumentets dato03 Jan 2006
Dato for udgivelse03 Jan 2006 14:33
SKM-nummerSKM2006.3.SKAT
MyndighedSKAT
Sagsnummer06-000119
Dokument typeSKAT-meddelelse
EmneordKapitaliseringsfaktorer, unoterede aktier, værdiansættelse, dødsboer, interesseforbundne parter, gaveafgift
ResuméSKAT har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter. De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra d. 3. januar 2006.
Reference(r)Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning.
HenvisningLigningsvejledningen 2005-3 A.B.7.2
HenvisningLigningsvejledningen 2005-4 S.G.4.6
Redaktionelle noterI resumé og indledning er 2005 ændret til 2006.

SKAT har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter. De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra d. 3. januar 2006.

Indtjeningsevne 9,0

Modificerede regel 4,5

Udbytte 61,0

Indre værdi 80

De beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gælder i følgende situationer:

Ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer.

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, jf. TSS-cirkulære 2000-09.

Ved gaveafgiftsberegning.

De ændrede faktorer skal anvendes i overensstemmelse med de retningslinier, der fremgår af Told- og Skattestyrelsens udtalelse offentliggjort i TfS 1997, 599, om mulighederne for anvendelse af skattekursreglerne ved værdiansættelse af unoterede aktier og anparter i visse overdragelsessituationer (arv og gave) efter gennemførelsen af lov nr. 1219 af 27/12 1996 (ændringer som følge af afskaffelse af formueskatten mv.).

Vedrørende den praktiske anvendelse af kapitaliseringsfaktorerne henvises der til selve cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, samt gældende praksis for anvendelse af dette cirkulære.