Form no.
02.042
About this form

Anmodningen om underskrift på denne blanket kan indsendes til os via skat.dk, klik på Kontakt.

Vedlæg den udfyldte blanket som fil med overskriften "Certificate of Residency år og evt. land" Udenlandske certifikater vedlægges som fil med overskriften "Attestationer - dobbeltbeskatning".

Når vi har svaret på henvendelsen, vil du modtage en adviseringsmail om, at vi har sendt et svar til din TastSelv.

Dette giver dig flere fordele, bl.a.

 • Kommunikationen er sikker - ingen uvedkommende har adgang til kommunikationen.

 • Du får hurtigere svar - den rigtige afdeling i SKAT vil hurtigere få din mail, da den ikke skal visiteres manuelt.

  Hvis du af forskellige årsager ikke kan kommunikere vha. autorisationsadgang i TastSelv, kan du benytte raadgiver@skat.dk. Her har du dog selv ansvaret for, at mailen er krypteret. Mailen skal desuden visiteres manuelt, og det vil ofte tage 2-3 dage, før den sagsbehandlende afdeling modtager mailen.

  Underskrift på Originale Certifikater:

  Hvis det udenlandske certifikat skal returneres med underskrift, skal det sendes med post til:

  SKAT - Skattecenter Maribo
  Nykøbingvej 76 D
  4990 Sakskøbing

  Husk at oplyse, at det originale certifikatet skal returneres med underskrift.

PDF version

Download form / Hent blanket 02.042