13 Told; toldlempelse og toldfrihed

Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
13.004 FR/ENDéclaration en Douane pour les Diplomates / Customs Declaration for Diplomats
13.005Tolddeklaration for internationale organisationer
13.006Tolddeklaration for missionschefer
13.009INF 1 - Oplysningsskema
13.010INF 5 - Aktiv forædling
13.012INF 9 - Oplysningsskema - Aktiv forædling
13.013INF 2 - Passiv forædling - Oplysningsskema
13.014Varecertifikat - EUR 2
13.015Varecertifikat - EUR 1
13.016INF 4 - Oplysningscertifikat
13.019Varecertifikat A.TR.
13.020INF 6 - Oplysningsskema - Midlertidig indførsel
13.021Varecertifikat - EUR-MED
13.031Ansøgning om bevilling til forenklet toldangivelse (SDE) og indskrivning i klarerens regnskab (EIR)
13.032Ansøgning om bevilling til anvendelse af en særlig procedure, dog ikke forsendelsesproceduren
13.033Ansøgning om bevilling til aktiv forædling - Supplementsformular
13.034Ansøgning om bevilling til Passiv forædling - supplementsformular
13.035Ansøgning om bevilling til at drive et toldoplag - supplementsformular
13.036Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende aktiv forædling
13.037Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende Midlertidig import, Særligt anvendelsesformål, eller Passiv forædling
13.038Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse (ACE)
13.039Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse (ACR)
13.040Certificate of non-manipulation
13.041TORO in accordance with Article 218 UCC
13.042Ansøgning om bevilling vedr. status som registreret eksportør for GSP ordningen
13.043Ansøgning om bevilling vedr. status som registreret eksportør uden for GSP ordningen