Nordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af selskabsskat

NT 5 S

Vis printvenlig udgave
Undertitel
NT 5 S
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
02.023 NT5S
Formål med og beskrivelse af blanketten

Blanketten anvendes af skattecentre, der har selskabsligningen til at anmode et andet nordisk land oplyse, hvorvidt for meget indbetalt skat ønskes overført til et andet nordisk land til dækning af evt. skat der. Det er en forudsætning for overførsel, at betingelserne i trækaftalen er opfyldt.

Blanketten sendes til:

Region Syddanmark
Nordisk Træk
Pionér Allé 1
6270 Tønder.

 

Pdf-udgave

Hent blanket 02.023 NT 5 S

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.