Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land

NT 2

Vis printvenlig udgave
Undertitel
NT 2
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
02.016 NT2
Formål med og beskrivelse af blanketten

Blanketten henvender sig til arbejdstagere og arbejdsgivere, der udfører arbejde i et andet nordisk land. Arbejdsgiver/arbejdstager kan ved henvendelse til SKAT fritages for, at der skal tilbageholdes kildeskat i lønudbetaling til arbejdstager. SKAT sender fritagelsen direkte til det andet nordiske land. For at få en skattefritagelse skal det kunne dokumenteres, at man er tilmeldt de udenlandske skattemyndigheder. Der henvises i øvrigt til betingelserne i trækaftalen.

Pdf-udgave

Hent blanket 02.016 NT 2

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.