Blanketnummer
31.001
Formål med og beskrivelse af blanketten

Frivillig registrering for udlejning, bortforpagtning og salg af fast ejendom ansøges digitalt på www.virk.dk.

Henvendelse rettes til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.