Alle pressehenvendelser besvares via SKATs pressefunktion.

Hvis du henvender dig som borger eller virksomhed, skal du ringe på 72 22 18 18. Du kan kontakte pressefunktionen på 72 37 09 00 eller på presse@skat.dk.

Drejer det sig om opfølgning på en igangværende forespørgsel, anbefaler vi, at du sender en mail til den pressemedarbejder, du tidligere har haft kontakt med om henvendelsen.

Pressefunktionen består af:

 

Pressehenvendelser om lovgivning, ministerbetjening og koncernstyring, skal rettes til pressefunktionen i Skatteministeriets departement på 72 22 23 24 eller presse@skm.dk.