Blanketnummer
02.008
Formål med og beskrivelse af blanketten

Denne blanket bruges af personer, virksomheder, foreninger eller institutioner til at ansøge om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i skatte- og afgiftssager.

Selskaber og fonde kan også søge om omkostningsgodtgørelse. For selskaber og fonde, der er skattepligtige efter henholdsvis selskabsskattelovens § 1 og 2 samt fondsbeskatningslovens § 1, dog kun hvis bistanden er givet den 1. januar 2017 eller senere.

Du kan ansøge om 100 % godtgørelse, hvis du har fået fuldt eller overvejende medhold i en sag, eller hvis en sag er rejst på Skatteministeriets eller SKATs initiativ.

Hvis du kun har fået medhold i mindre grad eller slet ikke har fået medhold, kan du ansøge om godtgørelse for 50% af udgifterne til den sagkyndige bistand.

Er sagen ikke afsluttet, kan omkostningsgodtgørelsen udbetales aconto med forbehold for tilbagebetaling. Godtgørelse, der udbetales aconto, fastsættes som hovedregel til 50% af de dækkede udgifter.

I ansøgningen skal det fremgå:

  • hvad du søger omkostningsgodtgørelse for.
  • hvilke rådgivere du har modtaget bistand fra.
  • hvilken instans der har afgjort din sag.
  • om du har få helt eller delvist medhold.

Du skal også vedhæfte dokumentation for klager/stævninger eller afgørelser/domme, omkostninger, eventuelt forhåndstilsagn og lignende.

Ansøger du om godtgørelse for udgifter til flere bistandsydere i din sag, skal du indsende separate ansøgninger for hver bistandsyder.

I SKATs pjece om omkostningsgodtgørelse og i Den juridiske vejledning kan du læse mere om, hvem der kan ansøge, hvilke betingelser og undtagelser, der gælder for ordningen, samt om hvilken dokumentation, du skal vedlægge.

Ansøgningen skal altid fremsendes digitalt ved at benytte nedenstående digitale blanket. Blanketten skal underskrives af både ansøger og eventuel sagkyndig med digital signatur (NemID).

PDF versionen kan kun benyttes, hvis ansøger eller sagkyndig som fysisk person er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post. Vær opmærksom på, at din ansøgning vil blive afvist, hvis du benytter PDF-blanketten, og du eller sagkyndig ikke er fritaget for digital post.

Digital løsning

Hent digital blanket 02.008

Du logger på med NemID.

Pdf-udgave

Hent PDF-version af blanket 02.008

OBS! Kan kun benyttes ved fritagelse fra Offentlig Digital Post.

Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene + 72 22 18 18