Skatteloftet angiver, hvor høj en samlet skatteprocent, man kan komme til at betale af sin indkomst.

Med virkning fra og med indkomståret 2010 blev der indført yderligere et skatteloft - for positiv nettokapitalindkomst. Det betyder, at positiv nettokapitalindkomst højst kan beskattes med 47,5 procent i 2011, med 45,5 procent i 2012, med 43,5 procent i 2013 og med 42 procent i 2014, 2015 og 2016. I 2017 er procenten også 42.