Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Visning af billede: linkiconAktier og andre værdipapirer